08/08/2020 15:12:14

Κυπριακός Τύπος: Ιταλικές πλάτες στην Άγκυρα

Κυπριακός Τύπος: Ιταλικές πλάτες στην Άγκυρα - Media

 

Στήριξη της Άγκυρας σε βάρος ζωτικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, επεχείρησε, σύμφωνα με πληροφορίες του "Φιλελεύθερου" της Κύπρου, η Ρώμη σε διπλωματικό επίπεδο, προσδοκώντας να εξασφαλίσει την προώθηση της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Συμπερασμάτων, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, COREPER, η Ιταλία ζήτησε επανειλημμένα η ΕΕ να αφήσει ανοικτή την πόρτα στην αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ήταν κάθετα αρνητική σε μια τέτοια εξέλιξη και προοπτική. 

Συγκεκριμένα, η Ρώμη αξίωνε την αποσύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης από την "αποτελματωμένη" ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, στην οποία αναφέρονταν τα προσχέδια αλλά και τα Συμπεράσματα που τελικά εκδόθηκαν. Υπέβαλε δε και "συμβιβαστική φόρμουλα", η οποία ανέφερε ότι "ακόμη" (yet) δεν ήταν δυνατή η προώθηση των εργασιών για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να ανοίξει παράθυρο για το μέλλον, προς όφελος της Άγκυρας. Η Ιταλία υποστήριξε ενώπιον όλων των κρατών μελών, ότι η ΕΕ δεν πρέπει να αυτοεγκλωβιστεί σε μια διατύπωση που θα κλείνει την πόρτα στην αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και επιχειρηματολόγησε υπέρ της διατήρησης ζωντανής μια τέτοιας προοπτικής, θέση που όπως πληροφορούμαστε υιοθέτησε εν πολλοίς και η Ρουμανία. 

Συγκλίνουσες πληροφορίες του "Φ" αναφέρουν ότι η στάση της Ιταλίας προκάλεσε την αντίδραση της Λευκωσίας, η οποία δια του Μονίμου Αντιπροσώπου Νίκου Αιμιλίου, κατέστησε σαφές ότι απορρίπτει κάθετα κάθε σκέψη για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, όσο η Άγκυρα δεν την εφαρμόζει στην υφιστάμενη, βασική της μορφή και δεν ανοίγει τα λιμάνια της προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Πρέσβης Αιμιλίου επισήμανε μάλιστα ότι η Λευκωσία θα αντικρούσει οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, με όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα που διαθέτει, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα προσυπέγραφε Συμπεράσματα, εάν περιλάμβαναν την ιταλική φόρμουλα. Η θέση που διατύπωσε η Λευκωσία στη COREPER έγινε κατανοητή, με αποτέλεσμα το "φρενάρισμα" της φόρμουλας της Ρώμης, η οποία δεν τόλμησε στη συνέχεια να την υποβάλει σε πολιτικό επίπεδο. 

Άλλωστε, παράλληλα με τη διπλωματική αντιπαράθεση που προκλήθηκε στη COREPER, ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σαφείς οδηγίες προς τη ΜΑΕΕ να επιδιώξει διασύνδεση της "αποτελματωμένης" ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, κάτι που τελικά ενσωματώθηκε στα Συμπεράσματα που εκδόθηκαν, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της Λευκωσίας. Επί του προκειμένου, το κείμενο που εκδόθηκε αναφέρει: "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Τουρκία απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την ΕΕ. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν κατά συνέπεια περιέλθει ουσιαστικά σε τέλμα και δεν μπορεί να αποφασιστεί το άνοιγμα ή το κλείσιμο άλλων (σ.σ διαπραγματευτικών) κεφαλαίων και δεν μπορεί να προβλεφθεί άλλη εργασία προς την κατεύθυνση του εκμοντερνισμού της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας". 

