22/01/2021 15:15:50

Αντέγραψες τη λίστα, γιατί;

Αντέγραψες τη λίστα, γιατί; - Media

Τουρλουμπούκι έγινε πάλι το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη λίστα Λαγκάρντ και την απόπειρα να κά­νει «ντρίμπλα» ο Ευάγγελος Βενιζέ­λος. Μια κίνηση του να βγάλει τη λίστα από το αρχείο του και να τη στείλει στον πρωθυπουργό προκάλεσε όχι μό­νο αλγεινές εντυπώσεις και πόλεμο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σοβαρούς εσω­κομματικούς τριγμούς.

Ο επικοινωνιακός χειρισμός της υπό­θεσης από την ηγετική ομάδα ήταν τό­σο αστείος, που σκόρπισε απογοήτευ­ση και θυμό στα εναπομείναντα στε­λέχη του κόμματος, τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορούν να χτίσουν ούτε ένα μικρό «πεζούλι» αξιοπιστίας από τον τοίχο που γκρεμίστηκε ηχηρά από το πρώτο κιόλας μνημόνιο.

Η ηχηρή αποχώρηση του Γιάννη Ραγκούση από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έσπευσε να «εκμεταλλευτεί» πολιτικά τη συγκυρία προκειμένου να ανακοινώσει ότι δεν τον συνδέει τίποτα πια με το κόμμα, χρησιμοποιώντας πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς, αποκάλυψε ότι, παρά τη νηνεμία του τελευταίου καιρού, το «καζάνι» βράζει. «Θεωρώ στο σύνολό τους αδιανόητα, για ευνο­μούμενη πολιτεία, όσα για πρώτη φο­ρά ακόμη κι εμείς μαθαίνουμε και δύο φορές αδικαιολόγητα. Το ποτήρι ξεχεί­λισε. Με βάση αυτά, το λιγότερο που η συνείδησή μου επιβάλλει είναι να αποχωρήσω από το σημερινό ΠΑΣΟΚ, από ένα ΠΑΣΟΚ στο οποίο έχουν επι­κρατήσει πλήρως οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του πολιτικού κατεστημένου της μεταπολίτευσης. Αντιλήψεις και πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και στην ηθική παρακμή καθώς και την ελληνική κοινωνία στην αγανάκτηση και στην οργή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του με την οποία αποχωρεί από το κόμμα.

Μια ανακοίνωση που λέει ότι ο πρώ­τος επιλαχών βουλευτής στη Β’ Αθή­νας, τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέ­ρεια της χώρας, και πρώην γραμματέ­ας του κόμματος κουνάει «μαντήλι» στο κόμμα και μάλιστα με αιχμές για την ηθική ποιότητα της νέας ηγεσίας. Εν συντομία να πούμε ότι η ρήξη του με το Κίνημα είχε προέλθει εδώ και μή­νες, ύστερα από την προεκλογική ανα­δίπλωση του Βενιζέλου σε θέματα μειζόνων επιλογών των κυβερνήσεων Πα­πανδρέου, όπως οι αλ­λαγές στη δημόσια διοί­κηση και τα ταξί, αλλά και οι αιχμές του για την οικονομι­κή διαχείριση του κόμματος την περίοδο που οΡαγκούσης ήταν γραμματέας του.

Από κοντά και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος της «Αριστερής Πρωτοβουλίας» σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για άμεση απόδοση πο­λιτικών και ποινικών ευθυνών για το θέμα και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. «Πρέπει οι λογι­κές συγκάλυψης, ανευθυνότητας και φθηνού λαϊκισμού να αποτελέσουν παρελθόν. Πρέπει η Δικαιοσύνη να λει­τουργήσει επιτέλους συγκροτημένα, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Ο εξευτελισμός του πολιτικού συστήμα­τος δεν προοιωνίζεται ευχάριστες εξε­λίξεις για τη Δημοκρατία μας. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι», κατα­λήγει στην οξεία ανακοίνωσή του.

Οξείες, αν και παρασκηνιακές, είναι οι αντιδράσεις και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, αφού αρ­κετοί είναι οι βουλευτές που θεωρούν ότι ο χειρισμός Βενιζέλου ήταν άθλιος και για άλλη μια φορά το κόμμα κατη­γορείται για διαπλοκή, μονομερή επί­θεση στα λαϊκά εισοδήματα και υπό­θαλψη των μεγαλοκαταθετών. Μάλι­στα πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιού­νται με τι ηθικό «κύρος» θα ψηφίσουν πολύ σκληρά μέτρα περικοπής εισοδη­μάτων και συντάξεων από χαμηλόμι­σθους όταν η χώρα εμφανώς απέτυχε (αν δεν απέφυγε συνειδητά) να ελέγ­ξει διαρροή 1,5 δισ. ευρώ σε ελβετικές τράπεζες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους χτες αναδι­ατύπωναν ερωτήσεις τόσο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και των άλ­λων κομμάτων που την έπεσαν άγρια στο ΠΑΣΟΚ:

