23/06/2018 16:55:37
22.6.2017 / ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1974 στις 22-6-2017

Νέος εθνικός στόχος η ανάκαμψη

Νέος εθνικός στόχος η ανάκαμψη - Media

 

Την πολυδιακηρυγμένη «επανεκκίνηση» προσπα­θεί να βάλει μπρος η κυ­βέρνηση μετά το κλείσι­μο της δεύτερης αξιολό­γησης, ύστερα από μια διαπραγμάτευση μηνών η οποία πέρασε από 40 κύματα.

Αν και είναι σαφές ότι η συμφωνία του Eurogroup δεν σηματοδοτεί πανη­γυρικά και προκαταβολι­κά την έξοδο από το μνημόνια, όπως θα ήθελε η κυβέρνηση να συμβολίσει με την πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές και μάλιστα με τη βούλα της ΕΚΤ, συνιστά ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση και δίνει προς το παρόν μια πολιτική ανάσα.

Ο πρωθυπουργός πάντως χθες ε­πέμεινε στη προ συμφωνίας φρασεο­λογία λέγοντας ότι δίνει ένα «καθαρό διάδρομο» εξόδου από τα μνημόνια, από την ύφεση και από την κρίση της οικονομίας. Διευκρίνισε όμως ότι δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης, αλλά α­νοίγει έναν καθαρό διάδρομο εξόδου από αυτήν, επομένως δεν αφήνει πε­ριθώρια για εφησυχασμό.

Προς το παρόν, το κυβερνητικό ε­πιτελείο καλείται να κλείσει τις πληγές που άφησε η πολύμηνη διαπραγμά­τευση στην πραγματική οικονομία εξαιτίας της αβεβαιότητας και να δια­χειριστεί πολιτικά αυτή την ανάσα, θέ­τοντας τους στόχους του επόμενου διαστήματος.

Πλέον στην κορυφή της ατζέντας τίθενται από τη μία η καθημερινότη­τα του πολίτη και από την άλλη η α­νάκαμψη με βασικό όχημα την προ­σέλκυση επενδύσεων, οι οποίες κα­τά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο ούτε θα είναι μόνο ιδιωτικές ούτε ταυτίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις.

Το θέμα του χρέους αναμένεται να χαμηλώσει από άποψη κυβερνητικής ρητορικής, με δεδομένο ότι:

κατά την κυβερνητική αποτίμη­ση η συμφωνία του περσινού Μαΐου σε συνδυασμό με την συμφωνία της 15ης Ιουνίου, οδηγούν σε έναν προσ­διορισμό των μεσοπρόθεσμων μέ­τρων για το χρέος - που όμως κατά την ΕΚΤ χρειάζεται περαιτέρω σαφή­νεια ως προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του οι δανειστές έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι για παραχωρήσεις στο θέμα αυτό, τουλάχιστον όχι πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, ε­γείροντας ακόμη και εσωκομματικά τον προβληματισμό κατά το προη­γούμενο διάστημα για το αν ο σχετι­κός πήχης τέθηκε πολύ ψηλά.

Η κυβέρνηση πλέον αναγορεύει σε εθνικό στόχο την ανάκαμψη της οι­κονομίας με κοινωνικό «πρόσημο», και την «αυτοδύναμη έξοδο στις αγο­ρές».

Ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο μίλησε για πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης λαμβά­νει τα χαρακτηριστικά «μεγάλου κύ­ματος» ενώ πρόσθεσε πως «ήδη έχει αρχίσει να μεταφράζεται και σε εκκίνηση συγκεκριμένων επενδύσε­ων». Κατά τον ίδιο αυτό μπορεί να με­ταφραστεί σε: α) ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, β) δημιουργία νέων θέσε­ων εργασίας, γ) απάλειψη αρνητικών αναφορών σε κόφτες, στην ανάγκη νέων μέτρων.

