19/04/2019 22:32:16

Ανοίγει ο δρόμος για τα μεγάλα deals

Ανοίγει ο δρόμος για τα μεγάλα deals - Media
Με την επικράτηση του λο­γικού φαβορί, δηλαδή της Alpha Bank, έκλεισε η μάχη για την Εμπορική, ανοίγοντας ταυτόχρονα τις διεργασίες για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των τραπεζικών ντιλ: δηλαδή την εξαγο­ρά των μη συστημικών τραπεζών από τις συστημικές, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η διαδικα­σία της ανακεφαλαιοποίησης.
Μετά λοιπόν την έναρξη των απο­κλειστικών συζητήσεων της Alpha με την Credit Agricole για την ολο­κλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της  Εμπορικής έως το τέλος του έτους, σειρά παίρνει το Ταχυδρο­μικό Ταμιευτήριο. Για την περίπτωση αυτήν, η κυβέρ­νηση υπό την πίεση της τρόι­κας (που εμφανίστηκε να... συναι­νεί) έχει αποφασίσει τον διαχωρισμό του σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, με το υγιές τμήμα να πωλείται σε άλ­λον όμιλο.
Εδώ οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι φέρονται να είναι τόσο η Εθνική όσο και (πολύ περισσότερο, σύμφωνα με όσα ακούγονται) η Eurobank - και οι δύο έχουν μετοχικό πακέτο του Τ.Τ. κοντά στο 6%. Οι διαδικασίες θα κι­νηθούν άμεσα, με χρονικό σημείο-κλειδί τη χορήγηση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος της Πει­ραιώς (ήταν ο πρώτος που κινήθη­κε διασφαλίζοντας το υγιές τμήμα της ΑΤΕ) φέρεται να ολοκληρώνει τις συζητήσεις του με το έτερο γαλλικό τραπεζικό σχήμα που αποχωρεί από την Ελλάδα, τη Societe Generale, με στόχο την απόκτηση της Γενικής Τρά­πεζας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικα­σίας αυτής θα προχωρήσουν πλέ­ον τα mega deals που θα ενώσουν τα σημερινά τραπεζικά σχήματα σε μεγάλους ομίλους. Για τη διαδικα­σία αυτήν πολλά λέγονται και ακού­γονται, αν και τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο. Ωστόσο, για πολλούς παράγοντες της  αγοράς, ο «αποκλεισμός» της Εθνικής και της Eurobank από το ντιλ της  Εμπορικής δείχνει για το απώτερο μέλλον ότι είναι πολύ πιθανή μια συμπόρευση των δύο αυτών παικτών μαζί με το Τ.Τ. Λογικό, αλλά και εξυ­πηρετικό...
Το μοντέλο
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονι­στεί ότι για την Εμπορική προσπάθη­σαν πολύ τόσο η Eurobank όσο και η ΕΤΕ. Το γιατί γίνεται αντιληπτό από τα οφέλη που θα έχει η Alpha εφόσον ολοκληρωθεί το ντιλ. Και λέμε «εφό­σον», διότι, όπως πικρόχολα σημείω­ναν τις προηγούμενες ημέρες στην αγορά, η τράπεζα της οικογένειας Κωστόπουλου ξεκίνησε πολλές φο­ρές ως νύφη για την εκκλησία, αλλά δεν παντρεύτηκε κανέναν... Αυτήν τη φορά όμως τα πράγματα είναι δι­αφορετικά, για δύο ουσιώδεις λό­γους:
♦  Πρώτον, η συμφωνία εκμηδενίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της τρά­πεζας για την επόμενη ημέρα.
♦ Δεύτερον, ισχυροποιείται η μετοχι­κή της βάση, καθώς η Credit Agricole γίνεται μεγαλομέτοχος, ενώ μερίδιο διατηρεί και το Κατάρ, το οποίο, αν και δεν διαδραμάτισε ενεργό ρόλο, στήριξε από το παρασκήνιο τις επι­λογές και τις κινήσεις της διοίκησης Κωστόπουλου.
Πώς θα λειτουργήσει το μοντέλο που θα εκμηδενίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις; Κατ’ αρχήν, οι Γάλλοι της Agricole έχουν βάλει στην Εμπορική 2,3 δισ. για να καλύψουν τη μελλο­ντική αύξηση, ενώ θα την ενισχύσουν με επιπλέον 700 εκατ. ευρώ. Από αυ­τά, τα 550 θα περάσουν στην Εμπο­ρική ώς το τέλος του έτους, οπότε το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου θα περάσει στην Alpha με το συμβο­λικό τίμημα του ενός ευρώ.
Με τα υπόλοιπα 150 εκατ. και αφού ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Εμπορικής, η Credit Agricole θα αγοράσει μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδώσει η Alpha Bank.
Χάρη σε αυτές τις κινήσεις η Alpha ενισχύει τα βασικά εποπτικά της κε­φάλαια κατά 3 δισ. ευρώ, κάτι που προσμετράται στην ανακεφαλαιοποίηση και δίνει στη διοίκηση Κω­στόπουλου σημαντικές πιθανότητες να μην προσφύγει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης εκδίδοντας κοινές μετοχές.
 
