24/10/2019 01:48:02
6.1.2010

Φουντώνει δραματικά η ανεργία

Με αφορμή την οικονομι κή κρίση και προκειμέ νου να πετύχουν αύξηση των κερδών τους, πολλές εταιρείες τον τελευταίο καιρό έχουν εγκαι νιάσει μια περίοδο απολύσεων και διώξεων εργαζομένων.

Απολύσεις 1020% του προ σωπικού, αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή στο άρθρο 99 (του Πτωχευτικού Κώδικα), διαθεσιμότη τες εργαζομένων, είναι καθημερινά φαινόμενα που βιώνουν εργαζό μενοι στα αστικά κέντρα και στην επαρχία, ακόμα και στις βιομηχανι κές ζώνες.

Εν τω μεταξύ οι ουρές ανέργων στα επαρχιακά γραφεία εργασίας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ γων έφθασε τις 21.000.

O χάρτης των απολύσεων απο τυπώνεται και στην ετήσια έκθε ση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για το 2009. Μία στις πέντε εμπορικές επιχει ρήσεις μείωσε το προσωπικό της στη διάρκεια του 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ μία στις δύο είδε τα κέρδη της να μειώνονται δραματικά.

Κυβερνητικοί αρμόδιοι… το ’χουν ρίξει στο διάβασμα (!), προκειμέ νου να αποτρέψουν τη διόγκωση του προβλήματος τους επόμενους μήνες, με βάση τις συζητήσεις που έχουν με εκπροσώπους του επιχειρη ματικού κόσμου. Επισήμως, πάντως, οι άνεργοι φτάνουν ήδη τα 465.123 άτομα (ΕΣΥΕ τρίτο τρίμηνο).

 

Ακόμη χειρότερα

Την ίδια ώρα που το πρόβλημα διογκώνεται, ο ΟΑΕΔ συνεχίζει να μην διαθέτει επικαιροποιημένα στοι χεία και το υπουργείο Απασχόλησης να μη γνωρίζει επακριβώς την κίνηση της αγοράς εργασίας. Να θυμίσουμε ότι από το 2008 ο οργα νισμός σταμάτησε να κοινοποιεί στοιχεία για την πορεία των απο λύσεων ανά κλάδο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής και έγκαιρη εικόνα του προβλήματος.

Έτσι η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει με εφιαλτικούς ρυθ μούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2009 ανερχόταν στα 49.700 πρόσωπα. Ο αριθμός των ανέργων τον Νοέμβριο κατα γράφει αύξηση 21% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, το ποσό αυτό, όπως εξη γούν στελέχη της ΓΣΕΕ, υποεκτιμά το πρόβλημα. Μια προσεκτική ματιά στα στοιχεία δείχνει ότι η ΕΣΥΕ έχει καταγράψει τη συγκεκριμένη περί οδο αύξηση της απασχόλησης στη γεωργία (έναν κλάδο δηλαδή που συνεχώς φθίνει) κατά 6,1%, δηλαδή κατά 31.500 άτομα.

Παρόμοιες αυξήσεις παρατη ρούνται και σε άλλους κλάδους (Δημόσιο, υγεία, υπηρεσίες), οι οποίες εξηγούνται είτε από προσλή ψεις της προηγούμενης κυβέρνησης είτε από τη λήψη επιδοτούμενων προγραμμάτων για ανέργους (π.χ. νέοι αγρότες).

Μάλιστα το ΙΟΒΕ προ ημερών στη μελέτη του για την επιχειρηματικό τητα επισήμανε ότι εντείνεται πολύ το φαινόμενο εργαζόμενοι που απο λύθηκαν ή που φοβούνται ότι αυτή τη στιγμή πλησιάζει η απόλυσή τους να στρέφονται σε αυτοαπασχόληση για να προφυλαχθούν.

Έτσι δεν καταγράφονται στους ανέργους. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η μείωση της απασχόλησης για όλους τους κλάδους, πλην της γεωργίας, ήταν 2%, δηλαδή 81.200 το τρίτο τρίμηνο του 2009.

Στην ουσία το πρόβλημα είναι σχεδόν διπλάσιο (αν προσμετρη θούν όσοι υποαπασχολούνται ή καλύπτονται από κοινοτικά προ γράμματα). Παράλληλα υπάρχουν «κρούσματα» διόγκωσης του προ βλήματος το τελευταίο τρίμηνο, για το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκαν ακόμη επίσημα στοιχεία.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.