27/05/2020 19:05:42
24.8.2012

«Μούφα» η... διαπραγμάτευση

«Μούφα» η... διαπραγμάτευση - Media

Όταν τη Δευτέρα το βράδυ τε­λείωσε στο Μέγαρο Μαξίμου η ενημέρωση του πρωθυπουργού από τον υπουργό Οικονο­μικών Γιάννη Στουρνάρα, όλα είχαν δρομολογηθεί προκειμένου να ταξι­δέψει χωρίς προβλήματα ο πρωθυ­πουργός στη Γερμανία και τη Γαλλία και να δώσει την επικοινωνιακή του μάχη, ότι δηλαδή πέτυχε περίπου να... «στριμώξει» τους δύο ηγέτες και να πάρει όχι μόνο λιγότερο σκλη­ρά μέτρα, αλλά και την επιμήκυνση της εφαρμογής του μνημονίου!

Η μόνη εκκρεμότητα που υπήρ­χε ήταν η βραδινή εξέταση που εί­χε προγραμματιστεί λίγο αργότερα από τον θεράποντα γιατρό του και αφορούσε την κατάσταση του ματιού του και τη χορήγηση στον πρωθυ­πουργό της άδειας πτήσης...

Έτσι ο Σαμαράς, λίγο μετά τη συ­νάντησή του με τον Στουρνάρα, πήγε στο πατρικό σπίτι στην οδό Λυκείου, όπου ο γιατρός, μετά τη λεπτομερή εξέταση, του χορήγησε την πολυπό­θητη άδεια. Η βελτίωση της κατά­στασης του ματιού του φαίνεται ότι είναι σημαντική και οι πληροφορίες λένε ότι για μερικές μέρες ακόμη θα ακολουθεί τη θεραπεία του και ουσι­αστικά βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας...

 

Επικοινωνιακά τεχνάσματα

Αυτή ακριβώς η άδεια πτήσης που πήρε ο πρωθυπουργός οδήγησε τα πράγματα στην τελική ευθεία, με το επικοινωνιακό επιτελείο του να εξε­τάζει όλα τα σενάρια για τη βέλτιστη - έτσι τη λένε - αξιοποίηση των συ­ναντήσεων με Μέρκελ και Ολάντ και τη διαφαινόμενη θετική αντίδραση για την περιβόητη επιμήκυνση, στην οποία έχουν εναποθέσει όλες τις ελ­πίδες μπας και ο Σαμαράς μπορέσει να ανακάμψει κάπως στη συνείδη­ση του κόσμου, ο οποίος θεωρεί ότι και πριν και μετά τις εκλογές εξαπατήθηκε...

Από τις αντιμνημονιακές  κο­ρώνες του 2010 και 2011 και την εξοντωτική κριτική κατά Παπανδρέ­ου, από τα πολλά... «Ζάππεια» και τις προεκλογικές υποσχέσεις, έχει οδη­γηθεί κατ’ ουσίαν να επαιτεί, μαζί με τους άλλους δύο της συγκυβέρνησης, λίγα... ψίχουλα από τη Μέρκελ, την ώρα που έχει ετοιμάσει ένα πα­κέτο μέτρων που θα «ξεπατώσει» κάθε ελληνική οικογέ­νεια και θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια!

Το επιτελείο του κρίνει ότι, με την επικοινωνιακή αξιοποίηση της επιμή­κυνσης, μπορεί να δώσει την εικόνα πως τα μέτρα, λόγω της παράτασης εφαρμογής τους, θα είναι ελαφρύτε­ρα και έτσι η κυβέρνηση θα διαχει­ριστεί καλύτερα την παραμονή στην ευρωζώνη καθώς και την αποφυγή της χρεοκοπίας - που περιλαμβάνε­ται στο επικοινωνιακό παιχνίδι, προ­κειμένου να τρομοκρατηθεί ο ελλη­νικός λαός και να διευκολυνθεί ο Σα­μαράς στους χειρισμούς του με τους δύο Ευρωπαίους ηγέτες!

Λίγο - πολύ δηλαδή το γαλάζιο επι­τελείο θέλει να μας πει ότι ο μεν Σα­μαράς θα τους τρίξει τα δόντια, το δε... παχύδερμο Γερμανία θα τρομά­ξει...

Σε μία... λέξη λοιπόν παίζει το πο­λιτικό του μέλλον ο Σαμαράς. Θα του τη μεγαλώσει η Μέρκελ... ή όχι... τη διάρκεια της εφαρμογής των μνημο­νίων και ειδικά των τελευταίων σκλη­ρών οικονομικών μέτρων;  Κοι­νώς, θα πάρει την επιμήκυνση ή όχι ο πρωθυπουργός; Και τι ακριβώς θα επιμηκυν­θεί; Το βέβαιο είναι ότι για τη ζωή του Έλληνα, είτε με επιμήκυνση είτε χωρίς, δεν πρόκει­ται να αλλάξει τίποτε προς το καλύ­τερο, αντιθέτως φαίνεται ότι η ελλη­νική οικογένεια οδηγείται ταχύτερα σε μεγαλύτερη φτώχεια...

