ΤΡΙΤΗ, 3 Μαρτίου 2015
Ελλάδα Πολιτική Οικονομία Στήλες Κόσμος Media Περιβάλλον Αθλητικά "Π" ART "Π" ΠΡΑΣΙΝΟ
     
ΠΕΜΠTΗ, 15 Σεπτεμβρίου 2011
Πως θα υπολογίζεται το νέο "τελος" ακίνητης περιουσίας

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο «τέλος ακίνητης περιουσίας» έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτές σημειώνεται ότι θα συμπεριληφθεί στις ρυθμίσεις το ύψος της τιμής ζώνης, το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης που θα είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.

Ο συντελεστής θα φτάνει από 3 έως και 16 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και με προσαύξηση που θα φτάνει το 25% για τα νεόδμητα κτίρια, ενώ για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό.

Ποιους αφορά;

Το τέλος επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας το κόστος θα επιβαρύνει τον καθένα ανάλογα με το ποσοστό του. Το χρέος θα καταβάλλετε μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Υπολογισμός… τέλους!

Το ύψος του νέου τέλους θα καθορίζεται βάση του παρακάτω πίνακα:

Συντελεστής
ειδικού τέλους
(€/τ.μ.)

Τιμή ζώνης

0,5€

για ευπαθείς ομάδες

3€

500

4€

501-1000

5€

1001-1500

6€

1501-2000

8€

2001-2500

10€

2501-3000

12€

3001-4000

14€

4001-5000

16€

5001 και άνω

Παλαιότητα

Συντελεστής

έως 26 έτη

1

25-20 έτη

1,05

19-15 έτη

1,1

14-10 έτη

1,15

9-5 έτη

1,2

4-0 έτη

1,25

«Έξω» οι κοινόχρηστοι χώροι

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

Για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,

Για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος. Αν δεν υπάρξει αίτηση επαναφοράς του ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή οι εταιρείες ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Απαλλαγές

Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών

Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Oι παράγοντες που θα προσδιορίζουν το ύψος του ειδικού τέλους θα είναι:

H τιμή ζώνης.

H επιφάνεια του κτίσματος.

H παλαιότητα του ακινήτου.

H χρήση του κτίσματος. Mε την εφαρμογή ειδικών συντελεστών το τέλος θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος. Δηλαδή τα κτίσματα επαγγελματικής στέγης θα επιβαρύνονται περισσότερο από τις κατοικίες και οι κατοικίες περισσότερο από τους αποθηκευτικούς χώρους.

Κοινωνικά κριτήρια. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους ανέργους, ανάπηρους, τρίτεκνους και πολύτεκνους δηλαδή για περίπου 350.000 νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στα κοινωνικά τιμολόγια της ΔEH.© www.topontiki.gr
Το «Π» σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια

aggelos
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΠ.
ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 2 ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ 2012!
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΜΠΡΑΒΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕ, ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΑΚΗ. ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ!
14.09.11 23:20
γιαννης
σαν δεν ντρεπεστε ολοι σας πολιτικαντηδες και γιατι παρακαλω εξερειται τισ εκκλησιε¨ς?? αποτην στιγμη που μασ ζητουν χρηματα για να κανουν καθε μυστηριο δεν θα επρεπε καονικα και αυτοι να πληρωνουν?? ρωταω τωρα εγω!!! εεεε!!! απαντηστε μου!!!!με μια λξη λοιπον Ν Τ Ρ Ο Π Η Σ Α Σ!!!!! ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ!!!! Ν Τ Ρ Ο Π Η Σ Α Σ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.09.11 19:49
STROBE
Δεστε το video από το Ποντίκι ο Πάγκαλος και η μουντζα και θα καταλάβετε που έχουμε μπλέξει
15.09.11 20:30
γιωργος
Ντροπή σας!!! Να φύγετε!!! για αλλη μια φορά την πληρώνει ο κοσμάκης, δεν υπολογίζετε καθόλου με τι κόπο και τι θυσιες απέκτησε ο καθένας το κάθε σπίτι το οποιο μπορει ακόμη να το χρωσταει για πολλα χρόνια ακόμη βυθισμένος στα χρεη και στα δάνεια των τραπεζων
καποιοι είναι ανεργοι, αλλοι δουλευουν με ημιαπασχοληση, για πειτε μου πως θα πληρωσουν αυτοι που με το ζορι μπορουν να συντηρουν ένα σπιτι και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους?
Ερχεται χειμωνας τα έξοδα θερμανσης? Τι θα γινουμε στο τέλος? θα κλεβουμε για να ζήσουμε?
Να τα πάρετε απο αυτους που μας κλεψανε, απο αυτους που έχουν τα δις σε ξενες τράπεζες,
απο την εκκλησία ναι ρε γιατι εχει τεράστια ακίνητη περιουσια, δεν μπορω να καταλαβω γιατι αυτοι πάντα ειναι εκτος φορολογίας, δεν υπάρχει λόγος ρε να εχουν τόσα ακίνητα και λεφτα