♦ Γιατί ο Βενιζέλος άργησε να ανταπο­κριθεί στην «κραυγή αγωνίας» Στουρνάρα ότι δεν βρίσκει τη λίστα;

♦  Γιατί δεν ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών ότι ο ίδιος έχει αντίγρα­φό της και να «διευθετήσει» εσωτερικά το ζήτημα, αντί να επικαλεστεί κίνδυνο διεθνούς εξευτελισμού της χώρας, που προήλθε έτσι κι αλλιώς από την αποκά­λυψη ότι διατηρούσε αντίγραφο της λί­στας;

♦  Πώς εξηγεί ότι κράτησε αντίγραφο προϊόντος υποκλοπής το οποίο ο ίδιος και οι δημόσιες υπηρεσίες αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν κρίνοντας αντισυνταγματική τη «αξιοποίησή» του;

♦  Πώς απαντά στις επικρίσεις δικαστι­κών ότι υπάρχει νομολογία γύρω από το υπέρτερο εθνικό συμφέρον που επι­τρέπει  μια  ευελιξία στην υπεράσπιση ατο­μικών δικαιωμάτων;

♦ Γιατί δεν επέμεινε, τόσο αυ­τός όσο και ο Παπακωνσταντίνου, να γίνει πρωτόκολλο παραλα­βής των στοιχείων, αν αυ­τά ήρθαν όντως διά της διπλωματικής οδού από το   γαλλικό   υπουργείο Οικονομικών; ♦ Έγινε κάποια σύσκεψη, υπάρχει κάπου αποτυπω­μένη σε υπηρεσιακό έγ­γραφο ότι η ελληνική πο­λιτεία   αδυνατεί να κάνει χρήση ή να αξιοποιή­σει τα στοιχεία αυτά;

♦  Ποια είναι η πρόοδος σχετικά με την έρευνα για τη διαρροή 70 δισ. καταθέσεων από ελληνικές σε ελβετικές τράπεζες; Αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί ή όχι στη χώρα; Επιχείρημα που επικαλείται ο Βενιζέλος, λέγοντας ότι επέλεξε να ασχοληθεί με το μεγάλο «κάδρο», αντί να ασχοληθεί με τη λίστα των 1,5 δισ. ευρώ.

♦  Μήπως αυτά τα 1,5 δισ. ευρώ ήταν χρήματα που έφτασαν στην ελβετική τράπεζα με «βαλίτσες» και όχι μέσω διατραπεζικής συναλλαγής και έπρεπε «πάση θυσία» να αξιοποιηθούν οι πλη­ροφορίες, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνταν τα υποκλαπέντα στοιχεία σε δι­καστικούς αγώνες;

♦ Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε κανέ­ναν άλλο τρόπο κα ι δρόμο να πιέσει προ­κειμένου να φορολογηθούν όσοι έβγα­λαν παράνομα χρήματα που απόκτησαν εντός της ελληνικής επικράτειας;

♦  Πού είναι η περίφημη συμφωνία με τις ελβετικές τράπεζες, για ενημέρωση σε καταθέσεις που προέρχονται από την Ελλάδα ή από Έλληνες πολίτες και κατατίθενται υπό περίεργες συνθήκες; Αφού η «λίστα» θυσιάστηκε στον βωμό της συμφωνίας με τους Ελβετούς, σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευ­ση και γιατί δεν ανακοινώνεται η υπο­γραφή της;

♦ Πώς γίνεται Γαλλία, Γερμανία και άλ­λοι να πέτυχαν να εισπράξουν χρήματα από καταθέτες τους στην Ελβετία και να υπογράψουν συμφωνία με τη χώρα, χωρίς τις κόνξες που επικαλείται ο Βε­νιζέλος;

Αυτά και πολλά άλλα είναι τα ερω­τήματα, για μια υπόθεση που η ηγεσία αντιμετώπισε με πολύ αμηχανία. Στην Ιπποκράτους αναμένουν να «ξεφουσκώσει» το θέμα, αλλά πολλοί επιση­μαίνουν ότι τώρα μόλις άρχισε και αν σύσσωμη η αντιπολίτευση εμμείνει σε σύσταση Εξεταστικής για το θέμα ή πα­ραπομπή του στη Δικαιοσύνη, ΔΗΜΑΡ και Ν.Δ.θα βρεθούν σε εξαιρετικά δύ­σκολη θέση…

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.