19/01/2019 19:29:31
11.11.2009

«Καρφωμένοι» μέχρι νεωτέρας...

Ποικίλα σχόλια και εύλογες απορίες έχει προκαλέσει η καθυστέρηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγή των επικεφαλής των κρα τικών τραπεζών ακόμη και όταν οι ίδιοι οι διοι κητές τους – όπως ο Δημήτρης Μηλιάκος της Αγροτικής – έχουν ήδη υποβάλει και επίσημα τις παραιτήσεις τους…

Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αποδί δουν αυτήν την ολιγωρία σε «σεβασμό στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης», γεγονός που συνεπάγεται ουσιαστικά ότι μέχρι την επό μενη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων, στα μέσα του 2010, οι υφιστάμενες διοικήσεις στην Εθνική Τράπεζα, την Αγροτική, το Ταχυδρομι κό Ταμιευτήριο και την Τράπεζα Αττικής δεν αναμένεται να αντικατασταθούν. Δηλαδή οι Τ. Αράπογλου, Δ. Μηλιάκος, Άγγελος Φιλιππί δης και Τ. Κολλιντζάς παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι νεωτέρας...

Μπορεί κάποιος βέβαια να εντάξει και αυτή την καθυστέρηση στο πνεύμα της γενικής «χρονικής άνεσης» με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και άλλα τέτοια θέματα, όπως π.χ. των γενικών γραμματέ ων και των διοικητών ΔΕΚΟ.

 

«Μπραντεφερ»

Άλλωστε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο ίδιος ο πρωθυπουργός φαίνεται να έχει δώσει περισ σότερη βαρύτητα στο να τηρηθούν οι αρχές για τις οποίες δεσμεύθηκε ο ίδιος προεκλογικά και να αποφευχθούν τα χονδροειδή και ανεπα νόρθωτα λάθη, παρά να επιτευχθούν νέα ρεκόρ ταχύτητας. Κι εδώ που τα λέμε η νέα διακυβέρ νηση είναι όντως στην αρχή της και διατηρεί την πολυτέλεια του χρόνου, αρκεί βέβαια να μην κάνει «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» γιατί τότε το «πλεονέκτημα» θα μετατραπεί σε «μπού μερανγκ».

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι – πιο καχύ ποπτοι – αναλυτές, οι οποίοι διαγιγνώσκουν πίσω από την κυβερνητική ολιγωρία το ιδιότυπο «μπραντεφερ» που διεξάγεται μεταξύ κυβέρ νησης και τραπεζιτών και το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα «ισορροπία τρόμου» στην εγχώρια αγορά.

Λένε δηλαδή ότι προς το παρόν ανταλλάσσο νται κάποια τροχιοδεικτικά πυρά και από τις δύο πλευρές και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η αλλαγή των διοικήσεων (timing, αποζη μιώσεις, μηνύματα προς την αγορά και ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές κ.λπ.) παίζουν κι αυτές τον δικό τους κρίσιμο ρόλο.

Για παράδειγμα, ίσως να βόλευε τους κυβερ νητικούς να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των απερχόμενων – και άρα σχετικά αποδυναμωμέ νων – διοικητών έναντι κάποιων ανταλλαγμάτων βέβαια, ώστε να περάσει επικοινωνιακά το μή νυμα ότι η παρούσα κυβέρνηση και φιλολαϊκά μέτρα παίρνει και τον σεβασμό των αγορών είναι σε θέση να διατηρεί.

Στο πλαίσιο αυτών των ελιγμών πιθανόν να εντάσσεται και η κίνηση του Μιχάλη Σάλλα της Τράπεζας Πειραιώς να σπεύσει να ανακοινώσει τα νέα χαμηλότοκα προϊόντα της τράπεζας αμέ σως μόλις διέρρευσε η απόφαση των πράσινων να βάλουν πλαφόν στα επιτόκια των τραπεζικών καρτών, η οποία πέταξε το γάντι στους άλλους τραπεζίτες και σε κάποιον βαθμό ακολουθήθη κε από την Τράπεζα Κύπρου, που ανακοίνωσε μηδενικό επιτόκιο για τη μεταφορά υπολοίπου δανείων μέχρι το τέλος του έτους.

Και μπορεί βέβαια η κάθε παρόμοια κίνηση να εμπεριέχει και πλήθος επικοινωνιακών τρικ – αφού ο κλαδικός ανταγωνισμός για υποκλοπή πελατών μέσω δελεαστικών προσφορών ούτως ή άλλως είναι έντονος –, αλλά και οι συμβολι σμοί αποκτούν συχνά καταλυτική σπουδαιότη τα…


Ανώτατο πλαφόν

Από την πλευρά της υπουργού Λ. Κατσέλη διαμηνύεται ότι θα υπάρξουν μέτρα υπέρ των δυσπραγούντων δανειοληπτών βρέξει χιονίσει, ότι θα υπάρξει ανώτατο πλαφόν σε κάποιες τραπεζικές επιβαρύνσεις και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιβολής έκτακτης φορολό γησης στα φετινά κέρδη των τραπεζών, αλλά οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς, εκτιμούν στο υπουργείο, δεν φαίνεται σε καμιά περίπτω ση να επιθυμούν ρήξη με τις τράπεζες.

Όπως επισημαίνεται δε σχετικά, οι τελευταίες αποτελούν πολύ καλό πελάτη των κρατικών ομολόγων και θα πρέπει να στηρίξουν έμπρακτα τη χρηματοδότηση διαφόρων ειδών επενδυτι κών σχεδίων που θα κριθούν απαραίτητα για την πολυπόθητη ανάταξη της οικονομίας.

Από την πλευρά τους, οι τραπεζίτες ανταπα ντούν ότι οι όποιες κρατικές παρεμβάσεις στα ληξιπρόθεσμα δάνεια των πολιτών προς τις τράπεζες μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα σε μεγάλες στρεβλώσεις, αλλά αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να δεχτούν κάποιες... εύηχες «ρυθμίσεις» που λίγο πολύ και οι ίδιοι έκαναν, αφού άλλωστε αφορούν εν πολλοίς δάνεια που έχουν ήδη διαγράψει από τα βιβλία τους!

Ο ρόλος που θα κληθούν να παίξουν οι κρα τικές τράπεζες σε όλο αυτό το «παζλ» θεωρείται εξόχως καθοριστικός και εξηγεί σε μεγάλο βαθ μό το γιατί οι ΠΑΣΟΚοι κρατάνε ακόμη κλειστά τα χαρτιά τους σχετικά με το πότε θα αλλάξουν τους διοικητές τους και – κυρίως – ποιους θα βάλουν στις θέσεις τους...

Όσο λοιπόν κρατάει αυτό το «σκληρό πόκερ» είναι φυσικό να φουντώνουν η σεναριολογία και η ονοματολογία και η αγωνία «εξερχομένων και εισερχομένων» να κορυφώνεται.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.