24/01/2019 01:47:33
12.10.2012 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Αφελείς, μύωπες ή και τα δύο;

Αφελείς, μύωπες ή και τα δύο; - Media
Οι εξελίξεις, κατά κανόνα, στις ελληνοτουρκικές σχέ­σεις δεν προκύπτουν από τις επαφές και τις επίσημες επι­σκέψεις, όπως αυτή που πραγματοποί­ησε προχτες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι­κών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Αυτές οι επισκέψεις, ειδικά τα τελευ­ταία χρόνια, λειτουργούν για τη δημι­ουργία της ψευδαίσθησηςτων ανέφελων σχέσεων καλής γειτονίας. Κάτω από αυτήν την ψευδαίσθηση χάσκει η οδυνηρή και επικίνδυνη πραγματικότη­τα: η Τουρκία από την κρίση των Ιμίων και έπειτα αμφισβητεί την κυριαρχία επί νησίδων, ακόμη και κατοικημένων ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Γι’ αυτήν την πραγματικότητα, προ­φανώς, δεν γίνεται κανένας λόγος κα­τά τις επίσημες δηλώσεις μετά τις συνα­ντήσεις οι οποίες έχουν στόχο τη δημι­ουργία της επικίνδυνης για την Ελλάδα ψευδαίσθησης περί καλών και εποικο­δομητικών ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο κίνδυνος είναι απλός και έχει να κά­νει με ένα αφελές ερώτημα που ήδη – εδώ και αρκετά χρόνια – διατυπώνε­ται στο διπλωματικό προσκήνιο και πα­ρασκήνιο:

Πώς είναι δυνατόν να προβάλλεται με ένταση το καλό επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τις ελληνι­κές κυβερνήσεις, από τη στιγμή που η Τουρκία, ούτε λίγο ούτε πολύ, αμφι­σβητεί την κυριαρχία επί τμημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και επί κατοικημένων νησιών; Μάλιστα, αυτοί που – τεχνηέντως – δι­ατυπώνουν το ερώτημα σπεύδουν και να το απαντήσουν διαπιστώνοντας ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις έχουν βάση και περιεχόμενο, το οποίο μάλιστα ανα­γνωρίζεται από τις ελληνικές κυβερνή­σεις, παρότι, προφανώς, καμία χώρα δεν θα προχωρούσε στην προώθηση των σχέσεων με μια άλλη χώρα η οποία αμφισβητεί τμήματά της.

Μέσα από αυτό το πρίσμα αποκτά μια άλλη διάσταση η χθεσινή επίσκε­ψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερι­κών στην Αθήνα, καθώς, εισπράττο­ντας τα καλά και θερμά λόγια από τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξω­τερικών για το καλό επίπεδο των ελλη­νοτουρκικών σχέσεων και την ένθερμη διάθεση για την επίλυση των εκκρεμο­τήτων, μπορεί να κατοχυρώσει σε διε­θνές επίπεδο το βήμα αμφισβήτησης τμημάτων της ελληνικής ΑΟΖ μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, την οποία μεθοδικά οικοδομεί η Τουρκία από τον περασμένο Απρίλιο.

Καταγραφή

Ας ρίξουμε μια ματιά σ’ αυτήν την επιμελή τουρκική προσπάθεια, την οποία απλώς παρακολουθούν σιωπη­ρώς και χωρίς διάθεση ουσιαστικής αντίδρασης οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έχει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Έθνους», η Τουρκία προχώρησε μέσα στον Σεπτέμβριο σε επίσημη καταγραφή των ορίων της υφαλοκρηπίδας της στην ανατολική Μεσόγειο, που επικαλύ­πτουν μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, επιχειρώντας να δημι­ουργήσει τετελεσμένα.

Οι τουρκικές αξιώσεις αποκτούν επίσημο χαρακτήρα με την κατάθεση σχετικού εγγράφου στις 5 Σεπτεμβρί­ου στον ΟΗΕ. Το κείμενο που κατέθεσε στον ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας πρέσβης Ερτουγρούλ Απακάν και κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης στις 7 Σεπτεμ­βρίου (Α/66/899) αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στην επίσημη διαμαρτυρία της Κύπρου για την απόφαση του τουρ­κικού Υπουργικού Συμβουλίου να πα­ραχωρήσει για έρευνες στην κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ περιοχές που καλύπτουν την κυπριακή υφαλοκρηπίδα.

Μεθόδευση

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η τουρκική κίνηση στον ΟΗΕ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Οι συστηματικοί αναγνώστες του «Π» (ή οι αναγνώστες του βιβλίου «Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου» που έχει εκδώσει το «Π») γνω­ρίζουν το παρασκήνιο και τις λεπτομέ­ρειες της τουρκικής μεθόδευσης. Ας υπενθυμίσουμε τα στοιχεία εκείνου του ρεπορτάζ, έστω και αν χαλάνε τη σούπα των εποικοδομητικών ελληνο­τουρκικών σχέσεων και των χαμογε­λαστών υπουργών Εξωτερικών, όπως αποτυπώνονται στις φωτογραφίες τους έπειτα από κάθε τους συνάντηση.
Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2012, ενώ στην Ελλάδα εν μέσω προεκλο­γικής περιόδου γίνεται σαφής η έναρ­ξη μιας περιόδου πολιτικής αστάθειας (και δεδομένης της οικονομικής κατα­στροφής και κοινωνικής διάλυσης της χώρας), στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται χάρτες με θαλάσσιες περιοχές εντός της ελληνικής ΑΟΖ νότια της Ρόδου και του Κα­στελόριζου, οι οποίες παραχωρούνται προς έρευνα και εκμετάλλευση στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ).

Το καταρρέον ελληνικό πολιτικό σύ­στημα δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στην εν λόγω μελετημένη τουρκική κί­νηση. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κέρδισε ούτε έναδευτερόλεπτο στην προεκλο­γική (δυστυχώς και τη μετεκλογική) συ­ζήτηση. Πρόκειται – όπως διαπιστώνα­με τότε – για ένα χαρακτηριστικό δείγ­μα επικίνδυνης ιστορικής αμνησίας, ανεπίτρεπτης καθώς υπάρχει ένα πρό­σφατο από ιστορική άποψη ανάλογο παράδειγμα:
Η ελληνoτουρκική αντιπαράθεση στο Αιγαίο άρχισε την 1η Νοεμβρίου 1973, όταν στην τουρκική Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν χάρτες θαλάσσιων περιοχών στα βο­ρειοδυτικά της Μυτιλήνης, τις οποίες η Άγκυρα παραχωρούσε προς έρευνα και εκμετάλλευση στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ). Αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας / κυριαρχίας στο Αιγαίο από την Τουρκία.

Καθώς όλοι γνωρίζουμε τι ακολού­θησε από τότε στο Αιγαίο και τα ελλη­νοτουρκικά, μάλλον θα έπρεπε να στα­θούμε με μεγαλύτερη προσοχή στη νέα τουρκική προσπάθεια να διαμορφώσει τον χάρτηκαταγράφοντας τις διεκδι­κήσεις της επί της ελληνικής ΑΟΖ νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου.

Δεδομένων όλων αυτών, μόνο πολι­τικά αφελείς ή μύωπες μπορεί να δώ­σουν βάση στα χαμόγελα και ένθερ­μα λόγια των δυο υπουργών. Οι ψυλλιασμένοι μάλλον αγωνιούν για το αν και πότε η χώρα θα εκπονήσει και θα υιοθετήσει μια ρεαλιστική στρατηγι­κή για την υπονόμευση και απόκρου­ση των τουρκικών προωθημένων διεκδικήσεων...
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.