11/12/2018 12:17:52
25.9.2012

Μυστικές συνομιλίες με τα Σκόπια

Μυστικές συνομιλίες με τα Σκόπια  - Media

Μυστικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ – έξω από το πλαίσιο της διαμεσολαβητικής αποστολής του Μάθιου Νίμιτς – γίνονται το τελευταίο διάστημα υπό στενή αμερικανική καθοδήγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την περασμένη εβδομάδα οι πρώτες διερευνητικές επαφές αυτής της προσπάθειας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα με την επίσκεψη κλιμακίου Αμερικανών διπλωματών στο ελληνι­κό υπουργείο Εξωτερικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι επικεφαλής αυτής της αμερικανικής διπλωματικής ομάδας, η οποία είχε έναν ευρύ κύκλο επαφών σε υπηρεσιακό επίπεδο, ήταν η κυρία Σάιντερς, η δεύτερη στην ιεραρχία στην αμερικανική πρεσβεία των Σκο­πίων.

Όπως υποστηρίζουν διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα, βασικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αρθούν οι ελ­ληνικές επιφυλάξεις και να προχωρή­σει τάχιστα – μέχρι το τέλος του χρό­νου – η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Προκειμένου να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία, οι Αμερικανοί απαιτούν από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμα­ρά επιστολή προς το ΝΑΤΟ, στην οποία θα διατυπώνει ότι η χώρα αυτή πληροί τις προϋποθέσεις για να αρχίσει η δι­αδικασία ένταξής της. Στην εν λόγω επιστολή θα υποβιβάζεται το πρόβλη­μα της ονομασίας σε εκκρεμότητα η οποία θα πρέπει να διευθετηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφο­ρίες που υπάρχουν, το προτεινόμενο όνομα, που και οι Αμερικανοί προω­θούν προκειμένου να υπάρξει ο συμ­βιβασμός, είναι το Άνω Μακεδονία.

 

Είμαστε... έτοιμοι

Από την πλευρά της η ελληνική κυ­βέρνηση εμφανίζεται διαλλακτική και έτοιμη να συμβάλει στην επίλυση του αμερικανικού προβλήματος, δηλαδή της τοποθέτησης και της ΠΓΔΜ κάτω από την αμερικανική - ΝΑΤΟϊκή ομπρέ­λα. Αναζητεί, ωστόσο, η κυβέρνηση – και ειδικότερα ο πρωθυπουργός – εύσχημο τρόπο για να μετακινηθεί από προηγούμενες θέσεις («το όνομά μας είναι η ψυχή μας» κ.λπ.), οι οποί­ες οδήγησαν αυτή την υπόθεση και τη χώρα στο καταφανές σημερινό αδιέ­ξοδο.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουρ­γείου Εξωτερικών, η ονομασία Άνω Μακεδονία θα ήταν ένας συμβιβα­σμός τον οποίο θα μπορούσε πλέον να αποδεχτεί η Αθήνα αν:

Αυτή η ονομασία ισχύσει για όλες τις χρήσεις.

Τροποποιηθούν οι επίσημες αλυτρωτικές θέσεις που διατυπώνονται από την ΠΓΔΜ.

Διευθετηθεί, προηγουμένως, με μια συμφωνία κυρίων, το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις περιουσίες που αναγκαστικά απαλλοτρίωσε το ελληνι­κό κράτος και πιθανότατα θα διεκδική­σουν πολίτες της ΠΓΔΜ που είχαν απο­μακρυνθεί από την Ελλάδα κατά τον εμφύλιο.

Σύμφωνα, πάντως, με όσα υποστη­ρίζουν κύκλοι του ελληνικού υπουρ­γείου Εξωτερικών, καμία από τις πα­ραπάνω προϋποθέσεις δεν διασφαλίζει το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο εξάλλου έχει έναν και μόνο στόχο: να ολοκληρώσει τη διαδικασία ΝΑΤΟποίησης των Βαλκανίων.

 

Προβληματίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Παρά την καλή διάθεση της κυβέρ­νησης να προσφέρει ένα δώρο στην Ουάσιγκτον, επιδεικνύοντας τη μέ­γιστη δυνατή ευελιξία, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με παρά­γοντες της ελληνικής διπλωματίας, η αναζήτηση μιας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ δεν είναι από πολι­τικής άποψης ούτε εύκολη ούτε απλή υπόθεση.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαιναν τις πρό­σφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αρχηγού της αξιωματικής αντι­πολίτευσης, σύμφωνα με τις οποίες «ο εθνικισμός και από τις δύο πλευρές, καθώς και οι εδαφικές διεκδικήσεις των Σκοπίων δημιουργούν ένα αυξα­νόμενο πρόβλημα στο θέμα του ονό­ματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφα­λής του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτές τις τοποθετή­σεις του, επιχειρεί μια ρεαλιστική επα­νατοποθέτηση του κόμματός του σε αυτό το ζήτημα, καθώς δεν σημειώνει μόνο τους κινδύνους που συνεπάγε­ται η διαχείρισή του από εθνικιστικούς κύκλους, αλλά υπογραμμίζει και τους κινδύνους που απορρέουν από τον αλυτρωτισμό της ΠΓΔΜ.

Όπως είπε ο επικεφαλής της αξι­ωματικής αντιπολίτευσης – και αυ­τό έχει τη σημασία του, την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη όσοι επιχει­ρήσουν το γρήγορο κουκούλωμα της υπόθεσης –, τα Σκόπια στοχεύουν να επεκταθούν στο Αιγαίο.

«Αν δεν τεθεί τέρμα σε αυτόν τον αλυτρωτικό θεσμικό προσδιορισμό της γειτονικής χώρας, ποια είναι η έν­νοια του ονόματος; Αν παραμένει ακό­μη στο Σύνταγμά τους ότι στόχος τους είναι η επέκταση στο Αιγαίο, τότε δεν βλέπουμε δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων».

Συμπέρασμα: Άμα λυθεί το πρό­βλημα, σφυρίξτε μας κλέφτικα, όπως ακριβώς θα προσπαθήσει να σφυ­ρίξει και ο Σαμαράς στην περίπτω­ση που... πειστεί από τους Αμερικα­νούς και ανοίξει τον δρόμο της ΠΓΔΜ για το ΝΑΤΟ χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει εγγυημένες όλες τις απα­ραίτητες διασφαλίσεις για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας και από την πλευρά των Σκοπίων.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.