 

Τρία σενάρια μέτρων

Οι πληροφορίες του «Π» λένε ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Μέρκελ με τρία εναλλακτικά σχέδια για τα οι­κονομικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν σε ένα πλαίσιο καλύ­τερης επικοινωνιακής διαχείρισης, ώστε να φανεί ότι ο πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε «σκληρά» και πέτυχε το καλύτερο για την Ελλάδα: παραμονή στην ευρωζώνη και απο­φυγή χρεοκοπίας.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η γερμανική πλευρά, που τόσο καιρό έχει ανέβει στα κάγκελα κατηγορώ­ντας την Ελλάδα και την πολιτική της ηγεσία ότι οδεύουν στη χρεοκοπία, εδώ και μέρες έχει ρίξει τους τόνους και έχει αρχίσει να βάζει νερό στο κρασί της...

Πολλές πληροφορίες λένε ότι το παιχνίδι αυτές τις ημέρες είναι στη­μένο... Ότι ήδη υπάρχει μια πρώτη συμφωνία για τα μέτρα που πρόκει­ται να ληφθούν. Αυτό άλλωστε ήταν το νόημα των επισκέψεων του ΥΠΕΞ Δ. Αβραμόπουλου σε Γερμανία και Γαλλία, καθώς και η χθεσινή επίσκε­ψη Γιούνκερ στην Αθήνα...

Όπως μάλιστα λένε καλά πληρο­φορημένοι κύκλοι, συμφωνημένη είναι και μια θετική δήλωση συμπά­θειας προς το ελληνικό αίτημα για την επιμήκυνση της εφαρμογής των μνημονίων, με παραπομπή του ώστε να αποφασιστεί τον Δεκέμβριο από το Συμβούλιο Κορυφής.

Ποια είναι λοιπόν τα τρία ήδη συμ­φωνημένα σενάρια, από τα οποία το δεύτερο έχει ήδη επιλεγεί... αλλά επικοινωνιακά θα παρουσιαστεί σαν αποτέλεσμα «σκληρών διαπραγμα­τεύσεων» του Σαμαρά...

Το πρώτο είναι ένα «απαλό» σε­νάριο. Δηλαδή θα περιέχει πολλές περικοπές, αλλά θα έχει και παρο­χές σε χαμηλοσυνταξιούχους και χα­μηλά αμειβόμενους μισθωτούς, θα είναι δηλαδή κάτι σαν «Ζάππειο», που προτείνει η κυβέρνηση, στις οποίες η... άκαρδη καγκελάριος δεν πρόκειται να συμφωνήσει.

Το δεύτερο είναι ένα πακέτο σκληρών μέτρων, αυτών που φαίνε­ται θα εφαρμοστούν τελικά, δηλαδή το κοστούμι των 11,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα τινάξουν ακόμη μια φορά το εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών στον αέρα και θα οδη­γήσουν σε μεγαλύτερη ύφεση, σε περισσότερη φτώχεια, κλείσιμο και άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε νέες απολύσεις. Είναι ένα πα­κέτο που, ύστερα από τη... «σκληρή διαπραγμάτευση» του πρωθυπουρ­γού, φαίνεται ότι θα συμφωνηθεί.

Το τρίτο σενάριο θα είναι μάλλον αυτό των 16,5 δισ. ευρώ, που υπο­τίθεται ζητάει η τρόικα. Μέτρα δη­λαδή τόσο σκληρά, ώστε θα ανατρι­χιάσει ακόμη και η ίδια η... άκαρδη καγκελάριος. Τόσο σκληρά, ώστε θα τα απορρίψει και έτσι, πολεμώντας με τους «ανεμόμυλους, ο... ιππότης Σαμαράς» θα πετύχει να απαλύνει τον πόνο μας και να μας επιβάλει το «μαλακότερο» πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ...

Με άλλα λόγια, όλο το παραμύθι θα είναι η απόπειρα μια ακόμη κοι­νωνική και οικονομική καταστροφή να εμφανιστεί ότι γίνεται για το κα­λό μας. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν το χειρότερο που θα μπο­ρούσε να μας συμβεί. Φθηνά πολιτικάντικα κόλπα, στα οποία δεν «μα­σάνε» ούτε τα νήπια που θα μείνουν φέτος χωρίς σχολείο...

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.