13/11/2019 01:00:09
31.3.2016 / ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1910 στις 31-03-2016

Μεταξύ δεξιών και.... καραδεξιών

Μεταξύ δεξιών και.... καραδεξιών - Media

 

Λιποθυμικές τάσεις στα στελέχη της Ν.Δ. και εύλογες απορίες στους πολίτες προκα­λεί ο συνεχής στροβιλισμός της νέας ηγετικής ομάδας, μεταξύ της ακροδεξιάς ρητο­ρικής και της κεντροδεξιάς πολιτικής. Η διατύπωση τελικά του αιτήματος εκλογών από το βήμα της Βουλής, προχθές, έπεισε και τους πιο δύσπιστους ότι ο Κυριάκος παραδόθηκε στους σκληρούς της παράταξης που ζητάνε «αίμα στην αρένα».

Μέχρι προχθές προ­σπαθούσε να ισορ­ροπήσει μεταξύ των αγωνιών στελεχών και ψηφοφόρων που «απαιτούν» μια σκληρή δεξιά πολιτική και της ανά­γκης διεύρυνσης της επιρροής του σε πολίτες του κεντρώου χώρου, δημιουργώντας ερωτηματικά για το πώς θα βρει ισορροπία με δύο εντε­λώς διαφορετικούς κόσμους.

Η πρόσφατη κίνησή του να ζητή­σει προ ημερησίας διατάξεως συζή­τηση για την ασφάλεια στη χώρα, όπου εμπλέκει για πρώτη φορά και το προσφυγικό, αποτελεί ένα νεύμα προς τους ακροδεξιούς της παράτα­ξης ότι δεν υποβαθμίζει τις ανησυχί­ες τους. Κεντρώα, ωστόσο, στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις είναι άστοχες και εξοπλί­ζουν με επιχειρήματα τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να του επιτίθενται ως έρ­μαιο της ακροδεξιάς ομάδας Άδωνι - Βορίδη.

Το αίτημα της συζήτησης αυτής επικρίθηκε έντονα και ήταν η δεύτε­ρη φορά, μετά τη λυσσώδη απαί­τηση να παραιτηθεί ο Γιάννης Μουζάλας για το φραστικό ολίσθημά του σχετικά με την ονομασία των Σκοπί­ων, που πολλοί ταύτισαν τη Ν.Δ. με τους ΑΝΕΛΛ και απέδειξαν στους πά­ντες ότι ο Κυριάκος δεν έχει σταθερή πυξίδα, επιχειρεί με έναν υπόγειο λα­ϊκισμό να αδράξει τη συγκυρία και οι στόχοι του στην παρούσα φάση δεν υπηρετούν την ανανέωση και τον εκ­συγχρονισμό του κόμματός του, αλ­λά τους εξής στόχους:

◆ Να ελέγξει πλήρως το κόμμα και να το «ανανεώσει» με οπαδούς και φίλους των δικών του πολιτικών απόψεων μέσα από το συνέδριο.

◆ Να διαλύσει το καραμανλικό στρατόπεδο, οδηγώντας τα ηγετικά στελέχη του στην αποστρατεία.

◆ Να καθαρίσει το πεδίο από αμιγώς σαμαρικά «σταγονίδια».

◆ Να ενισχύσει το κεντροδεξιό προφίλ του με την αποδοχή εισόδου κάθε φιλόδοξου στελέχους που, προερχόμενο από το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρώων, «διαβλέπει» πο­ρεία προς την εξουσία και σπεύδει να πιάσει θέση.

Το συνέδριο που προκηρύχθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, μέσα από φαστ-τρακ διαδικασίες, αποτελεί και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Κυριά­κου να ελέγξει πλήρως όλο τον μη­χανισμό του κόμματος. Η υπερδιόγκωση των συνέδρων με άλλους 803 που θα εκλεγούν στην πλειονότητά τους από το λεκανοπέδιο, δημιούρ­γησε πολλές αντιδράσεις. Δέκα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κατήγγειλαν με επιστολή τους την απόπειρα αλλοίωσης του σώματος και των αποφάσεών του.

Διαφωνίες

Με τις αποφάσεις αυτές φέρεται να διαφωνούν τόσο ο απερχόμενος γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Παπαμιμίκος όσο και ο νομικός σύμβουλος του κόμματος. Ουσιαστι­κά τα καραμανλικά στελέχη φοβού­νται ότι τόσο η αλλαγή του αριθμού των συνέδρων όσο και το κλείσιμο του καταλόγου των μελών του κόμ­ματος, που θα αφορά μόνο όσους γράφτηκαν και συμμετείχαν στη δι­αδικασία εκλογής αρχηγού, γίνονται προκειμένου να ελεγχθεί απόλυτα η οργανωμένη Ν.Δ. από την ομάδα Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό, όπως επισημαίνουν, η πλειονότητα των συνέδρων που ψη­φίζονται θα προέρχεται από το λε­κανοπέδιο της Αττικής, όπου συγκέ­ντρωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά του ο αρχηγός της Ν.Δ.

