19/01/2019 03:25:00
18.12.2009

Τα ελλείματα και ο Τοτός

Στόχος του πρωθυπουργού είναι να πα τάξει τη διαφθορά και να κάνει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες όσα δεν έγιναν στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Η πρεμούρα έχει εξήγηση: Από Ιανουάριο η οικονομία της χώρας θα είναι υπό την καθημερινή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπό τη δαμό κλειο σπάθη του Διεθνούς Νομισματι κού Ταμείου. Τον Μάρτιο η κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί τους όρους για τα δανεικά που απαιτούνται για να τη βγά λει καθαρή το 2010.

Οι πιστωτές της χώρας, για να δώσουν λεφτά τον Μάρτιο, θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικές εκθέσεις από τους επο πτικούς (τους) μηχανισμούς, όπως η ΕΚΤ και οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, των οποίων «συνεργεία» έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα.

Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρ νηση για να «αποκαταστήσει την αξιοπι στία της ελληνικής οικονομίας στις αγο ρές»; Τα μέτρα είναι γνωστά και έχουν κατ’ επανάληψη διατυπωθεί σε εκθέσεις του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και άλλων παρεμ φερών ευαγών ιδρυμάτων. Μπορούμε, λοιπόν, εύκολα να τα συνοψίσουμε:

Μείωση των δαπανών σημαίνει ολοκλή ρωση του ξηλώματος των τελευταίων ιστών κοινωνικού κράτους με την ιδι ωτικοποίηση Υγείας  Παιδείας και την ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση του εισο δήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Λιγότερο κράτος σημαίνει ολοκλήρωση του ξεπουλήματος της δημόσιας περι ουσίας και επιχειρήσεων κοινής ωφέλει ας. Ως εξορθολογισμός των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού ορίζο νται η παράταση του εργάσιμου βίου μέχρι τα βαθιά γεράματα και η ελαστι κοποίηση του ωραρίου.

Όσο για την πάταξη της διαφθοράς; Το άλ λο με τον... Τοτό το ξέρετε;

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.