21/10/2019 16:15:05
16.5.2012

Θύματα της εφορίας

Θύματα της εφορίας  - Media

Πάνω από 68.000 επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και ελεύ­θεροι επαγγελματίες) αποφάσισαν να καταθέσουν τα βι­βλία τους στην εφορία μέσα στους πρώτους τέσσερις μή­νες του 2012, δηλώνοντας αδυναμία να αντεπεξέλθουν στα αυ­ξημένα φορολογικά βάρη.

Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν επίσης ότι την περίοδο 2010-2011 περίπου 432.000 επιτηδευματίες επέλεξαν να διακόψουν τη λει­τουργία της επιχείρησής τους και να προχωρήσουν σε κλείσιμο των βιβλίων που τηρούσαν. Συνολικά δηλαδή από το 2010 μέχρι και το τέλος Απριλίου περισσότεροι από 500.000 επιτηδευματίες έκλει­σαν τα βιβλία τους και ανέστειλαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Έτσι, από τους συνολικά 1.000.572 επι­τηδευματίες που ώς το 2009 είχαν ενεργό ΑΦΜ στην εφορία, το 50% έπαυσε τη δραστηριότητά του εντός 3 ετών.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τα μεγά­λα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγ­γελματίες ξεκίνησαν το 2010. Το πρώτο μεγάλο «ξεκαθάρισμα» στην αγορά έγινε το 2010, λόγω και του μέτρου της περαίωσης. Συνολικά 195.789 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έκλεισαν. Αν σε όλους αυτούς προστεθούν συνολικά και τα υποκαταστήματά τους, τα οποία έκλεισαν, εκτός από την έδρα, ο συνολικός αριθ­μός των επιχειρήσεων που έκλεισαν το 2010 φτάνει τις 222.603.

Παύση εργασιών

Το 2011 το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, που επιβάρυνε για πρώτη φορά τους επιτηδευμα­τίες πέρυσι. Συνολικά 172.418 επιτηδευματίες δήλωσαν το 2011 παύση εργασιών στην εφορία, ενώ μαζί και με τα υποκαταστήμα­τα (καθώς αυτά φορολογούνται επιπλέον και αυτοτελώς με επι­πλέον τέλος επιτηδεύματος) ο συνολικός αριθμός των επιτηδευ­ματιών που έκλεισαν έφτασε τους 209.706 φορολογούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη διετία 2010-2011 ο ρυθμός των δι­ακοπών λειτουργίας της έδρας των επιτηδευματιών καταγράφει αύξηση της τάξης από 30% έως και 100%, σε σχέση με τα στοι­χεία που διαθέτει το υπουργείο για το κλείσιμο των επιχειρήσεων την τριετία 2007-2009.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις), διακοπή λειτουργίας δήλωσαν: 79.290 φορολογούμενοι το 2007, το 2008 άλλοι 79.332 και το 2009 συνολικά 80.977 επιχειρήσεις. Το 2010 όμως ο αριθμός τους εκτινάχθηκε στους 119.932 φορολογουμένους και το 2011 στους 114.106. Όσον αφορά στις εταιρείες, όμως, από 15.978 που δήλωσαν παύση λειτουργίας το 2007 και 13.973 το 2008, ο αριθμός αυξήθηκε ελαφρά το 2009 (όταν επιβλήθηκαν τα πρώ­τα έκτακτα φορολογικά μέτρα στις επιχειρήσεις) και σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2010 και το 2011, οπό­τε έφτασαν στις 27.756 και 26.813 επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Το φαινόμενο της μαζικής διακοπής εργασιών αναμένεται να ενταθεί το 2012, καθώς το τέλος επι­τηδεύματος αυξάνεται από 300 σε 400-500 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου, για τα έτη 2012-2015 το τέλος ορίζεται στα 400 ευρώ για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και στα 500 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυ­σμό άνω των 200.000 κατοίκων. Η είσπραξή του θα είναι όμως αμ­φίβολη όσο οι μικρομεσαίοι κλείνουν αντί να το πληρώνουν.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.