21/01/2019 17:22:26
19.11.2009

Προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων - ανθυγιεινών επαγγελμάτων

Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 στο ΙΚΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν χρό νο ασφάλισης 4.500 Η.Ε. ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (3.600 Η.Ε.), δικαι ούνται σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας οι άνδρες και του 55ου έτους οι γυναίκες, εφόσον 1.000 τουλάχιστον Η.Ε. στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρ μόζονται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.1.2003 και εφεξής.

Η απασχόληση σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, καθώς και η διάρκειά της αποδει κνύεται από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, βάσει των ειδικών ενσήμων που είναι επικολλημένα σ’ αυτά, τα ατομικά δελτία εισφορών, τα απο σπάσματα της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας κ.λπ. Κατ’ εξαίρεση για την απόδειξη χρόνου απασχόλησης πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού, δηλαδή πριν από την 1.1.1964, ή πριν από την υπαγωγή στις διατάξεις αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ασφαλι στικών βιβλιαρίων ή τα αρχεία του Ιδρύματος ή τα βιβλία του εργοδότη (άρθρο 106 Κανονι σμού Ασφάλισης ΙΚΑ).

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε άλ λον ασφαλιστικό φορέα και δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, έχουν το δικαίωμα να προσμετρήσουν και τις ημέ ρες εργασίας που πραγματοποίησαν στο άλλο ασφαλιστικό ταμείο σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε ειδικότητα που περιέχεται στον σχετικό κανονισμό του ΙΚΑ (Εγκύκλιος ΙΚΑ 73/64, 4/93, 45/93, ΕΑΕΔ 1993 σελ. 224). Δεν υπολογίζεται όμως σε καμία περίπτωση ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης.

Ειδική περίπτωση σύνταξης βαρέων είναι η πλήρης σύνταξη γήρατος των οικοδόμων που χορηγείται στην ηλικία των 58 ετών, εφόσον οι 3.600 ημέρες ασφάλισης (από τις συνολικά 4.500) έχουν διανυθεί σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.