11/12/2019 10:06:28
21.10.2012 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Μεταξύ τρόικας και Χάρυβδης

Μεταξύ τρόικας και Χάρυβδης - Media
Εγκλωβισμένος στην αδιέξο­δη πολιτική που του υπέδειξε η τρόικα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σα­μαράς, ενώ η κυβέρνηση συνεργασί­ας υφίσταται σοβαρότατους τριγμούς εξ αιτίας των νέων πολύ σκληρών μέ­τρων. Η βιωσιμότητα της τρικομματικής κυβέρνησης κρέμεται από μια κλωστή και η πορεία των διαπραγμα­τεύσεων για τα νέα μέτρα μοιάζει με Γολγοθά, ενώ οι εκπρόσωποι των δανειστών στις μακρόσυρτες συνεδριά­σεις αναλώνονται σε εσωτερικά παι­χνίδια κυριαρχίας.
Έτσι ο Σαμαράς θα βρεθεί σήμερα στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών με άδεια χέρια, αφού δεν επήλθε κα­μία συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρ­νηση και την τρόικα, παρά τις αγωνιώ­δεις προσπάθειες που έκαναν οι Έλλη­νες αξιωματούχοι.
Όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, ο Σαμαράς θα προσπαθήσει να αποσπά­σει μια καλή διατύπωση για την Ελλά­δα στο κείμενο συμπερασμάτων. Ου­σιαστικά θα πρόκειται για μια διαπί­στωση - ευχή των Ευρωπαίων ότι η Ελλάδα κάνει βήματα ανά­καμψης για να βγει από τη σοβαρή οικονομική κρίση. Ευελπιστεί ακόμη να ανα­φερθεί - κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεων που θα έχει - και στη στά­ση που κρατά η τρόικα, η οποία ουσιαστικά περιπλέκει τα πράγματα. Ένα θέμα που σχο­λιάζεται πλέον και διεθνώς.
Τα   τελευταία   εικοσιτετράωρα πρωθυπουργός αισθάνθηκε πολλές φορές την ανάγκη να βγει και να περπατήσει στον... Εθνικό Κήπο για να πάρει λίγο αέρα. Ιδιαίτερα όταν οι συνεργά­τες του τον πληροφόρησαν ότι οι συνομιλίες των τροϊκανών με τον Αντώνη Μανιτάκη δεν πήγαν καλά, ενώ υπήρ­ξε εμπλοκή και με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, από τον οποίο ζητούν απερίγρα­πτα πράγματα.
Αυτή, όπως λένε οι στε­νοί συνεργάτες του Σαμαρά, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο πρωθυπουργός πή­ρε τους... δρόμους και όταν, «όλως τυχαίως», συνάντησε   τους δημοσιο­γράφους, τους εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και ότι οι διαπραγματεύσεις σύντομα θα τελειώσουν! Είναι προφανές ότι ο Σαμαράς είναι λάτρης του... μεταφυσι­κού ή αφόρητα ουτοπιστής!
Δεν... καταλαβαίνουν
Ο Σαμαράς και οι συνεργάτες του καθημερινά πλέον αναλώνονται σε συζητήσεις που αφορούν τη συμπε­ριφορά της τρόικας, η οποία δεν θέλει να προχωρήσει τα πράγματα γρήγο­ρα, και το τι είναι αυτό που την κάνει να βάζει κάθε φορά και νέους όρους μέσα στη διαπραγμάτευση. Η απάντη­ση που δίνουν είναι ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν έχουν εμπιστοσύ­νη στους Έλληνες πολιτικούς - και άρα στην κυβέρνηση - ότι θα εφαρμό­σουν αυτά που λέει.
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν, όπως λένε, να βρουν κάποια πειστική απά­ντηση στο γιατί δεν μπορούν οι τροϊκανοί να καταλάβουν ότι τα όρια του ελληνικού λαού έχουν ξέπεραστεί κατά πολύ και άρα όλες οι επιπλέον περικοπές που προτείνουν δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Προφανώς οι επιτελείς του πρωθυ­πουργού κινούνται στην πολιτική στρατόσφαιρα, αφού αδυνατούν να παρα­δεχθούν τον πραγματικό ρόλο της τρό­ικας και των υπαλλήλων της. Ή απλώς προτιμούν να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα...
Κακά μαντάτα
Οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στον πρωθυπουργό εμφανίζονται ιδι­αίτερα ανήσυχοι, αφού τα μηνύματα που λαμβάνουν από την κοινωνία και το κόμμα τούς έχουν θορυβήσει ιδιαί­τερα. Φοβούνται μια κοινωνική έκρηξη εξ αιτίας της ανεργίας, της φτώχειας και της μιζέριας.
