03/12/2020 22:04:17
25.4.2011

Αξιοποίηση των αερολιμένων με ιδιωτική χρηματοδότηση

Αξιοποίηση των αερολιμένων με ιδιωτική χρηματοδότηση  - Media

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 προβλέπει την είσοδο ιδιωτών, αρχικά σε 29 από τα 40 συνολικά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου και την απελευθέρωση της επίγειας εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  που θα αρχίσει να υλοποιείται από το 2012, προβλέπεται η δημιουργία πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων, στα οποία θα συμμετέχει και το Ελληνικό Δημόσιο κατά το πρότυπο του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας.

Στόχος, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας είναι η λειτουργία των 29 περιφερειακών αεροδρομίων. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εδώ και πολύ καιρό επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς υπολογίζεται ότι τα αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιηθούν σειρά απαραίτητων έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αερολιμένων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρατικά κονδύλια.

Το σχέδιο αναφέρει ότι για τα αεροδρόμια αυτά θα προχωρήσουν συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων διαχείρισής τους επιμέρους ή ομάδων αεροδρομίων, ενώ υπάρχει και η πρόβλεψη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ακόμη και για εισαγωγή στη χρηματιστηριακή αγορά.

Βασικά κριτήρια για την ομαδοποίηση των αερολιμένων θα αποτελέσουν αφενός η γεωγραφική τους θέση, αφετέρου η επιβατική κίνηση. Ρόλο ηγέτη στα σχήματα που θα δημιουργηθούν θα έχουν τα μεγαλύτερα αεροδρόμια για τα οποία υπολογίζεται ότι, λόγω της αυξημένης κίνησης είναι δυνατόν, με μεγαλύτερη ευκολία, να εξευρεθούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα.

Αφού επιλεγεί η ομάδα αεροδρομίων τότε θα προχωρά η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα διατηρεί το 100% της δημόσιας περιουσίας και μέσω της ίδρυσης θα συνεργάζεται με ιδιώτες για τα απαιτούμενα έργα εκσυγχρονισμού τα οποία θα πραγματοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης.

Οι ιδιώτες θα αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις, ενώ το κράτος έναντι αυτών των επενδύσεων θα τους παραχωρεί για μία συμφωνημένη περίοδο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του.

Επιπλέον, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον, οι ιδιώτες θα μπορούν να προχωρούν και στην αξιοποίηση των εκτάσεων γύρω από τις αεροδρομιακές υποδομές, αναπτύσσοντας εμπορικές χρήσεις που θα μπορούν να έχουν τη μορφή υπερτοπικών εμπορικών κέντρων.
Με το σχήμα αυτό τα συναρμόδια υπουργεία εκτιμούν ότι είναι δυνατόν, πέρα από τα έργα που θα αναλάβουν οι ιδιώτες, να προκύψουν επιπλέον οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο.
Στις εταιρείες που θα συσταθούν, το Δημόσιο προτίθεται να διατηρήσει πλειοψηφικό ποσοστό, χωρίς αυτό να αποκλείεται να αλλάξει, ενώ οι ιδιώτες δεν θα αναλάβουν μόνο τη διοίκηση, αλλά θα έχουν συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  που θα αρχίσει να υλοποιείται από το 2012, προβλέπεται η δημιουργία πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων, στα οποία θα συμμετέχει και το Ελληνικό Δημόσιο κατά το πρότυπο του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας.

Στόχος, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας είναι η λειτουργία των 29 περιφερειακών αεροδρομίων. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εδώ και πολύ καιρό επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς υπολογίζεται ότι τα αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιηθούν σειρά απαραίτητων έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αερολιμένων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρατικά κονδύλια.

Το σχέδιο αναφέρει ότι για τα αεροδρόμια αυτά θα προχωρήσουν συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων διαχείρισής τους επιμέρους ή ομάδων αεροδρομίων, ενώ υπάρχει και η πρόβλεψη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ακόμη και για εισαγωγή στη χρηματιστηριακή αγορά.

Βασικά κριτήρια για την ομαδοποίηση των αερολιμένων θα αποτελέσουν αφενός η γεωγραφική τους θέση, αφετέρου η επιβατική κίνηση. Ρόλο ηγέτη στα σχήματα που θα δημιουργηθούν θα έχουν τα μεγαλύτερα αεροδρόμια για τα οποία υπολογίζεται ότι, λόγω της αυξημένης κίνησης είναι δυνατόν, με μεγαλύτερη ευκολία, να εξευρεθούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα.

Αφού επιλεγεί η ομάδα αεροδρομίων τότε θα προχωρά η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα διατηρεί το 100% της δημόσιας περιουσίας και μέσω της ίδρυσης θα συνεργάζεται με ιδιώτες για τα απαιτούμενα έργα εκσυγχρονισμού τα οποία θα πραγματοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης.

Οι ιδιώτες θα αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις, ενώ το κράτος έναντι αυτών των επενδύσεων θα τους παραχωρεί για μία συμφωνημένη περίοδο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του.

Επιπλέον, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον, οι ιδιώτες θα μπορούν να προχωρούν και στην αξιοποίηση των εκτάσεων γύρω από τις αεροδρομιακές υποδομές, αναπτύσσοντας εμπορικές χρήσεις που θα μπορούν να έχουν τη μορφή υπερτοπικών εμπορικών κέντρων.

Με το σχήμα αυτό τα συναρμόδια υπουργεία εκτιμούν ότι είναι δυνατόν, πέρα από τα έργα που θα αναλάβουν οι ιδιώτες, να προκύψουν επιπλέον οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο.

Στις εταιρείες που θα συσταθούν, το Δημόσιο προτίθεται να διατηρήσει πλειοψηφικό ποσοστό, χωρίς αυτό να αποκλείεται να αλλάξει, ενώ οι ιδιώτες δεν θα αναλάβουν μόνο τη διοίκηση, αλλά θα έχουν συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.