Ταυτόχρονα προέτρεψε τους υ­πουργούς να κινητοποιηθούν, να συ­νεργαστούν και να δείξουν «προσωπι­κό ενδιαφέρον» για τα ώριμα επενδυ­τικά σχέδια - ενδεικτικά αναφέρθηκε σε «φακέλους» - που βρίσκονται στα συρτάρια, εγκλωβισμένα από τα γρα­νάζια της γραφειοκρατίας.

Με άλλα λόγια έστειλε τόσο στο ε­σωτερικό της κυβέρνησης όσο και στο εσωτερικό του κόμματος μήνυμα στήριξης στην επιτάχυνση των όποιων επενδυτικών σχεδίων υπάρχουν στα σκαριά ή περιμένουν στην ουρά. Σε μια δεύτερη ανάγνωση αυτό μπορεί να διαβαστεί και σαν παράγγελμα για εσωκομματικό «σιωπητήριο» προς τυχόν διαφωνούντες σε συνδυασμό με τα εχέγγυα περί απαρέγκλιτης τή­ρησης της εργατικής νομοθεσίας και περί προσπάθειας τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να τα καρπωθούν οι πολλοί («δίκαιη ανάπτυξη») με επιλο­γή εκείνων των επενδυτικών σχεδίων που στηρίζουν την απασχόληση, κλπ.

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός θέλησε να σηματοδοτήσει περαιτέ­ρω τη στροφή στην καθημερινότητα του πολίτη, με την αναφορά στη νο­μοθετική δραστηριότητα του επόμε­νου διαστήματος που εκκινεί με τα νομοσχέδια για την εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και την πληροφορία ότι πίσω α­πό τις κλειστές πόρτες του υπουργι­κού βασικό αντικείμενο της συνεδρί­ασης ήταν το «πρακτικό» θέμα των α­νασφάλιστων οχημάτων για τα οποία αποφασίστηκε παράταση ως τις 14 Ιουλίου.

Συναινετικούς τόνους για τις επενδύσεις ζήτησε ο Τσίπρας απ’ τον Μητσοτάκη

Παρά την πρωθυπουργική ρητορική του θετικού μομέντουμ στο οποίο βρισκόμα­στε ως χώρα και η κυβέρνηση καλείται να αξιοποιήσει και όχι απλώς να διαχει­ριστεί, οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως εύ­θραυστες.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ως προς αυτό, ότι ναι μεν στο υπουργικό ο πρωθυπουρ­γός κινήθηκε σε επιθετικός ύφος προς την ΝΔ καταλογίζοντάς της στείρα και μίζερη αντιπολιτευτική τακτική, ωστόσο, στην κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μη­τσοτάκη στο Μαξίμου την Τρίτη αξίωσε συναινετικούς τόνους στο κομμάτι της α­νάκαμψης και των επενδύσεων. Σύμφω­να με κυβερνητικές πηγές στη συνάντη­ση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας αφού τόνισε πως η ανάκαμψη και η έξοδος στις αγο­ρές είναι εθνικός στόχος, ζήτησε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην εκπέμπονται αρνητικά μηνύμα­τα που μπορεί να στείλουν λάθος σήμα στις αγορές και να αποθαρρύνουντους επενδυτές, διότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την ίδια τη χώρα. Κοινώς, αν και όπως εί­πε θεμιτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση, ο πρωθυπουργός εμμέσως πλην σαφώς ζήτησε χαμηλούς τόνους γύρω από την οικονομία και το πεδίο των επενδύσεων προκειμένου να μην τραυματιστεί το ε­πενδυτικό κλίμα.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρώντας να δεσμεύσει περαιτέρω τον αρχηγό της ΝΔ σε πιο συναινετική στάση έβαλε στο τραπέζι το χαρτί της διακομματικής διοίκησης στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Τσίπρας είπε στο Μητσο­τάκη ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει διακομματική συναίνεση τόσο στο θεσμικό πλαίσιο όσο και στη διοίκηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος με μονοκομματικές διοικήσεις οργανισμών.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.