06/12/2019 16:03:29

Κοινή διακήρυξη ΗΠΑ-ΕΕ για άμυνα-ασφάλεια-προσφυγικό

Κοινή διακήρυξη ΗΠΑ-ΕΕ για άμυνα-ασφάλεια-προσφυγικό - Media

 

Υπουργική Διάσκεψη Υπουργών Εσωτερικών και ΕΕ-ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον .

Τις ΗΠΑ εκπροσώπησαν η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστεν Νίλσεν και ο εκτελών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης (Γενικού Εισαγγελέα) των ΗΠΑ Μάθιου Γουίτακερ .

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος εκπροσώπησε την ΕΕ, μαζί με τους κ. Χέρμπερτ Κίκλ και Γιόζεφ Μόζερ , υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, αντιστοίχως της Αυστρίας, προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στην Διάσκεψη συμμετείχαν επίσης η υπουργός Εσωτερικών και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, που θα αναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κα Κάρμεν Ντανιέλα Νταν και Σεμπάστιαν Κοστέα. .

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τους στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και εξήραν το υψηλό επίπεδο ανταλλαγών και επιχειρησιακής συνεργασίας προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΕΕ- ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση της Υπουργικής Διάσκεψης .

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ υπογράμμισαν τη σημασία της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών στις κοινές τους προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με επίκεντρο την πληροφόρηση από τα πεδία των μαχών, το PNR (Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών), και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ τόνισαν τη χρησιμότητα της ανταλλαγής πληροφοριών PNR, ως εργαλείου αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών κατά την διάρκεια ταξιδιών και συμφώνησαν να προετοιμάσουν μία κοινή αξιολόγηση εντός του 2019, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συμφωνίας PNR μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπίστωσαν την ανάγκη να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της χρήσης του διαδικτύου από τρομοκράτες με σκοπό την καθοδήγηση και την παρακίνηση τρομοκρατικών επιθέσεων, με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου. Οι δύο εταίροι αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες που έχουν λάβει, συμπεριλαμβάνοντας και προσπάθειες βελτίωσης της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι τα εκλογικά συστήματα στα δημοκρατικά κράτη αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις και ότι αυτές απαιτούν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις καθώς και συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε χώρες που εμφορούνται από παρόμοιες αντιλήψεις. Στο θέμα αυτό η ΕΕ και οι ΗΠΑ συζήτησαν τις τρέχουσες δράσεις που έχουν αναλάβει για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών εκλογικών συστημάτων. Με σκοπό την προώθηση των ανταλλαγών των ειδικών για τις προκλήσεις επί των εκλογικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και άλλες μορφές διαδικτυακών και μη παρεμβάσεων επί των εκλογικών διαδικασιών, η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να οργανώσουν ένα διάλογο σε τακτική βάση επί των θεμάτων αυτών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα αποτελέσουν θέμα της επόμενης συνάντησης ανωτέρων αξιωματούχων το 2019.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επανέλαβαν την προτεραιότητα που έχουν ζητήματα όπως η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και στην ενίσχυση της ασφάλειάς του. Αναγνώρισαν την ανάγκη διατήρησης ενός παγκόσμιου, ανοικτού και ασφαλούς κυβερνοχώρου για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και, στο πλαίσιο αυτό, τόνισαν την πολύτιμη συμβολή της συνεργασίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ και της ΕΕ για την καταπολέμηση, την αποτροπή και την πρόληψη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο ενώ ζήτησαν την επέκταση της συνεργασίας αυτής.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης την πρόκληση για την έγκαιρη και νόμιμη πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα, σύμφωνα με τα ατομικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, από εκείνους που διερευνούν και εξιχνιάζουν ποινικά αδικήματα καθώς και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις αντίστοιχες πρακτικές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση του διαλόγου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του κυβερνοχώρου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και την ΕΕ και συμφώνησαν στη επέκταση της συνεργασίας για την ενίσχυση της προστασίας του κυβερνοχώρου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν επίσης για τη σημασία που έχει τόσο για τις αρχές επιβολής του νόμου όσο και για τις δικαστικές αρχές, η ταχεία διασυνοριακή και απευθείας πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη νομοθεσία που εγκρίθηκε ή εξετάζεται στις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης το όφελος της διεύρυνσης και συμφώνησαν να συζητήσουν την πιθανότητα μιας συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην σπουδαιότητα της αναβάθμισης του ζητήματος των θεωρήσεων προς την κατεύθυνση της πλήρους αμοιβαιότητας σε ο,τι αφορά τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια και ακολουθώντας την πρόσφατη τριμερή συνάντηση για την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων, ενώ εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρόοδο των πέντε ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος απαλλαγής από τη υποχρέωση θεώρησης.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ υπογράμμισαν τις κοινές ανησυχίες τους για τις μεγάλες διεθνείς απειλές σε ο,τι αφορά τον έλεγχο των ναρκωτικών που δημιουργούνται από παράνομες συνθετικές οπιούχες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων της φαιντανύλης και των παραγώγων της. Και οι δύο πλευρές έλαβαν γνώση του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για τα ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Επαναλαμβάνοντας την πρόοδο που σημειώθηκε και την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να ενισχύσουν την συνεργασία τους και να συναντηθούν και πάλι το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης ο κ. Αβραμόπουλος είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας κα Κίρστεν Νίλσεν, τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας Χέρμπερτ Κικλ , καθώς και επαφές με τον εκτελούντα χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μάθιου Γουίτακερ . Κύρια θέματα των συναντήσεων του Ευρωπαίου Επιτρόπου αποτέλεσαν το μεταναστευτικό, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση των συνόρων καθώς και η συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών.

ΑΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.