Από την ηγετική ομάδα απάντη­σαν ότι οι αλλαγές στη σύνθεση έγι­ναν προκειμένου αφενός να υπάρξει πιο ισορροπημένη αντιπροσώπευση ανάλογα με τις πληθυσμιακές συγκε­ντρώσεις της χώρας και αφετέρου να αποκατασταθεί μια ισορροπία ανάμε­σα στους ex officio συνέδρους (πάσης φύσεως εκλεγμένους, βουλευτές, συνδικαλιστές, μέλη Τοπικής Αυτοδι­οίκησης) και τους εκπροσώπους της βάσης του κόμματος, αλλά και για να αξιοποιηθεί το δυναμικό που προέκυ­ψε από την αθρόα προσέλευση των πολιτών στη διαδικασία εκλογής.

«Η διαδικασία αυτή αποτελεί και ένα κάλεσμα ανανέωσης και κοινής πορείας με ανθρώπους που για δι­άφορους λόγους είχαν αποστασιο­ποιηθεί στο παρελθόν. Δίνουμε φω­νή και ρόλο στη βάση για να αντλή­σουμε διδάγματα από το παρελθόν και μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας» επισημαί­νεται στην απάντηση του κόμματος στις βολές για αντικαταστατικές δια­δικασίες.

Ηλικιακό όριο

Πάντως πολλοί είναι αυτοί στη Ν.Δ. που φοβούνται ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία που θα επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο όνομα της ανανέωσης – κυρίως της ηλικιακής –, να περιθωριοποιή­σει στελέχη μη αρεστά στον ίδιο. Οι πληροφορίες για ηλικιακό όριο στην εκλογή βουλευτών ή πλήρη εκκαθάρι­ση των ψηφοδελτίων από τους παρα­δοσιακούς πολιτευτές δημιούργησαν μεγάλες αντιδράσεις και διαφωνίες.

Ειδικά το θέμα των πολιτευτών θεωρείται πολύ κρίσιμο, αφού από τις τελευταίες δύο εκλογικές αναμε­τρήσεις έμειναν εκτός Βουλής μια σειρά από στελέχη, ακόμη και πρω­τοκλασάτα, που εκτιμούν ότι, αν η Ν.Δ. είναι πρώτο κόμμα, με το μπόνους των 50 εδρών, θα επανέλθουν στην ενεργό πολιτική δράση. Πάντως οι διαφωνίες στη θέσπιση είτε ορίου ηλικίας είτε θητειών στη Βουλή και στα όργανα, αναμένεται να πυροδο­τήσουν έντονες αντιδράσεις, αφού είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι είναι άλλο οι θητείες στην εκτε­λεστική εξουσία και άλλο οι θητείες σε κοινοβουλευτικές και κομματικές θέσεις, όπου αποφασίζουν κυρίαρχα ο λαός και τα μέλη του κόμματος με την ψήφο τους.

Ένα ακόμη μείζον ζήτημα που πρέ­πει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης είναι η λευκή απεργία ή η αποστα­σιοποίηση μιας σειράς βουλευτών από τη μάχη που δίνει το κόμμα κα­τά του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής πολιτικής. Συνεργάτες του Κυριάκου θεωρούν ότι είναι ανεπίτρεπτο για στελέχη που επιθυμούν την πολιτική άνοδο της επιρροής του κόμματος να παραμένουν στη γωνία επειδή δεν κατέλαβαν κάποιο πόστο.

Την ηγετική ομάδα άλλωστε έχει προβληματίσει η συχνή εικόνα με τις «μεγάλες τρύπες» στα κοινοβου­λευτικά έδρανα σε μείζονες μάχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπο­λίτευσης, αλλά και στην καθημερινή κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει αρχίσει συναντήσεις με τους βουλευτές ανά Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας, ενώ σχεδιάζει και επαφές με συγκε­κριμένους βουλευτές, με καραμανλική κυρίως αναφορά, που στέκονται στο περιθώριο ζητώντας να ακούσει τις αιτιάσεις και τα παράπονά τους, αλλά και προκειμένου να τους πεί­σει να ενταχθούν πιο δυναμικά στην κοινοβουλευτική δράση. Θεωρεί ότι μια συζήτηση από κοντά ενδεχομέ­νως να δημιουργήσει τις συνθήκες δραστηριοποίησής τους.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.