15.09.11 22:48
μανος
Μπραβο στα κοροιδα που πληρωνουμε εισφορες - φορους για να χτισουμε ενα σπιτακι...
Μπραβο και σε αυτους που παντα νοικιαζουν και τα σπανε και δεν πληρωνουν φορους...
Μπραβο και στα λαμογια που μας παιρνουν πισω οσα φαγανε σε ΄΄προμηθειες΄΄...
Μπραβο και σε μας που τους ψηφιζουμε για να μας τα ξαναπαρουν....
Για την Ελλαδα ρε γ.....ο
16.09.11 18:55
Αριστοφάνης
Aίσχος, δεν έχετε ιερό και όσιο, να πάτε να κόψετε το ρεύμα απο τη γριά μάνα μου (87 ετών) στο χωριό, είναι σεισμόπληκτη και πληρώνει χρόνια δόσεις απο τη σύνταξη του ΟΓΑ!! Μετά σας παρακαλώ να πληρώσετε και τα έξοδα της κηδείας της γιατί θα πεθάνει απο το κρύο του επερχόμενου χειμώνα.Η προδοσία σας δεν θα ξεχαστεί ποτέ, τα ονόματά σας θα γραφούν με τα πιό μελανά χρώματα στό βιβλίο αυτών που πρόδοσαν και πούλησαν την Ελλάδα και τούς Έλληνες....
16.09.11 19:33
κωστας
Τους ψηφίσατε βρε γελίοι. Πως βγήκε ο Δοσίλογος !!!! Μόνος του για να τα Ξεπουλήσει όλα !!!!! εμείς τους ψηφίσαμε.... Και μάλλον θα τους ξανψηφίσετε !!!
22.09.11 12:12
ΣΟΦΙΑ
ΠΟΣΗ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ.ΜΠΡΑΒΟ ΒΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ.
22.09.11 15:15
ΑΚΗΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ. ΑΠΛΟ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ.
20.10.11 11:18
ΑΚΗΣ
ΞΥΠΝΑ ΛΑΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΡΙΧΝΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ. Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΟΤΕ.
20.10.11 11:21
ΑΚΗΣ
ΑΠΟΒΛΑΚΩΝΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΟΔΟ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΤΑΣΑΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΦΤΑΣΑΝ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ. ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΝ ΒΓΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 50 % ΛΕΥΚΑ + ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ; ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΟ ΛΑΕ ΑΥΤΟ.
20.10.11 11:26
Vicky Nash
Ω Έλληνα σκαντζόχοιρε, που όλοι σε κοροϊδεύουν,
Αφού τ’αγκάθια σου’βγαλαν για να μην τους τρυπήσεις,
Γυμνό και ανυπεράσπιστο τώρα θα σε παιδεύουν,
Εκτός κι αν πριν να ειν’ αργά στα μούτρα τους τούς ΦΤΥΣΕΙΣ!
25.10.11 12:50
giannhs
emeis omos tous psifizoume kai tous kanoume kirvenites...
ta theli o k*&$$s mas
26.10.11 16:58
areti
Για άλλη μια φορά οι μονογονεϊκές οικογένειες μένουν εκτός .
Δεν ανήκουν δηλαδή στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ;
Με βάση την λογική που επικρατεί στα μεγάλα ανεγκέφαλα κεφάλια που μας κυβερνούν και παίρνουν ερήμην αποφάσεις για μας , σε μια οικογένεια που αγωνίζεται μόνο ένας γονέας να τα βγάλει πέρα με αξιοπρέπεια , το χρήμα κατά αυτούς τους λαμπρούς νους ρέει άφθονο και δεν πρέπει να τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης
09.11.11 09:59
σχετικά
 
Bloomberg: Στην πέμπτη θέση του «δείκτη δυστυχίας» η Ελλάδα
Η Ελλάδα στην 5η θέση του «δείκτη δυστυχίας» για το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Bloomberg.
 
 
Wall Street Journal: «Η Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση στην ευρωζώνη»
«Η Ελλάδα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στην ευρωζώνη, που δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να αποσταθεροποιεί την ευρωπαϊκή οικονομία» υποστηρίζει, με άρθρο του στη Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, ο Σάιμον Νίξον.
 
 
Με πτώση 2,45% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να κινείται σε πτωτική τροχιά για τέταρτη συνεδρίαση και τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ στήριγμα έδωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, του ΟΤΕ και της Τιτάν.
 
Η συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών που επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες, έχει ως βάση τον συμβιβασμό και των δυο πλευρών. >>
ΑΡΧΕΙΟ
Τα 200 χρόνια της «λίστας Λαγκάρντ»
Με αξιοθρήνητους ρυθμούς – που ωστόσο μαρτυρούν πολλά, αν θέλουμε επιτέλους να ακούσουμε… – συντελείται ο έλεγχος της «λίστας Λαγκάρντ», το τελευταίο ελληνικό ανέκδοτο! Έτσι, από μια λίστα...  >>
ΑΡΧΕΙΟ

Νηστίσιμο Σοκολατένιο Κέικ με Σάλτσα Σοκολάτας
Σοκολατένια γλύκα σε αγαπημένο κέικ, ακόμα και τις μέρες της νηστείας.>>
Σπαγγέτι Πουτανέσκα με Τόνο
Πεντανόστιμο φαγάκι, με υλικά που συνήθως έχουμε στο σπίτι,  μας βγάζει πάντα ασπροπρόσωπους! >>
ΑΡΧΕΙΟ
Ξεφυλλίστε ολόκληρο το "Π" κάθε Δευτέρα

Τρέχον Φύλλο: Φύλλο 1853 / 26.02.15
art
πράσινο
In Vitro
εκδόσεις
Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου
"
Ο... ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ
Μάνος Στεφανίδης
Επιστολή προς Γ. Μηλιό >>
Κώστας Κουτσουρέλης
Οι Γερμανοί πέρα απ’ τις προκαταλήψεις >>
ΑΡΧΕΙΟ
© Copyright το Ποντίκι | All rights reserved | Powered by Byte