Κρίσιμης σημασίας η συμμετοχή του Κατάρ
Η Alpha προ των εξελίξεων χρειαζόταν συνολική κε­φαλαιακή ενίσχυση 4,4 δισ. ευρώ, από τα οποία έχει λάβει 1,9 δισ. και της «μένουν» 2,5 δισ. Το κοινό σχήμα έχει αντίστοιχες ανάγκες που υπολογίζονται στα 6 δισ. Εφόσον υιοθετηθεί το σχέδιο για κάλυψη των κεφαλαι­ακών αναγκών των τραπεζών από κοινές μετοχές κατά 60% και με CoCo’s κατά 40%, η Alpha θα χρειάζεται 3,6 δισ. ευρώ από την αύξηση, ενώ θα λάβει από το ΤΧΣ μέ­σω των CoCo’s 2,4 δισ. ευρώ. Και καθώς η Credit βάζει τα 3 δισ. το ποσό της αύξησης που χρειάζεται πλέον η Alpha στο κοινό σχήμα μειώνεται δραματικά και κατά ορισμένους αναλυτές στην περιοχή των 500-700 εκατ. ευρώ.
Επομένως σχετικά εύκολα η διοίκηση με τη στήριξη του Κατάρ (που μέσω του fund Paramount διατηρεί σχε­δόν το 3,5% του σημερινού ομίλου της Alpha) μπορεί να έχει ενεργή συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, όχι μό­νο για το υποχρεωτικό 10%, αλλά και για το 100%. Και εδώ η εμπλοκή του Paramount θα είναι καθοριστική. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η συμμετοχή του Κατάρ θεωρή­θηκε κρίσιμης σημασίας και για την επιλογή της Alpha από τους Γάλλους.
Για όσους ενδιαφέρουν τα στατιστικά, η νέα τράπεζα θα έχει καταθέσεις άνω των 40 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 62,8 δισ. ευρώ και ενεργητικό στο όριο των 80 δισ. ευ­ρώ. Θα έχει 708 καταστήματα στην Ελλάδα και περισσό­τερους από 12.000 εργαζομένους.
Το πρώτο τρίμηνο του 2012 η Alpha είχε στην ελληνι­κή αγορά το 14,6% των χορηγήσεων και το 12,5% των καταθέσεων ενώ η Εμπορική το 8,5% στις χορηγήσεις και το 6,5% στις καταθέσεις. Ο «γάμος» λοιπόν διαμορ­φώνει μια τράπεζα που φτάνει το 20% στις καταθέσεις και το 23% στις χορηγήσεις. Αυτές είναι δουλειές...

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.