03/06/2020 22:54:19
22.12.2019 / ΥΠΑΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝAΚΗ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2104 στις 19-12-2019

Ηλεκτρονικά θα ελέγχεται το κράτος για διαφθορά και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος

Ηλεκτρονικά θα ελέγχεται το κράτος για διαφθορά και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος - Media

 

Ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα θα πραγματοποιούνται πλέον οι έλεγχοι από τις 62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), στις οποίες υπάγονται 500 ελεγκτές, ύστερα από απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.
Πρόκειται για το νέο εργαλείο στον αγώνα κατά της διαφθοράς και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Το Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι ένα έργο, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 589.687 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι τώρα δεν υπήρχε ανάλογο πληροφοριακό σύστημα. 


Το έργο τέθηκε σε λειτουργία αφού πέρασαν 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για την υλοποίησή του. Μέσα από το σύστημα αυτό θα ελέγχονται όλοι οι φορείς της κυβέρνησης, όπως τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις για τις προϋπολογισθείσες δαπάνες. Επιπλέον, θα ελέγχονται πάνω από 1.700 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμοι, ΔΕΚΟ, Νοσοκομεία κ.ά.) και πάνω από 15.000 κληροδοτήματα. 
Ακόμη το σύστημα θα διαχειρίζεται τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αφορούν εθνικούς πόρους (κονδύλια κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού φορέων γενικής κυβέρνησης). Σκοπός του συστήματος είναι οι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού να κατευθύνονται για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Έτσι θα προστατεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων.


Παράλληλα, με την παραγωγική λειτουργία του συστήματος επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία των δημοσιονομικών ελέγχων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους. Επιπλέον επιταχύνονται οι διαδικασίες και προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των ελέγχων και άμεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε στις 13 Δεκεμβρίου ότι «η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποίησε ένα νέο χρηστικό πληροφοριακό σύστημα για τον δημοσιονομικό έλεγχο των δαπανών των φορέων της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα έρχεται να αναβαθμίσει το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και να κατοχυρώσει κανόνες απόλυτης διαφάνειας στη συνολική διαδικασία».

Οι κίνδυνοι
Ωστόσο, ο υπουργός, σε ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Τεχνολογία για τη Διαφάνεια», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνώρισε ως βασικό κίνδυνο την ύπαρξη αδιαφάνειας στους ίδιους τους αλγορίθμους και επισήμανε την ανάγκη να τίθενται οι αλγόριθμοι σε δημόσια συζήτηση ώστε να μην αναπαράγουν τις προκαταλήψεις του κράτους ή του σχεδιαστή τους.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι προκύπτει η ανάγκη ελέγχου και των αλγορίθμων.


«Επειδή το θέμα της εκδήλωσης αφορά πέρα από τα ευεργετικά χαρακτηριστικά και τα ρίσκα αυτής της μετάβασης, το ρίσκο εδώ είναι να υπάρχει αδιαφάνεια στους ίδιους τους αλγορίθμους. Δηλαδή, όσο θα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει τόσο η στρατηγική και τα τεχνολογικά σχήματα όσο και οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιούνται να είναι διαφανείς. Να τίθενται στον έλεγχο της δημόσιας σφαίρας και στη δημόσια συζήτηση – έστω από τους ειδικούς που μπορούν να τους διαβάσουν – αλλά να μην είναι κάτι το οποίο δρα σε σιλό» τόνισε. 


«Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος οι ίδιοι οι αλγόριθμοι να αναπαράγουν τις προκαταλήψεις τις δικές μας ή του σχεδιαστή τους και, εν τέλει, να προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δεν δρουν ευεργετικά για τη δημοκρατία» κατέληξε.
Στην ίδια ημερίδα, αρκετοί ομιλητές ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (A.I.) και τη μηχανική μάθηση, το «blockchain» και τις αποκαλούμενες «civic technologies», τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα πολιτικών και προγραμμάτων της δημόσιας διοίκησης. 
Επιπλέον μίλησαν για καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που ήδη υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, όπως το e-justice, η έκδοση οικοδομικών αδειών ακόμα και από ένα κινητό τηλέφωνο, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, η επεξεργασία και αξιοποίηση των big data, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους δημοσιονομικούς ελέγχους, το ψηφιακό ΚΕΠ.


Πάντως υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των χρηστών των υπηρεσιών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Παράγοντες επιτυχίας
Με αυτό το σημαντικό ζήτημα της εκπαίδευσης των χρηστών έρχεται αντιμέτωπο και το Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων.
Κάτι αντίστοιχο επισημαίνεται και στη διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών ελέγχων», στην οποία αναφέρονται οι κίνδυνοι και οι στόχοι του.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου συγκαταλέγονται:
● Η ορθή καταγραφή και μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να προδιαγραφούν, σχεδιασθούν και αναπτυχθούν πλήρως λειτουργικές και αποτελεσματικές εφαρμογές. Αυτό απαιτεί ακριβές πλάνο εργασιών, καταγραφή των πακέτων εργασίας που θα υλοποιηθούν, διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων, τεχνογνωσία του αναδόχου στα συγκεκριμένα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
● Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών. Με τη σειρά του αυτό απαιτεί πλάνο και διαδικασίες εκπαίδευσης. 
● Η ευκολία χρήσης του συστήματος και η καθοδήγηση τελικών χρηστών για τις οποίες χρειάζεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ευχρηστίας του συστήματος.
● Η αναγνώριση πιθανών κινδύνων υλοποίησης του έργου με σωστή ανάλυση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης.
● Τα προβλήματα επικοινωνίας που μπορεί να παρουσιαστούν με αναλυτικό πλάνο επικοινωνιών και καταγραφή των πακέτων εργασίας που θα υλοποιηθούν.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.