18/10/2019 13:21:44

Νέος φόρος στο κεφάλι

Νέος φόρος στο κεφάλι - Media

Το Ποντίκι

Ένας ακόμη φόρος πέφτει στα κεφάλια των μισθωτών που έχουν και μπλοκ παροχής υπηρεσιών, καθώς σχεδιάζεται να αυξηθεί η παρακράτηση του φόρου από το 20% στο 30%.

Ταυτόχρονα στήνονται «δόκανα» στους ελεύθερους επαγγελματί­ες, καθώς θα χάσουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και το επι­πλέον αφορολόγητο που δικαιούνται για καθένα από τα παιδιά τους. Επιπλέον θα φορολογούνται με 30% από το πρώτο ευρώ, ενώ τους επιβάλλεται και παρακράτηση 55% για τον φόρο (προκαταβολή φό­ρου) που θα πληρώσουν την επόμενη χρονιά.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται για τους μισθωτούς που έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καλύπτουν ενδεχομένως μια δεύτερη απασχόληση (με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

Θα συνεχίσουν μεν να φορολογούνται βάσει την κλίμακας των φυσικών προσώπων, αλλά θα βάζουν λιγότερα χρήμα­τα στην τσέπη τους, εξαιτίας της αύξησης της παρακράτη­σης φόρου στο 30%. Παρηγοριά για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους είναι η διατήρηση του αφορολόγητου ορίου και η φορολόγησή τους με την κλίμακα την οποία χά­νουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα:

♦  Καταργούνται τα καθεστώτα των τεκμαρτών και αυτοτελών φορολογιών και όλες οι επιχειρήσεις θα φορολογούνται με βάση τα βιβλία και στοιχεία τους.

♦  Αλλάζει σημαντικά το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και για τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς θα φορολογούνται όχι με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα αλλά με βάση το σύστημα που ισχύει σήμερα για τις Ανώνυ­μες Επιχειρήσεις και τις ΕΠΕ.

♦ Καταργείται για 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και προβλέπεται ενιαίος φόρος (30% περίπου) στο εισόδημα από το πρώτο ευρώ, καθώς, μόνο από την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου, ο προσθε­τός φόρος θα είναι 1.500 ευρώ.

♦  Μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις (Α.Ε., ΕΠΕ). Ο στόχος είναι η επιβάρυνση να μην ξεπερνά το 30%.

♦  Παράλληλα με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να προχωρήσει στην αναγνώριση μόνο των δαπανών που συνδέονται με την παραγω­γική λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα καθώς θα περιοριστούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων που θα αναγνωρίζονται.

♦ Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογούνται με νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα έχει λιγότερα φορο­λογικά κλιμάκια με αναπροσαρμογή των συντελε­στών. Διατηρείται το αφορολόγητο, ενώ θα μειωθεί και ο ανώτατος συντελεστής που είναι σήμερα 45% και αφορά το τμήμα του εισοδή­ματος άνω των 100.000 ευρώ. Στις προθέσεις του υπουργείου είναι να εναρ­μονιστεί η  φορολογία των φυσικών προσώπων με των επιχει­ρήσεων.

♦ Αλλαγές θα επέλθουν και στους μισθω­τούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπη­ρεσιών για εργασία με σχέση εξαρτημένης ερ­γασίας, καθώς όσοι έχουν μικρότερο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και μεγαλύτερο από το μπλοκάκι θα πά­ψουν να φορολογούνται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων και θα φορολογούνται σαν επαγγελμα­τίες, με παρακράτηση φόρου 30%.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.