03/04/2020 01:00:31
1.4.2018 / ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2014 στις 29-03-2018

Η Υγεία χτίζει το πλεόνασμα

Η Υγεία χτίζει το πλεόνασμα - Media

 

Σταθερά πάνω από στόχους και προβλέψεις τα έσοδα του προϋπολογισμού

Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά για να βγάλουν τον μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, τον οποίο μάλιστα η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζουν επιτυχημένο, αφού το πλεόνασμά του το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ξεπέρασε τον μνημονιακό στόχο φτάνοντας στα 2,75 δισ. ευρώ. 
 
Μάλιστα τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες είναι μόνιμα υπερμειωμένες πια σε σχέση με την πρόβλεψη του μνημονίου. Στο δίμηνο εξοικονομήθηκαν πόροι ή δεν εκταμιεύτηκαν κονδύλια 310 εκατ. ευρώ.
Τα τζιμάνια του οικονομικού επιτελείου αισθάνονται ικανοποιημένα, διότι τα κατάφεραν την ώρα που τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους δείχνουν μείωση της κατανάλωσης (ενεργειακά προϊόντα - καύσιμα ήταν χαμηλότερα κατά 58 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου), ενώ οι εισπράξεις των φόρων χτυπούν καμπανάκι.
 
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι μειωμένες έναντι του στόχου είναι και οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών - ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.
Είναι φανερό ότι με χρήματα από τον τομέα της Υγείας «χτίστηκε» σε μεγάλο βαθμό το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.542 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018 για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 
 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 2.751 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.307 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.135 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
 
Έσοδα στα ύψη
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%.
 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%.
 Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%.
 Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%.
 Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%.
 ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%.
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%.
 Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%.
 Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1.320,5%.
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%.
 Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.
 
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
 Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12,7%.
 ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%.
 ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%.
 
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.222 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 274 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.151 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, 614,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.
 
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2018 είναι οι κάτωθι:
 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 58 εκατ. ευρώ.
 Φόροι στην περιουσία κατά 43 εκατ. ευρώ.
ΦΠΑ λοιπών κατά 35 εκατ. ευρώ.
 Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ.
 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 337 εκατ. ευρώ.
 
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:
 Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 25 εκατ. ευρώ.
 ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 8 εκατ. ευρώ.
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ.
 Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 8 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).
 
Δαπάνες στον πάτο
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.
 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπ. Εθνικής Άμυνας.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.
 
Ειδικά για τον Φεβρουάριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.