Η στάση που τήρησε η Ιταλία σε διπλωματικό επίπεδο, (σ.σ σε πολιτικό επίπεδο δεν άρθρωσε λέξη), δεν ήταν η μόνη δυσκολία που αντιμετώπισε το υπουργείο Εξωτερικών στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ισχυρό κείμενο Συμπερασμάτων, για την Τουρκία. Το δεύτερο πρόβλημα που κλήθηκε να διαχειριστεί η Λευκωσία, αφορούσε στην προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης της υποχρέωσης της Τουρκίας να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία για τροποποίηση του προσχεδίου της Βουλγαρικής Προεδρίας, περιλαμβάνοντας ειδική αναφορά προκειμένου η Τουρκία να συμβάλει στις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού, δηλαδή στα ζητήματα ασφάλειας. Όπως πληροφορούμαστε, ο Κύπριος ΥΠΕΞ είχε αποστείλει και επιστολή προς την υπουργό Εξωτερικών της προεδρεύουσας Βουλγαρίας, επί του γενικότερου ζητήματος ενίσχυσης του κειμένου Συμπερασμάτων, καθιστώντας σαφές ότι σε διαφορετική περίπτωση, η Λευκωσία δεν θα μπορούσε να δώσει τη συγκατάθεσή της. Ωστόσο, η προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης της συμβολής της Άγκυρας στις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού προσέκρουσε αρχικά στη Βρετανία, η οποία στήριζε μόνο τη διασφάλιση "κεκτημένων" αναφορών της Λευκωσίας, αφήνοντας να διαρρεύσει η αντίθεσή της στην εξασφάλιση οποιασδήποτε νέας αναφοράς, όπως αυτής που αφορούσε τις "εξωτερικές πτυχές". Η Λευκωσία πάντως επέμεινε ότι χωρίς αναφορά στη συμβολή της Τουρκίας στις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού, δεν θα μπορούσε να προσυπογράψει το κείμενο Συμπερασμάτων. Εν τέλει και μετά από διαδοχικά προσχέδια, η Βουλγαρική Προεδρία προχώρησε στην αποστολή αναθεωρημένου τελικού προσχεδίου, δύο μόλις εικοσιτετράωρα πριν τη σύνοδο των ΥΠΕΞ, ικανοποιώντας το αίτημα της κυπριακής Κυβέρνησης. Επί του προκειμένου, το κείμενο που εγκρίθηκε, αναφέρει: "Παραμένει κρίσιμο όπως η Τουρκία δεσμευτεί και συμβάλει σε μια περιεκτική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος, περιλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ως επίσης και να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που συμβάλλουν στην πόλωση στα κράτη μέλη της ΕΕ". 

Όπως επανειλημμένα έχει δημοσιεύσει ο "Φ", το κείμενο των Συμπερασμάτων αποτελεί μια σαφή πολιτική δέσμευση των 28 κρατών μελών και συνεπώς ένα σημαντικό χαρτί προς αξιοποίηση. Με άλλα λόγια, το θετικότατο κείμενο που υιοθετήθηκε και δικαίως θεωρείται το καλύτερο που εξασφάλισε η Λευκωσία στα 13 σχεδόν χρόνια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας θα αποκτήσει ουσιαστική αξία μόνο εάν και όταν κεφαλαιοποιηθεί στην πράξη. 

Κατώτερη των περιστάσεων η απόφαση της ΕΕ για το Μεταναστευτικό

Τα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για το Μεταναστευτικό κατέδειξαν το αυτονόητο, ότι δηλαδή το ρήγμα στην Ε.Ε. είναι βαθύ, συλλογική απάντηση δεν υπάρχει και ότι αυτό που προτάσσεται πλέον είναι οι εθνικές πολιτικές, μιας Ευρώπης που αλλάζει, προς το χειρότερο. Το κείμενο Συμπερασμάτων των "28" παραπέμπει την επίδειξη αλληλεγγύης σε "εθελοντική βάση", όπως σε εθελοντική βάση θα συσταθούν κέντρα συγκέντρωσης εντός της Ε.Ε. για διαχωρισμό όσων είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας από τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, θα επιστρέφουν. Αλλά άγνωστο πού... δείγμα της ασάφειας και της απουσίας των λεπτομερειών στις οποίες ως γνωστόν κρύβονται τα προβλήματα. Γκεστ σταρ στο σόου στο δείπνο ήταν ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε (φωτο), ο οποίος στην πρώτη του παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής επιστράτευσε απειλές και προειδοποιήσεις για άσκηση βέτο σε όλο το φάσμα των Συμπερασμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει ανταλλάγματα στο Μεταναστευτικό. Τελικά, ο κ. Κόντε δεν υλοποίησε τις απειλές του, αφού εξασφάλισε κάποια διακοσμητικά στοιχεία στα αδύναμα Συμπεράσματα, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., κάτι πάντως που ούτως ή άλλως βρισκόταν στο προσχέδιο Τουσκ. 