Αντιλαμβάνονται δε ότι, όσο και αν ισχυρίζονται πως... «μας κατανοούν» οι δανειστές, στην  πραγματικότητα έχουν αποφασίσει να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από αυτά που ζητούν, όσο άγρια κι αν εί­ναι για μια κοινωνία που ήδη βιώνει την κατάρρευση. Οι τροϊκανοί στις περιγραφές των κυβερνητικών συνο­μιλητών τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός εμ­φανίζονται παγερά αδιάφοροι.
Οι παροικούντες το Μέγαρο Μαξί­μου προσπαθούν να κρύψουν το άγ­χος τους, αφού μπορεί να κάνουν τα καλά παιδιά στη φροϊλάιν Μέρκελ και να εμφανίζονται υπέρ το δέον υπά­κουοι έναντι των δανειστών, σε βαθ­μό παρεξηγήσεως, αλλά η δόση παραμένει σε εκκρεμότητα και η απο­δέσμευσή της συνεχίζει να αποτελεί μέσο ανοιχτού εκβιασμού με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν σκληρό­τερων μέτρων.
Έτσι, μετά και το τελευταίο φιάσκο, τώρα έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη σύνοδο κορυφής του Νο­εμβρίου, όπου θα συζητηθούν και τα θέματα Ισπανίας, Ιταλίας και Κύπρου, και ευελπιστούν ότι θα βρεθεί μια λύ­ση - πακέτο. Μέχρι τότε όμως η κυ­βέρνηση θα πρέπει συνεχώς να υπο­χωρεί σε κάθε απαίτηση. Αν μάλιστα δεν γίνει το έκτακτο Eurogroup στα τέλη Οκτωβρίου ή δεν αποδεσμεύ­σει τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ, την οποία έπρεπε να έχουμε πάρει από τον Ιούνιο, τότε, σε πολιτικό επίπεδο, τα πράγματα αναμένεται να χειροτερέψουν για την κυβέρνηση.
«Ψηφίζουμε. Αλλιώς...»
Την Τρίτη, στη συνάντηση των πολι­τικών αρχηγών που μετέχουν στην κυ­βέρνηση, ο Σαμαράς χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες του Ευάγ­γελου Βενιζέλου και του Φώτη Κουβέλη για τη σκληρότητα των μέτρων. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι, εάν δεν συμφωνηθούν τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν και δεν περάσουν από τη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα, άντε στις αρχές του επό­μενου, τότε οι συνέπειες θα είναι πο­λύ σοβαρές.
Στις παρατηρήσεις των δύο άλ­λων αρχηγών ότι η τρόικα ξεπέρασε τα όρια με αυτά που ζητάει βαθαί­νοντας ακόμα περισσότερο την κρί­ση και μεγαλώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας ο πρωθυπουργός επα­νέλαβε ότι, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται η χώρα, δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των δανειστών μας. Αλλιώς όλα μπορεί να πάνε ακόμη χειρότερα...
Μετέωροι υπουργοί
Οι συνομιλίες ανάμεσα στους εκ­προσώπους της τρόικας και την κυ­βέρνηση μοιάζουν με παρτίδα πόκερ, την οποία θα κερδίσει ο πιο ψύχραι­μος. Το... κρύο αίμα. Άδικα, θα έλεγε κάποιος, εκτίθενται οι υπουργοί εκ­πρόσωποι της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ βάζοντας κόκκινες γραμμές. Χαρα­κτηριστικό είναι ότι, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις για να μην γίνουν απολύ­σεις στον δημόσιο τομέα, τρόικα και κυβέρνηση κατέληξαν στο ότι δεν θα δουν την πόρτα εξόδου 15.000 δημό­σιοι υπάλληλοι, όπως ζητούσαν αρχι­κά οι δανειστές, αλλά μόνο... 4.000! Οι υπόλοιποι το 2013.
Έτσι οι δυο υπουργοί που άνοιξαν τον χορό των αντιδράσεων εντός της κυβέρνησης, ο Αντώνης Μανιτάκης και ο Αντώνης Ρουπακιώτης – ο μεν Μανιτάκης εναντιώθηκε στις απολύ­σεις από τον δημόσιο τομέα, ενώ ο Ρουπακιώτης δέχθηκε πίεση για το θέ­μα των δικηγόρων και τελικά βρέθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας –, βρίσκονται σήμερα μετέωροι, αφού άλλα έχουν πει κατά καιρούς και άλλα κάνουν τώρα.
