06/07/2020 01:16:02

Κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους ανακοίνωσε η Folli Follie - Τι περιλαμβάνει

Αίτηση υπαγωγής στo άρθρο 106α για προστασία από τους πιστωτές κατέθεσε η Folli Follie - Media

 


Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξε η Folli Follie σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την οικονομική αναδιάρθρωσή της, με ad hoc ομάδα πιστωτών αποτελούμενη από τους παρακάτω:

α) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους 20.000.000 Ευρώ που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από την FF Group Finance Luxembourg II AE (LuxCo II), εγγυημένο από την Εταιρεία (εφεξής το "20m Schuldschein") και

β) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους € 31.000.000 που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από τη LuxCo II και εγγυήθηκε από την Εταιρεία (το "31m Schuldschein" και μαζί με τα 20m Schuldschein, καλείται εφεξής «το Schuldschein»)

γ) ad hoc ομάδα πιστωτών από κατόχους Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Ομολογιών εκ ποσού Ευρώ €249.500.000 1,75% λήξεως το έτος 2019 που εκδόθηκαν από την FF Group Finance Luxembourg AE και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία ("Eurobonds"), οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 26,4% του αρχικού ποσού των Ευρωομολόγων.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τακτικές συζητήσεις με μια ανεπίσημη ομάδα πιστωτών που κατέχουν συνολικά περίπου το 34,2% από τους αρχικούς κατόχους τίτλων Ελβετικών Φράγκων 150.000.000 CHF 3.25%, που λήγουν το 2021 από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ Α.Ε. και είναι εγγυημένες από την εταιρεία ("Swissbonds") και περίπου το 6,7% από τους Eurobonds σχετικά με τους προτεινόμενους όρους του σχεδίου οικονομικής αναδιάρθρωσης (CHF GROUP).

Η Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών και το CHF GROUP κατέχουν μαζί περίπου το 41,2% του συνολικού χρέους. 

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με την Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών

Σε γενικές γραμμές, η κατ 'αρχήν συμφωνία που επετεύχθη με την Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) την αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει τους Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein, η οποία Συμφωνία Αναδιάρθρωσης θα υποβληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το «Ελληνικό Δικαστήριο») σύμφωνα με το άρθρο 106β/δ του ελληνικού νόμου 3588/2007 ("άρθρο 106") ("Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας"), όπως ισχύει σήμερα («Συμφωνία Αναδιάρθρωσης»). 

(β) η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει ότι:

  1. Ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("AssetsCo") η οποία θα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους πιστωτές της Εταιρείας κατά την κύρωση της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης από το Ελληνικό Δικαστήριο.
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα μεταφέρονται σε νεοσυσταθείσα εταιρεία ("OpsCo") και κατά την Ολοκλήρωση του 49% του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχονται από την AssetsCo, ενώ το υπόλοιπο 51% θα το κατέχει ο Όμιλος
  3. Κατά την Ολοκλήρωση, το χρέος των 60.000.000 ευρώ επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο PIK), αρχική διάρκεια 5 ετών και την εγγύηση της Εταιρείας.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει, θα εργαστεί για να προχωρήσει στην απαραίτητη διαδικασία συλλογής εγγράφων, προκειμένου να ζητήσει την συγκατάθεση από τους κατόχους τόσο των ευρωομολόγων όσο και των ελβετικών ομολόγων, αναφορικά με την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, τονίζει ότι θα εκδώσει περαιτέρω ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο σχετικά με τον λεπτομερή τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των ευρωομολόγων και ελβετικών ομολόγων μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες παροχής συγκατάθεσης.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.