07/07/2020 17:44:34
5.6.2019 / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2075 στις 30-5-2019

Στρατηγικό «λίφτινγκ» για τις μεγάλες ΔΕΚΟ

Στρατηγικό «λίφτινγκ» για τις μεγάλες ΔΕΚΟ - Media

 

Κρίσιμη χρονιά για την τύχη των μεγαλύτερων και σημαντικότερων ΔΕΚΟ της χώρας, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο υπερταμείο, θα είναι το 2019, καθώς τα στρατηγικά πλάνα που έχουν σταλεί στις διοικήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους.
Οι αλλαγές που δρομολογούνται (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΥΑΠΣ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ Helexpo, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου) εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και ως πιλότος, κυρίως για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μελλοντικά ενδέχεται να ιδιωτικοποιηθούν.


Στην περίπτωση της ΔΕΗ για παράδειγμα έγιναν ριζικές αλλαγές στο στρατηγικό σχέδιο, καθώς απαλείφθηκαν πέντε κατευθύνσεις και παρέμειναν οι αναφορές που σχετίζονται μόνο με την ανάγκη για βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης, για ενίσχυση της εισπραξιμότητας και είσοδο στη λιανική αγορά φυσικού αερίου.

Θυγατρικές ΕΕΣΥΠ 
Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη τρίτη συνάντηση των θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ήταν αφιερωμένη στα επενδυτικά σχέδια των ΔΕΚΟ και στην παρουσίαση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων και δομών. 
Οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ειπώθηκε, έχουν παρουσιάσει τα τελευταία δέκα χρόνια σημαντική υστέρηση ως προς τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και υποδομών τους, αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.


Γι’ αυτό η ΕΕΣΥΠ έχει θέσει στις δημόσιες επιχειρήσεις μια σειρά από δείκτες απόδοσης (KPIs), που δεν είναι μόνο οικονομικοί, αλλά καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο στόχων όπως είναι: η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμισή τους, η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, η δρομολόγηση επενδύσεων στη βάση κόστους - οφέλους, η λογοδοσία, η διαβούλευση κ.ά.


Όπως ανέφεραν τα στελέχη που συμμετείχαν στη συνάντηση, επειδή αρκετές από τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ είναι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (κυρίως σε ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, αστικές συγκοινωνίες, αξιοποίηση ακινήτων, κεντρικές αγορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες), οι επενδυτικές πρωτοβουλίες από μέρους τους δύναται να έχουν ευρύτερες θετικές επιπτώσεις και να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του γενικού επενδυτικού κλίματος.


Ταυτόχρονα οι επενδυτικές πρωτοβουλίες υποστηρίζουν και βελτιώνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και εμπειρία των χρηστών και την περιβαλλοντική και κοινωνική αξία των εταιρειών αυτών, μέσω της προσφοράς καλύτερων, «εξυπνότερων» και περιβαλλοντικά πιο φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών.


Χαρακτηριστικό της δυναμικής και της σημασίας που έχουν για την ελληνική οικονομία οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ είναι ότι αντιπροσωπεύουν συνολικά 35.000 εργαζομένους, ετήσιο μεταφορικό έργο 134 εκατ. οχηματοχιλιομέτρων, με περισσότερες από 613 εκατ. επιβιβάσεις, περισσότερες από 7 εκατ. συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, 9.000 ετήσιες διελεύσεις πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, 5 εκατ. πελάτες ύδρευσης και 4 εκατ. πελάτες αποχέτευσης και αξία άνω των 1,5 δισ. ευρώ από τη διακίνηση χονδρικής φρούτων, λαχανικών, κρέατος και αλιευμάτων.

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης
Καθώς η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις ΔΕΚΟ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες αξιολογείται η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Υποδομών, δανειακά κεφάλαια) και υπό διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι παρουσιάσεις έγιναν από στελέχη διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και EBRD), στελέχη των ελληνικών τραπεζών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου.


Ενδεικτικά οι τομείς δραστηριοποίησης, πέραν των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων σε ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους και εμπορευματικά κέντρα, αφορούν μεταξύ άλλων και την επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ενεργειακή αποδοτικότητα και αναβάθμιση κτηρίων, αναβάθμιση τροχαίου υλικού, ανανέωση συγκοινωνιακού στόλου, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης καυσίμων, smart mail boxes, συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) και διαχείρισης δεδομένων, έξυπνες εφαρμογές εφοδιαστικής αλυσίδας, τηλεματική, ενιαίο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) κ.ά.


Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση τεσσάρων επιλεγμένων επενδυτικών σχεδίων από θυγατρικές εταιρείες. Τα επενδυτικά πλάνα των θυγατρικών εταιρειών της ΕΕΣΥΠ επελέγησαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων που αξιολογούν και προγραμματίζουν οι θυγατρικές στους τομείς της τεχνολογίας - καινοτομίας, ενέργειας, δικτύων και υποδομών, συγκοινωνιακών υποδομών, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων και εμπορευματικών κέντρων, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών κ.ά.


Έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις για τις πηγές χρηματοδότησης και εναλλακτικές δομές υλοποίησης επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και παρουσιάσεις για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχουν το ΕΣΠΑ, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και οι μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης.


Τόσο η EIB διαχρονικά όσο και η EBRD από το 2015 έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και έργα υλοποιούμενα μέσω συμβάσεων παραχώρησης που δημοπρατεί το Δημόσιο ή η θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ (αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ΔΕΣΦΑ).

Χρηματοδοτικά εργαλεία
Στον δεύτερο κύκλο της συνάντησης, που επικεντρώθηκε στα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έγινε εισαγωγή από την ΕΙΒ για το Ταμείο Υποδομών καθώς και παρουσιάσεις από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες σχετικά με: 
● Ταμείο Υποδομών.
● Project Finance.
● Real Estate και ΑΕΕΑΠ.
● Κεφαλαιαγορές (με έμφαση στην έκδοση ομολόγων).


Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες παρουσίασαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης που αφορούν κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς, που ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον και υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριοποίηση. Ιδιαίτερα η ΕΙΒ έκανε εισαγωγή παρουσιάζοντας τις γενικές αρχές και το πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Ταμείο Υποδομών», που προβλέπεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επιτυχημένου προγράμματος JESSICA.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.