28/02/2021 07:59:43
19.9.2012

Δεν έχουν τον θεό τους

Δεν έχουν τον θεό τους  - Media

 «Χέρι» ακόμα και στη Βάλια Κάλντα, το απόλυτα παρ­θένο οικοσύστημα της χώ­ρας, βάζουν ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ Ανανεώ­σιμες, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής του αναχρο­νιστικού και απορριφθέντος το 2009 έργου της μεταφοράς 70 εκατ. κυβι­κών μέτρων νερού τον χρόνο από το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου για τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώ­τιδας.

Στους διαδρόμους του υπουργείου κάνουν λόγο ευθέως για εξυπηρέτη­ση τοπικών μικροκομματικών συμ­φερόντων αφού, αν και το σχέδιο είχε απορριφθεί από το ΥΠΕΚΑ, επί υπουργίας Τίνας Μπιρμπίλη, τον Νο­έμβριο του 2009, τα σχέδια για την κατασκευή του επανήλθαν αμέσως μόλις η τρίτη μνημονιακή κυβέρνη­ση ανέλαβε τις τύχες της χώρας και ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Σταύ­ρος Καλογιάννης έγινε υφυπουργός Υποδομών, προωθώντας το έργο, του οποίου εμπνευστής θεωρείται ο πατέ­ρας του, πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Λευτέρης Καλογιάννης. 

Ο νέος «Αχελώος» 

Η εκτροπή του Αώου αναμένεται να γίνει ο νέος «Αχελώος», καθώς κάτοι­κοι και φορείς της περιοχής βρίσκο­νται σε θέση «μάχης» και δηλώνουν ότι, όπως και στο παρελθόν, θα απο­τρέψουν τα σχέδια για καταστροφι­κές επεμβάσεις στη Βάλια Κάλντα. 

Ήδη το δημοτικό συμβούλιο του Ζα­γορίου και οι κάτοικοι της Βωβούσας εξέφρασαν την κατηγορηματική αντί-θεσή τους προς κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον Αώο και τους παραποτάμους του, αλλά και για κάθε κατασκευή υδροηλεκτρικού έργουστην περιοχή του δήμου. Παράλληλα δηλώνουν αντίθετοι σε οποιαδήποτε επέμβαση που θα αλλοιώνει το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Βόρει­ας Πίνδου, καθώς επίσης και της περιοχής προστασίας της φύσης – πυ­ρήνας του Ε.Π.Β. Πίνδου, τμήμα Βάλια Κάλντα. 

Το έργο, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες -ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε., σκοπό έχει τη διοχέτευση των νερών προς τον με-τσοβίτικο ποταμό και τη λίμνη των Ιω­αννίνων και από εκεί στον Καλαμά, για να ενισχύσουν την ηλεκτροπαραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών Γρεβενιτίου, Μετσοβίτικου και Καλαμά. 

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού προβλέπεται η κατασκευή φράγματος μεταξύ Βωβούσας και Σμιξωμάτων, όπου είναι η συμβολή Αώου με το Αρκουδόρεμα. 

Στελέχη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπο­στηρίζουν ότι η ορεινή υδροληψία έχει σχεδιαστεί εκτός των ορίων του δρυμού της Βάλια Κάλντα και εκτός της αντίστοιχης περιοχής προστασίας της φύσης, από τα όρια της οποίας, όπως λένε, απέχει περί τα 2.000 μέ­τρα.

Την άποψη αυτή αντικρούουν οι φο­ρείς και οι κάτοικοι της περιοχής, κα­θώς και οι περιβαλλοντικές οργανώ­σεις (WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πίν­δος Περιβαλλοντική και Αρκτούρος), επισημαίνοντας ότι η κατασκευή του αγωγού για τη μεταφορά του νερού και η διάνοιξη του δρόμου προβλέπε­ται να γίνει στη Β’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου που, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς, ορίζεται ως ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών και απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Παράλληλα από τη μελέτη προκύ­πτει ότι το 80% του νερού προέρχεται από τον πυρήνα του εθνικού πάρκου, ενώ καταστροφικές θα είναι οι επι­πτώσεις που θα επιφέρει στο οικο­σύστημα η κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά του νερού κατά μήκος50 χιλιομέτρων! 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, μάλιστα, όταν είχε τεθεί και πάλι επί τάπητος η κατασκευή του έργου, το είχαν χαρακτηρίσει διπλά καταστρο­φικό, επισημαίνοντας ότι «εκτός από την προφανή οικολογική καταστροφή στο υδάτινο σύστημα του Αώου, απει­λεί να “ξεπλύνει” το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στα Γιάννε­να και καθημερινά υποβαθμίζει το οι­κοσύστημα της Παμβώτιδας». 

Επισημαίνεται ότι σοβαρές επιφυ­λάξεις για όλο το σχέδιο διαχείρισης και ιδιαίτερα την αντίθεσή του με την εκτροπή του Αώου έχει εκφράσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου, το οποίο επισήμανε ότι το όλο σχέδιο «μπάζει νερά». 

Διαδικτυακή συλλογή υπογραφών 

Ο κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της Ηπείρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η εκτρο­πή του Αώου, κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου και οι κάτοικοι της κοινότητας Βωβούσας προσπα­θούν μέσω του Διαδικτύου να συγκεντρώσουν όσες περισσότερες  υπογραφές μπορούν. Ήδη περισσότεροι από 1.600 πολίτες έχουν υπογράψει στη διεύθυνση http://www.gopetition. com/petitions/protect-the-waters-of-aoos.html την έκκληση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Βωβού-σας θέλουμε να δηλώσουμε τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή μας σχετικά με τα όσα προβλέπει η Β’ φάση του σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, με αντι­κείμενο τη μεταφορά νερού από την υδρολογι­κή λεκάνη του ποταμού Αώου προς την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι κάθε εγχείρημα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αώο και τους παραποτάμους αυτού, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τον χα­ρακτήρα του περιβάλλοντος και απειλεί την ευ­αίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος της πε­ριοχής και του γειτονικού Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα θα έχει να αντιμετωπίσει τη δυνα­μική και με κάθε μέσο κινητοποίησή μας».

Επισημαίνεται ότι στο Εθνικό Πάρκο της Βό­ρειας Πίνδου περιλαμβάνονται 11 περιοχές που ανήκουν στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Προστα­τευόμενων Περιοχών: «Φύση 2000» (Natura 2000). Από αυτές οι έξι ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Πάρκο, ενώ οι υπόλοιπες πέντε κατά ένα μέρος τους. Επίσης στο Εθνικό Πάρκο πε­ριλαμβάνεται μια περιοχή που είναι χαρακτη­ρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Στο Εθνικό Πάρκο απαντώνται 1.800 είδη χλωρίδας, περί τα 60 είδη θηλαστικών, 166 είδη πουλιών, 30 είδη ερπετών και 17 είδη ψαριών.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.