21/10/2019 09:28:52
3.12.2009

ΝΔ: Πρώτα η ανασυγκρότηση

Η νίκη του Αντώνη Σαμαρά και η άνοδός του στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική Δεξιά. Όπως σας προαναγγείλα με, είχαμε επανάσταση της βάσης, αφού ο ίδιος ο Σαμαράς είχε προσδώσει στην υποψηφιότητά του στοιχεία κινηματικού χαρακτήρα, κόντρα στους μηχανισμούς και τα τζάκια. Από τις πρώτες του κινήσεις δείχνει πώς θα κινηθεί μετά την επί τευξη του στόχου.

Η λογική του, όπως επιμένει, είναι η σύνθεση και όχι οι διαχωρισμοί με βάση το παρελθόν, διότι θέλει να κάνει πράξη την ενότητα. Πρώτα απ’ όλα όμως προέχει η επανασυσπείρωση της παρα δοσιακής εκλογικής βάσης της Ν.Δ. και μετά θα επιχειρήσει να ανοιχτεί στον μεσαίο χώρο ακυρώ νοντας όλη τη φιλολογία για περιχαράκωση του κόμματος στα δεξιά του πολιτικού συστήματος.

Η νίκη του Μεσσήνιου ήταν αναμενόμενη και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά που έδωσε στην προεκλογική εκστρατεία του, εν αντιθέσει με το απολίτικο στίγμα της Μπα κογιάννη, η οποία, πέραν όλων των άλλων, είχε και την ατυχή ιδέα να ταυτιστεί με όλο το αποτυ χημένο σύστημα του Καραμανλή, κυρίως τους υπουργούς και τους υφυπουργούς.

Πρώτος στόχος του Σαμαρά είναι να ανασυντά ξει το κόμμα και να προσδιοριστεί η φυσιογνωμία του, που υπαγορεύεται πλέον από την υψηλή λαϊκή συμμετοχή και τη λαϊκή νομιμοποίηση των κινήσεων του νέου προέδρου που αυτή συνεπά γεται.

Ο Σαμαράς δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί, αφού κανείς δεν τολμά να τον υπονομεύσει, του λάχιστον τους πρώτους μήνες της προεδρίας του. Αυτές τις πρώτες ημέρες δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασυγκρότηση του κόμματος και τα επό μενα εικοσιτετράωρα θα υπάρξουν αποφάσεις για τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν σε θέσεις κλειδιά.

1 Ειδικός ρόλος θα ανατεθεί στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, άνθρωπο που συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να ανοίξει η εκλογή από τη βάση του κόμματος και βεβαίως να γίνει έτσι πρόεδρος ο Σαμαράς. Η θέση που θα λάβει θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ν.Δ. ως αναγνώριση της προσφοράς του στην κοινή προσπάθεια.

2Ήδη προχθές ανακοινώθηκε ότι ο Μενέλαος Δασκαλάκης θα παραμείνει στη θέση τού διευθυντή του κόμματος. Ο Δασκαλάκης ήταν στενός συνεργάτης του Καραμανλή και τοποθε τήθηκε στη θέση αυτή επί εποχής Θ. Ρουσόπου λου.

Άνθρωπος μυστικοπαθής, έμπιστος και με ικανότητες οργανωτικές, είχε ανέβει σταθερά στην ιεραρχία και θεωρούνταν από πολλούς ως ο άνθρωπος που βοηθούσε αρκετά τον Γιάννη Αγ γέλου, τον πιο στενό συνεργάτη του Καραμανλή. Η παραμονή του «παντρεύει» το πρώην καραμαν λικό σύστημα με τη νέα εποχή.

3Ο Σαμαράς αποφάσισε να φτιάξει και θέση αναπληρωτή διευθυντή του κόμματος το ποθετώντας εκεί τον Θόδωρο Δραβίλλα, ένα πρόσωπο που βρήκε στο υπουργείο Πολιτισμού από τον Μιχάλη Λιάπη. Ο Λιάπης του ζήτησε να τον κρατήσει και αυτός το δέχθηκε. Στην πορεία ο Δραβίλλας κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σα μαρά, που τον έβαλε σε καίρια θέση στο στενό πυρήνα του επιτελείου του.

Να σημειωθεί ότι ο Δραβίλλας είχε τοποθε τηθεί και στην Οργανωτική Επιτροπή της Ν.Δ. για τις εκλογές ως «τοποτηρητής» του Σαμαρά και λέγεται ότι αργότερα μπορεί να είναι αυτός ο κυρίαρχος στη Ρηγίλλης, αν τελικά αποχωρήσει ο Δασκαλάκης, για τον οποίο ακούγεται ότι θα παραμείνει ως μεταβατικός.