Tα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής ζητούν πλήρη υλοποίηση της απόφασης της 18ης Μαρτίου 2016 Ε.Ε.-Τουρκίας για αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Συμφωνία Επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών πρέπει να εφαρμοστεί "πλήρως έναντι όλων των κρατών-μελών και χωρίς χαρακτήρα διάκρισης", κάτι που έθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο δείπνο των "28" και περιλήφθηκε στα Συμπεράσματα της Συνόδου. 

Καταγράφονται μία προς μία όλες οι υποχρεώσεις της Τουρκίας

Όταν η Βουλγαρική Προεδρία κυκλοφόρησε το πρώτο προσχέδιο Συμπερασμάτων για τη Τουρκία, πριν από μερικές βδομάδες, το κείμενο, το οποίο είχε αποκαλύψει ο "Φ", ήταν μόλις μισή σελίδα και οι κυπρογενείς αναφορές προκλητικά ανεπαρκείς. Απουσίαζαν σχεδόν όλες οι υποχρεώσεις της Άγκυρας: 

Σεβασμός κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η Σόφια είχε "ξεχάσει" ακόμη και να καταδικάσει τις "έκνομες ενέργειες" της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Απαιτήθηκαν διπλωματικές μάχες και σταθερότητα θέσεων, προκειμένου τα τροποποιημένα προσχέδια που υποβλήθηκαν στη συνέχεια να επαναφέρουν σταδιακά την τάξη. Το τελικό κείμενο Συμπερασμάτων καταγράφει μία προς μία όλες τις υποχρεώσεις της Τουρκίας, με νέα στοιχεία την υπόδειξη για συμβολή της Άγκυρας στις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού και τη διασύνδεση της ενταξιακής πορείας της υποψήφιας χώρας με το ζήτημα της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης. Το πολύ θετικό κείμενο Συμπερασμάτων αποδίδεται στις συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Δεν είναι η πρώτη φορά 

Η προσπάθεια της Ρώμης να επιβάλει παρασκηνιακά φόρμουλα στήριξης των επιδιώξεων της Άγκυρας κόντρα σε ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. ‘Όπως πληροφορούμαστε, ανάλογα κρούσματα καταγράφηκαν και στο πρόσφατο παρελθόν, σε άλλα ζητήματα, κάτι που καταδεικνύει ότι η ιταλική συμπεριφορά δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα τυχαίο γεγονός. Θα ανέμενε κανείς από την Ιταλία, της οποίας η εταιρία ENI εμποδίστηκε από τον τουρκικό πολεμικό στόλο να προβεί σε νόμιμες έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, να είναι, αν μη τι άλλο, περισσότερο προσεκτική. Και να μη συντάσσεται με την τουρκική θέση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, όσο η Άγκυρα δεν την εφαρμόζει στη βασική της μορφή έναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και διατηρεί κλειστά τα λιμάνια της στο κυπριακό εμπόριο, επιβάλλοντας εμπάργκο σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. Η αλληλεγγύη, την οποία διεκδίκησε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε από την Ε.Ε στο Μεταναστευτικό, θα πρέπει να γίνεται πρωτίστως σεβαστή και να εφαρμόζεται από την ίδια τη Ρώμη έναντι των εταίρων της επί όλου του φάσματος των πολιτικών στην Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της διεύρυνσης... 

Πηγή: philenews.com

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.