Και οι δύο έχουν απειλήσει με πα­ραίτηση από την κυβέρνηση στην πε­ρίπτωση που δεν εισακουστούν οι απόψεις τους, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα πράξουν τελικά κάτω από το βάρος του... «ρεαλισμού» που διαπνέει τους μετέχοντες στην κυβέρνηση.
Η επόμενη μέρα
Μοιραία λοιπόν έχουν επανέλθει τα σενάρια για ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ψήφιση των μέτρων. Κάποιοι μάλιστα εισηγούνται στον πρωθυπουργό να κάνει και αιφνιδιαστικές εκλογές, σενάριο όμως που φαίνεται ότι δεν περπατά­ει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σα­μαράς επιθυμεί πιο έμπειρους πολιτι­κούς ή ίσως πιο... αδίστακτους. Έχει δε και τη χρυσή εφεδρεία εκ του ΛΑ­ΟΣ Μ. Βορίδη και Α. Γεωργιάδη, τους οποίους θα πρέπει να βολέψει, αφού αυτοί κυρίως στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης όλο το τελευταίο δι­άστημα.
Στο καναβάτσο βρίσκονται φυσικά οι Αντώνης Μανιτάκης και Αντώνης Ρουπακιώτης, η υφυπουργός Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη και ο υπουργός Ναυτιλίας Κώστας Μουσουρούλης με­τά την πρόσφατη γκάφα – αποκάλυψη που έκανε ότι οι τροϊκανοί ζητούν να εκκενωθούν νησιά όπου κατοικούν μέ­χρι 150 άτομα.
Στα καλύτερά τους δεν βρίσκονται ο «κόκκινος Πάνος» – Παναγιωτόπουλος – και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Για τον τελευταίο υπάρχουν πολλά παράπονα από τους σκληρούς φιλελεύθερους της Ν.Δ. ότι δεν γίνε­ται να αποσύρει τροπολογίες που έρ­χονται στη Βουλή μόνο και μόνο επει­δή το ζητούν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι βουλευτές της Ν.Δ. τις ψηφίζουν.
Φυσικά αυτό που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του ανασχηματισμού δεν είναι τα πρόσωπα που θα μπουν στη νέα κυβέρνηση, αφού υπάρχουν... πολλοί πρόθυμοι, αλλά εάν θα πάρουν θέσεις αντιπροέδρων οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει ακό­μη να τοποθετηθεί και στο τι είδους εκπροσώπηση θέλει από το κόμμα του στο κυβερνητικό σχήμα, δεδομένου ότι μέχρι τώρα ήταν οπαδός της λύσης των «τεχνοκρατών» και όχι των πολιτι­κών στελεχών.
Η ενημέρωση πάντως της Κοινο­βουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. για το πακέτο των νέων μέτρων φαίνεται να εξελίσσεται σε μεγάλο αγκάθι. Καθη­μερινά ο γραμματέας της Ν.Δ. Μανώλης Κεφαλογιάννης δέχεται δεκάδες παράπονα ότι οι βουλευτές βρίσκονται στο σκοτάδι και αντιμέτωποι με τη λαϊ­κή οργή χωρίς επιχειρήματα. Μάλιστα, εκεί που αρχικά το πρόβλημα της δυ­σαρέσκειας για τα νέα μέτρα εμφανιζόταν μόνο σε τέσσερα - πέντε άτομα, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μεγαλώ­σει κατά πολύ.
Προβληματισμένοι, εκτός από τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον Βύρωνα Πολύ­δωρα και τον Γιώργο Κοντογιάννη, εμ­φανίζονται και οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Μαρίνος, Γιώργος Ορφανός, Θεόδωρος Σολδάτος, Δη­μήτρης Κυριαζίδης, Κώστας Κλειτσιώτης, Νίκος Σταυρογιάννης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Κώστας Γκιουλέκας, Κώστας Κοντογιώργος.
Όλοι αυτοί σχεδόν καθημερινά στη Βουλή αφήνουν να εννοηθεί ότι όλα είναι ανοικτά σε ό,τι αφορά την ψή­φο τους, αφού θα πρέπει να λάβουν πειστικές απαντήσεις στους προβλη­ματισμούς τους. Στοίχημα ότι... θα τις λάβουν. Όλοι όμως ξέρουν ότι τα δύσκολα αρχίζουν αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων. Τότε θα εισπρα­χθεί στο σύνολό του το πολιτικό κό­στος...

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.