09/12/2019 07:09:08

Για πάντα κοντά: Η εταιρική υπευθυνότητα της ΙΟΝ

Για πάντα κοντά: Η εταιρική υπευθυνότητα της ΙΟΝ - Media

 

Η επιχειρηματική δράση της ΙΟΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθειά μας να λειτουργούμε ως ένας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός, καθώς πιστεύουμε ότι μόνο σε αυτό το πλαίσιο είναι εφικτή η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή μας.

Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας και είμαστε πάντα κοντά στους ανθρώπους μας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία, και εφαρμόζουμε πολιτικές και πρακτικές που επιστρέφουν αξία σε αυτούς.

Βασικοί μας στόχοι προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας, η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και καλού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους, η προστασία του οικοσυστήματος και η αρμονική συνύπαρξη της επιχειρηματικής δράσης με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Μέσα από την νέα στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, επιδιώκουμε έμπρακτα να ενισχύσουμε τη θετική επίδραση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Με μια πορεία που ξεκίνησε το 1930 στη χώρα μας, μέσω μακροχρόνιου σχεδιασμού και συνεχών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και μηχανολογικό εξοπλισμό, εξελισσόμαστε διαρκώς με νέα, καινοτόμα προϊόντα και επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της νέας μας προσέγγισης και στρατηγικής για την εταιρική ευθύνη έχουμε ετοιμάσει και την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας ΙΟΝ, η οποία ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα την έκδοση Standards (In Accordance – Core). Το GRI αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο, διαδομένο και απαιτητικό διεθνές πρότυπο για την κατάρτιση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στην Έκθεση παρουσιάζουμε εκτενώς την παρούσα κατάσταση της εταιρείας, τις βασικές μας αξίες, τα προϊόντα που παράγουμε, τις μονάδες παραγωγής, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και τα βασικά οικονομικά στοιχεία. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Έκθεσης είναι και η αναφορά στην έννοια της ‘ουσιαστικότητας’ και η ιεράρχηση των πιο ουσιαστικών θεμάτων για εμάς  και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας – μια από τις θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές του GRI. Ένας οργανισμός πρέπει να αναφέρεται σε ζητήματα που προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή σε εκείνα που θεωρούνται πιο σημαντικά από τα εσωτερικά ή εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη του (stakeholders).

Επίσης, μέσα στην Έκθεση γίνεται αναφορά στις δράσεις της εταιρείας για το έτος 2018. Δράσεις σχετικές με όλους τους πυλώνες της εταιρικής υπευθυνότητας. Αναφέρονται συγκεκριμένοι δείκτες αλλά και γενικότερα στοιχεία και περιγραφές των δράσεων για τους ανθρώπους μας, για την κοινωνία και φυσικά για το περιβάλλον. Τέλος παρουσιάζουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσεις μας για το μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.