01/12/2020 14:16:58
1.4.2010

Μειώνεται η τιμή σε 6.500 φάρμακα

 Μειώνεται η τιμή σε 6.500 φάρμακα - Media

Νέο τρόπο τιμολόγησης αποκτούν με αγορανομική διάταξη 6.500 φάρμακα από την ερχόμενη Παρασκευή κατά 25% εντός του έτους και θα μειωθούν οι σχετικές δαπάνες κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά την Τετάρτη μετά το Πάσχα αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών και Φαρμάκων για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης περιλαμβάνει νέο σύστημα κοστολόγησης, επαναφορά της λίστας και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πλέον, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στις χώρες της Ε.Ε., ενώ θα επανεξετάζεται 3 φορές τον χρόνο.

Τα ποσοστά των μειώσεων, σύμφωνα με το υπουργείου, θα είναι ανάλογα της αξίας του φαρμάκου. Η μείωση θα είναι 3% στα σκευάσματα χονδρικής τιμής έως 5 ευρώ (ενώ σε άλλα θα ανατιμηθούν κατά 5%), 25% για τιμή 5,01 έως 20 ευρώ, 30% για τιμή 20,01 έως 50 ευρώ και 40% για τιμή άνω των 50,1 ευρώ.

Η αγορανομική διάταξη που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομίας αλλάζει, δραστικά, σε σχέση με το παρελθόν το νομοθετικό πλαίσιο τιμολόγησης και αξιοποιεί  τη διαφάνεια στη διαδικασία προσδιορισμού τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκου, αντί της προσκόμισης των τιμών από τις φαρμακοβιομηχανίες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση τις 3 χαμηλότερες τιμές των χωρών της ΕΕ που εκδίδουν και ανακοινώνουν επίσημα στοιχεία, ενώ οι τιμές όλων των φαρμακευτικών προϊόντων επανεξετάζονται και ανατιμολογούνται από την υπηρεσία τρεις φορές το χρόνο. Οι χώρες για τις οποίες υφίστανται επίσημα στοιχεία ανακοινώνονται στο πρώτο δελτίο κάθε έτους.

Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε 72% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου, έναντι του 80% που ίσχυε μέχρι και σήμερα.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία τον αριθμό του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας των φαρμακευτικών προϊόντων τους (για τον αυστηρότερο έλεγχο της λήξης της πατέντας του συνόλου των πρωτοτύπων φαρμάκων και την άμεση μείωση της τιμής τους). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο.

Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αγορανομικής διάταξης και μέχρι το τέλος του 2010, η μέγιστη μείωση στις ισχύουσες κατ' αυτήν τιμές χονδρικής των φαρμακευτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της, θα προσδιορίζονται βάσει κλίμακας.

Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα είκοσι μία ημερών για τις φαρμακαποθήκες και εξήντα ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος του πρώτου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, για τα τυχόν υφιστάμενα αποθέματά τους.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.