14/12/2019 10:44:59
20.11.2009

Βασανιστήρια στην Ευρώπη της δημοκρατίας

Βασανιστήρια στην Ευρώπη της δημοκρατίας - Media

Στην Τσεχία ευνουχί ζουν τους καταδικα σμένους για σεξουα λικά εγκλήματα, στη Ρωσία «πνίγουν» τις έρευνες για κρούσματα βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης, στην Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και την Ισπανία οι μετανάστες γίνονται αντικείμενα κακομετα χείρισης από τις αρχές και στε ρούνται βασικών ελευθεριών τους, ενώ σ’ όλες σχεδόν τις ευ ρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να φυλακίζονται παιδιά και να λειτουργεί, ως μέσον σωφρονι σμού, ο εγκλεισμός σε ψυχιατρι κά ιδρύματα.

Σε μία έκθεσή της που κοινο ποίησε πρόσφατα, με την ευκαι ρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων από τη δημιουργία της, η Επιτροπή Πρόληψης Βασανι στηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του «προ σώπου» της πολιτισμένης Ευ ρώπης, που έχει κάνει «λάβαρο» την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπι κών ελευθεριών.

Σ’ αυτή την Ευρώπη, το 2007, περισσότερα από 1,7 εκατομμύ ρια άτομα τελούσαν υπό κρά τηση κάτω από συνθήκες που απέχουν παρασάγγας από τον σεβασμό του ανθρώπου.

Mεσαίωνας

Στην Ουγγαρία, οι δύστροποι κρατούμενοι δένονται με λουριά και χειροπέδες, στη Μολδα βία τους ξυλοκοπούν αγρίως έχοντάς τους κρεμασμένους από… δοκάρια, στη Λετονία υποχρεούνται να διαβιούν σε κε λιά χωρίς εξαερισμό και φυσικό φωτισμό, ενώ στην Τσετσενία πολλοί κρατούμενοι έχουν… εξαφανισθεί ύστερα από βα σανιστήρια με ηλεκτροσόκ και εικονικούς πνιγμούς.

Την τεχνική της ασφυξίας εφαρμόζουν και οι αρχές της Ελβετίας, στη Φινλανδία οι κρατούμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην ΠΓΔΜ, παρόλο που καταρ γήθηκαν οι αλυσίδες, οι κρατού μενοι παραμένουν δεμένοι στα κρεβάτια τους, ενώ στη Βοσνία χρησιμοποιούνται μπαστούνια του μπέιζμπολ και μεταλλικές μπάρες κατά την ανάκριση υπό πτων ή κρατουμένων.

Στη Βρετανία, με το πρόσχη μα της ανάκρισης για τρομο κρατική δράση, η προσωρινή κράτηση των «υπόπτων» διαρ κεί, βάσει του νόμου, σαράντα δύο μέρες, και στην Τουρκία ο ηγέτης των Κούρδων Αμπντου λάχ Οτσαλάν εξακολουθεί να κρατείται σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης, παρόλο που η CPT έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι, κάτω απ’ αυτές τις συνθή κες, κινδυνεύει η διανοητική του κατάσταση.

Η προσπάθεια της CPT και των ειδικών της βασίζεται στη δυνα τότητα που έχει να επισκέπτεται τα κέντρα κράτησης όλης της Ευρώπης και να δημοσιεύει τα στοιχεία των επιθεωρήσεών της.

Μέχρι σήμερα δεν τους έχει επιτραπεί να επισκεφθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα στη Νότια Οσετία και στα Κατεχό μενα στην Κύπρο.

Για την ανάδειξη αυτού του άλλου «προσώπου» της δημο κρατικής Ευρώπης, χρειάστηκε μία μόνο ημερήσια διάσκεψη μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ειδικών της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την πλήρη εξάλειψη των βασανιστηρίων και της κακομε ταχείρισης στην Ευρώπη, όμως, θα χρειαστούν, όπως ομολο γήθηκε από τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους, αρκετά ακόμη χρό νια και μία αλλαγή νοοτροπίας, τόσο στις αρχές όσο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Βασανιστήρια εξακολου θούν να υφίστανται στην Ευρώπη, ομολόγησε η ανα πληρωτής γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Μοντ ντε Μπουκίκιο, υπο στηρίζοντας ότι, ακόμη και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη στέρηση της ελευθερίας ορισμένων ατόμων, συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.