20/01/2019 20:32:47

ΚΚΕ: Δυναμική παρουσία στις κινητοποιήσεις

ΚΚΕ: Δυναμική παρουσία στις κινητοποιήσεις - Media
Η προσπάθεια ανασύνταξης που επιχειρεί το ΚΚΕ στον απόηχο του «πι­κρού» εκλογικού αποτελέσματος και της δυσαρέσκειας που εξακολουθεί να προκαλεί σε μερίδα ψηφοφόρων, μελών και φίλων του η τακτική των «διαχωριστικών γραμμών» με τις άλ­λες πολιτικές, κοινωνικές και συνδι­καλιστικές δυνάμεις, περνά μέσα από τον δρόμο της πάλης για να μην περά­σουν τα μέτρα.
Έτσι το ΚΚΕ οργανώνεται σε μια προσπάθεια να καταστήσει εμφανή τη δυναμική παρουσία του στο πεδίο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων εν όψει της προώθησης των μέτρων στη Βουλή.
Σήμερα το ΚΚΕ πραγματοποιεί δι­αδηλώσεις σε όλη τη χώρα προωθώ­ντας το πλαίσιό του, ενώ και το ΠΑΜΕ, απευθυνόμενο σε συνδικάτα, οργα­νώσεις και λαϊκά στρώματα, καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα με κατεύθυν­ση την κήρυξη νέας απεργίας μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα.
Όσον αφορά την κεντρική τοποθέ­τηση του κόμματος για τις «σκληρές» διαπραγματεύσεις των ημερών με­ταξύ κυβέρνησης και τρόικας, αυτή περιέχει την προειδοποίηση ότι ο κα­βγάς αφορά το πάπλωμα, δηλαδή όχι το πόσο άγρια ή μαλακά θα είναι τα μέτρα για τον λαό, αλλά «ποια τμήμα­τα του κεφαλαίου θα ωφεληθούν περισσότερο από τις θυσίες του λαού».
Κάλεσμα ξεσηκωμού
Η Αλέκα Παπαρήγα, από τις Βρυ­ξέλλες όπου βρέθηκε για την πανευ­ρωπαϊκή συνάντηση κομμουνιστικών κομμάτων, χαρακτήρισε το πακέτο των μέτρων «κοινοβουλευτικό, πολι­τικό πραξικόπημα» ανεβάζοντας τους τόνους της κομματικής πολιτικής πα­ρέμβασης και τοποθετούμενη ταυ­τόχρονα απέναντι στα δημοσιεύματα των ημερών που διακινούν σενάρια αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος και που κατά την εκτίμη­ση του κόμματος στόχο έχουν, μεταξύ άλλων, την τρομοκράτηση και την χει­ραγώγηση των λαϊκών αντιδράσεων
Η Αλέκα κάλεσε, αφενός, άπαντα τα θιγόμενα στρώματα να ξεσηκω­θούν, αφετέρου, με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν την πρόταση νόμου του κόμματος για την κατάργηση των μνη­μονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, που, όπως η ίδια προανήγγειλε, έρχεται στη Βουλή για συζήτηση.
Ωστόσο το ΚΚΕ δεν παρεκκλίνει από την αντίληψή του για το κίνημα, δηλαδή για τη χωριστή παρουσία του από άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.
Το πλαίσιο που η Παπαρήγα επα­νέλαβε και στην εισήγησή της στην παραπάνω συνάντηση (πάλη για την αναχαίτιση των μέτρων, διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης, διέξοδος με μονομερή διαγραφή του χρέους και αποδέσμευση από την Ε.Ε. υπό λαϊκή εξουσία) τελεί υπό την τριπλή (περιορι­στική) προϋπόθε­ση:
τη συνειδητοποί­ηση ότι η κρίση που ζούμε  είναι  «κρίση του καπιταλιστικού δρό­μου ανάπτυξης και της ενσωμά­τωσης στην Ε.Ε.»,
♦  την οργάνωση των εργα­ζομένων στον τόπο δουλειάς, στον κλάδο κ.λπ.,
τη συμμαχία της ερ­γατικής τάξης με τις κοινωνικές    δυνά­μεις που «έχουν συμφέρον να αντιπαλέ­ψουν» τα μονοπώλια και την ταξική «θωράκιση» αυτής της συμμαχίας με στα­θερή κατεύθυνση την «ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων».
Όχι στην ενσωμάτωση
Η γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ εξήγησε, με­ταξύ άλλων, στους εκπροσώπους των «αδελφών» Κομμουνιστικών και Ερ­γατικών Κομμάτων την αρνητική στά­ση του κόμματος απέναντι στη συμμε­τοχή του σε μια αριστερή κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, όσο ισχυρό κι αν είναι ένα Κ.Κ., αν ανέλθει στην εξουσία σε συνθήκες αστι­κού πλαισίου, οδη­γείται με μαθηματική ακρίβεια στην ενσωμά­τωση. Με αυτήν την έννοια, προς το παρόν, το ΚΚΕ θε­ωρεί πως... σώθηκε, παρά τις εκλογικές του απώλειες.
Το ερώτημα που βάζει το ίδιο το κόμ­μα είναι πώς θα απο­κτήσει την απαιτού­μενη «μεγάλη  ικα­νότητα και σταθερό­τητα ώστε να είναι σε θέση να διεισδύσει σε ευρύτερες εργατικές λαϊκές μάζες, να κάνει κα­τάλληλους χειρισμούς χωρίς να αλλοιώνεται η γενική πολιτική του γραμμή, αλλά και χωρίς να αποξενώνεται από εκείνους τους εργατοϋπαλλήλους που έχουν αυταπάτες, δεν έχουν ακό­μη αποκτήσει πολιτική πείρα»...
Με άλλα λόγια, εντοπίζει την αδυ­ναμία του στο πεδίο της ιδεολογικής διαφώτισης.
Εξ άλλου σε γενικές γραμμές το ΚΚΕ αποδίδει το πρόβλημα της σημερινής κατάστασης του κινήματος στις επί­μονες προσπάθειες του «αστικού συ­στήματος» και των «οπορτουνιστικών» δυνάμεων (εννοεί κατά κύριο λόγο τον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως την ΑΝΤΑΡΣΥΑ) να συσκοτίσουν την αιτία της κρί­σης και να καλλιεργήσουν αυταπάτες στον λαό, με αποτέλεσμα «αγώνες που δεν φέρνουν αποτελέσματα και κουράζουν και απογοητεύουν».
Ταυτόχρονα, αρνείται ολιγωρίες στη δική του παρέμβαση. Όπως σημείωσε η Αλέκα, οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του κόμματος «δεν έπαιξαν καθορι­στικό ρόλο στην καθυστέρηση της ερ­γατικής λαϊκής αντεπίθεσης» και «δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μείω­ση της εκλογικής του δύναμης»...

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.