4Επίσης ο Σαμαράς ενίσχυσε το πολιτικό γραφείο καταργώντας το ιδιαίτερο γραφείο του προέδρου και όρισε διευθυντή τον καθηγη τή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Αρβανιτόπουλος, ακραιφνής κα ραμανλικός, δούλευε μήνες για την ενίσχυση της επιρροής Σαμαρά στον κομματικό μηχανισμό, παρ’ ότι κινήθηκε πολύ προσεκτικά και δεν προ κάλεσε αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του.

Όλοι στη Ν.Δ. ήξεραν ότι είναι με τον Σαμαρά, λόγω και του Ινστιτούτου, όπου επίσης έχουν λό γο τόσο ο Αχιλλέας Καραμανλής όσο και οι Πέ τρος Μολυβιάτης και Γιάννης Βαρβιτσιώτης.

Ο Αρβανιτόπουλος είχε φροντίσει και οργα νώσει εκδήλωση, με πρόσχημα τις ευρωεκλο γές του περασμένου Ιουνίου, για τον Σαμαρά, όπου παρευρέθηκαν περίπου 75 βουλευτές της Ν.Δ. Η εκδήλωση αυτή θεωρήθηκε η πρώτη αρχηγική εμφάνιση του Σαμαρά και τότε πολλοί δυσανασχέτησαν διότι θεώρησαν ότι χρησιμο ποιήθηκαν, αφού πήγαν να ακούσουν μια ομιλία για τις ευρωεκλογές και άκουσαν τον ιδεολογικό λόγο του Σαμαρά.

Οι στενοί υποστηρικτές

Ο νέος πρόεδρος είχε εξ αρχής σχέδια ώστε να αξιοποιήσει τους στενούς του υποστηρικτές, όπως π.χ. τους Κώστα Μαρκόπουλο, Κώστα Γκιουλέκα, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Πάνο Παναγι ωτόπουλο κ.ά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις για τη θέση του γραμματέα ακούγονται οι Ευριπίδης Στυλιανίδης και Ανδρέας Λυκουρέντζος. Ο Ζαγορίτης έχει υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κ.Ε. και περι μένει πότε ο Σαμαράς θα την κάνει αποδεκτή. Υπάρχει πρόβλημα πάντως στο να γίνει αμέσως ψηφοφορία, αφού θα πρέπει η εκλογή να γίνει από την Κ.Ε., που τώρα ελέγχεται από την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αν και δεν υπάρχει διάθεση να αμφισβητηθεί η επιλογή του Σαμαρά.

Πάντως, υπάρχει σκέψη ο Ζαγορίτης να παρα μείνει έως το συνέδριο, που υπολογίζεται για την άνοιξη, εκτός εάν επισπευστούν οι διαδικασίες και γίνει γρήγορα η εκλογή του νέου γραμματέα. Οι Λυκουρέντζος και Στυλιανίδης είχαν ακου στεί για τη θέση του γραμματέα, εάν είχε υπουρ γοποιηθεί ο Ζαγορίτης, ενώ τη θέση επιζητούσε και ο Μαρκόπουλος, αφού έβαλε περισσότερο πλάτη στον Σαμαρά από πολλούς άλλους.

Αναβαθμισμένος θα είναι ο ρόλος του Πά νου Παναγιωτόπουλου, που έδωσε πολλούς πόντους στον Σαμαρά, αφού κατάφερε, αυτός κυρίως, και κατά δεύτερον η Κατερίνα Παπακώ στα, να κερδίσει τη δύσκολη μάχη της Β’ Αθήνας, όπου η Μπακογιάννη κατέρρευσε. Ο Παναγιωτό πουλος το πίστευε ότι θα κέρδιζε τη μάχη της Β’ Αθηνών ξεπερνώντας τον σκόπελο των 10 βου λευτών που στήριξαν την Μπακογιάννη.

Ο Παναγιωτόπουλος ακουγόταν για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με κυρί αρχο ρόλο και στη χάραξη πολιτικής και στρα τηγικής, αφού ο Σαμαράς θέλει ενίσχυση της δύναμης κρούσης που θα έχει στη Βουλή, στην οποία δίνει μεγάλη σημασία.

Στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμ ματος έπαιζε ο Κώστας Γκιουλέκας, παρ’ ότι ακουγόταν και το όνομα του Μάξιμου Χαρα κόπουλου. Ο Γκιουλέκας ήταν υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τα ΜΜΕ, διετέ λεσε δημοσιογράφος και είχε ακουστεί και για αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος την εποχή του Θ. Ρουσόπουλου, αλλά κόπηκε την τελευταία στιγμή.

Ο Χαρακόπουλος έδωσε στον Σαμαρά μια σημαντική ώθηση στη Θεσσαλία και θεωρείται καλή περίπτωση, που δεν σηματοδοτεί κάτι από την περίοδο της καραμανλικής παντοκρατορίας. Όμως τελικά κέρδισε ο Πάνος Παναγιωτόπου λος, που χθες το απόγευμα πήρε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, μια θέση που ήθελε και επί κυβέρνησης Ν.Δ. ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τον Πολιτικό Σχεδιασμό παίζει ο στενός φίλος του Σαμαρά Άκης Γεροντόπουλος, αν και μερικοί θεωρούσαν ότι θα τοποθετηθεί ο έμπι στος φίλος του νέου προέδρου, ο δικηγόρος Παναγιώτης Μπαλτάκος (παλαιότερα στην ΕΠΑΕ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός). Τελικά χθες το απόγευμα ο Μπαλτάκος ορίστηκε διευθυ ντής του νομικού γραφείου του Σαμαρά.

Στη Βουλή

Για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευ τικής Ομάδας προορίζεται – εκτός απροόπτου – ο αβερωφικός Κώστας Τασούλας, αν και πολ λοί θα ήθελαν τον Βασίλη Μιχαλολιάκο, που έχει βοηθήσει αρκετά τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς έδωσε ρόλους στους Κώστα Μαρκόπουλο, Μανώλη Κεφαλογιάννη και Κώστα Τζαβάρα, τους οποίους τοποθέτησε χθες κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ο Μεσ σήνιος θέλει αξιόμαχη παρουσία στη Βουλή και με το συγκεκριμένο σχήμα θα σημειωθούν πολλές συγκρούσεις. Για την ιστορία οι Μαρκό πουλος και Τζαβάρας ήταν στη σκληρή γραμμή Σαμαρά, ενώ ο Κεφαλογιάννης, που στήριξε Ντόρα και κατά καιρούς τα έχει ρίξει άγρια στο ΠΑΣΟΚ, έχει καλές σχέσεις με τον νέο πρόεδρο.

Ο Σαμαράς έχει δεχθεί εισηγήσεις να τοπο θετήσει στις θέσεις των γραμματέων πολλούς βουλευτές, για να δώσει μια ώθηση στο κόμμα και να γίνει πιο γρήγορα η ανασυγκρότηση και αναδιάταξη δυνάμεων. Π.χ. για τη θέση του γραμματέα Οργανωτικού ακούγεται το όνομα του Γιάννη Μανώλη, που είχε οργώσει πολλούς νομούς για να ενισχύσει την υποψηφιότητα Σαμαρά.

Στις άμεσες προτεραιότητες του νέου προέ δρου είναι να αλλάξει και τις γραμματείες Συνδι καλισμού και Αγροτικού, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να προετοιμαστεί το κόμ μα κατάλληλα για τη μάχη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών σε έναν χρόνο.

Αρνείται την προεδρολογία

Ο Σαμαράς ετοιμάζεται για σκληρή αντιπολί τευση, όπως φάνηκε και προχθές με την ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, όπου έστειλε την πρώτη του προειδοποίηση στην κυβέρνηση να μην καταφύγει σε «φορο επιδρομή» στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και πρότεινε ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανά πτυξης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πώς θα εξελιχθεί η σχέση ΛΑΟΣ και Ν.Δ. υπό την προεδρία Σαμαρά. Ο Καρατζαφέρης βγήκε χθες και είπε ναι στην εκλογή του Κάρολου Πα πούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, και κάλεσε τη Ν.Δ. να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Η Ν.Δ. απάντησε αρνητικά και παρέπεμψε σε πα λαιότερες δηλώσεις του Σαμαρά ότι θα ψηφίσει τον Παπούλια για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αυτή τη στιγμή για τη Ν.Δ. προέχει η οργα νωτική ανασυγκρότηση και όχι η αναταραχή και πιθανώς και μία σύντομη εκλογική αποτυχία. Όπως και να ’χει η νέα περίοδος που ξεκινάει για τη Ν.Δ. θα είναι ενδιαφέρουσα και ειδικά όταν ξεκινήσουν οι πρώτες... γκρίνιες.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.