23/07/2019 10:52:39

Αλλάζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Αλλάζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  - Media
Σε επιμέρους αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλί­ων και Στοιχείων με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατι­κών διαδικασιών και την εκλογίκευση των προστίμων προ­χωρά η κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να καταργηθεί πλήρως ο ΚΒΣ.

Ο λόγος είναι ότι ενώ έχει νομοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό η ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά και η ασύρματη δια­σύνδεση των λογιστηρίων με την εφορία, τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και οι επιχειρήσεις δεν έχουν εκσυγχρονιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μετονομάσει τον υφιστάμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε ΚΑΣ (Κα­νόνες Απεικόνισης Συναλλαγών) και να αλλάξει αρκετές διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομέ­να της οικονομίας, δηλαδή την απλοποίηση των διαδικα­σιών αλλά και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Στην ει­σηγητική έκθεση που θα συνοδεύει το νέο ΚΑΣ θα αναφέ­ρεται ότι «έχει γίνει σημαντική προσπάθεια απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων».

Καταργήσεις

Οι Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών έχουν ήδη τεθεί υπόψη της τρόικας και θα ενσωματωθούν σε ένα από τα τρία νομοσχέδια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονο­μικών.
Με τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών επέρχονται αλλαγές ή καταργείται σε κάποιες περιπτώσεις η δι­αδικασία θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων, επε­κτείνεται η δυνατότητα τήρησης των παραστατικών και των δελτίων αποστολής σε ψηφιακή μορφή, καθιερώνε­ται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τις επιχειρήσεις, καταργείται σειρά φορολογικών βιβλίων τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν και επέρχονται αλλαγές και σε μια σειρά από πρόστιμα και ποινές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τους Κανόνες Απεικόνι­σης Συναλλαγών:
◆ Καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων εται­ρειών και επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατη­γορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης.
◆ Αλλάζουν τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης των βιβλί­ων των επιχειρήσεων. Από ένα έως τέσσερις μήνες η διάρ­κεια μέσα στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται τα βιβλία.
◆ Όταν θα γίνεται απόρριψη των βιβλίων μιας επιχείρη­σης, θα γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθα­ρών κερδών σε περίπτωση μη ύπαρξης των βιβλίων.
◆ Τίθεται «οροφή» στα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία μέχρι 300.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και 100.000 ευρώ για υπόλοιπες φορολογικές παραβάσεις. Σε περί­πτωση που κάποιος είναι υπότροπος, θα υπάρχει προσαύ­ξηση του προστίμου κατά 50%.
◆ Καταργείται η υποχρέωση υποβολής του μεριδολογίου των ιατρών, του βιβλίου αποθήκης, των δελτίων κίνησης των τουριστικών λεωφορείων και των ισοζυγίων.
◆ Τα τιμολόγια που αφορούν αμοιβαίες ανταπαιτήσεις θα εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με επιταγές ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
◆ Καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φα­κέλου από τις επιχειρήσεις, όπου θα ενσωματώνονται ισο­ζύγια, ισολογισμοί, ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών και άλλα παραστατικά.
◆ Ο χρόνος ενημέρωσης συνδέεται πλέον και με τον χρό­νο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ. ◆ Καταργείται σειρά φορολογικών βιβλίων τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν υποχρεωτικά (π.χ. βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου).

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.