22/01/2019 08:59:32
11.11.2009

Τι ίσχυε με τον παλαιό νόμο

Με βάση αυτά που ίσχυαν με τον παλαιό νόμο για τις αποσύρσεις, ο ενδιαφερόμενος που έχει στην κατοχή του ένα όχημα ώς 900 κ. εκ. θα εισπράξει από την εφορία 500 ευρώ, για 900 ώς 1.400 κ. εκ. 1.000 ευρώ, για 1.400 ώς 2.000 κ. εκ. 1.500 ευρώ, για 2.000 ώς 2.400 κ. εκ. 1.800 ευρώ και για 2.400 κ. εκ. και άνω το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης είναι 2.200 ευρώ.

• Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παρο χή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος είναι οι εξής:

1. Να έχει ακολουθηθεί η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης του παλαιού οχήματος.

2. Να έχει προηγηθεί η αγορά οχήματος νέας τεχνο λογίας.

3. Στην άδεια κυκλοφορίας του νέου οχήματος να αναγράφεται το αποσυρθέν όχημα.

4. Το προς πληρωμή ποσό επιδότησης καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Με το καθεστώς που ισχύει θα συνεχίσει να γίνεται η απόσυρση μέχρι να κυρωθεί από τη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η επικύρωση θα πρέ πει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες από την ημέρα που άνοιξε το Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές (στις 14 Οκτωβρίου), αν και, βεβαίως, μπορεί να γίνει νωρίτε ρα με την κατάθεση νέων νομοθετικών διατάξεων.

 

Τέλη κυκλοφορίας

Αντιστρέφεται η λογική υπολογισμού των νέων τελών, έτσι ώστε τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα, που αντιστοιχούν σε χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις, να επιβαρύνονται λιγότερο και, αντίθετα, τα μεγάλου κυβισμού, που είναι και ενεργοβόρα, να επιβαρύνονται περισσότερο.

Στην προηγούμενη πράξη Σουφλιά για τον υπο λογισμό των νέων τελών κυκλοφορίας προσετέθη στα υφιστάμενα τέλη κυκλοφορίας ένα σταθερό ποσό στις τρεις κατηγορίες Β (2000 2004), Γ (1996 2000), Δ (πριν από το 1996) των αυτοκινήτων παλαι άς τεχνολογίας, ασχέτως κυβισμού, ενώ μειώθηκαν ελαφρά τα τέλη για την κατηγορία Α (που κυκλοφο ρήσαν από το 2005 και μετά).

Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, συνέχισε η υπουργός Περιβάλλοντος, για τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα υπήρχαν αυξήσεις που έφθαναν στο 400%, ενώ για τα μεγάλου κυβισμού αυξήσεις της τάξης του 20%.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να υπο γραμμιστεί ότι από τη νέα ρύθμιση ωφελούνται μόνο όσοι έχουν Ι.Χ. μέχρι και 1.400 κ.εκ., καθώς για τα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα από τα 1.400 έως και τα 2.000 κ. εκ. τα τέλη δεν τροποποιού νται σε σχέση με τη ρύθμιση Σουφλιά, ενώ για τα ακόμη μεγαλύτερου κυβισμού οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες.


«Πράσινος» δακτύλιος

Η Μπιρμπίλη υπογράμμισε επίσης ότι ο «πράσι νος» δακτύλιος καταργείται, γιατί η αντιμετώπι ση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα πρέπει να είναι ενταγμένη σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο αλλαγής της νοοτροπίας και, ταυτόχρονα, αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου προς όφελος άλλων τρόπων μετα φοράς φιλικών προς το περιβάλλον και την πόλη.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.