23/01/2020 16:06:50

Μποτιλιάρισμα από τα ποδήλατα στο Άμστερνταμ!

Μποτιλιάρισμα από τα ποδήλατα στο Άμστερνταμ! - Media
Την  ίδια ώρα που στις µεγαλύτερες ευρωπα­ϊκές πόλεις εξετάζονται µέτρα για την προώθη­ση της χρήσης του ποδηλάτου, το Άµστερνταµ βρίσκεται αντιµέτωπο µε ένα τελείως διαφορε­τικό πρόβληµα, αυτό της υπερπληθώρας πο­δηλάτων!
 
Η πόλη µε τη µεγαλύτερη κουλτούρα ποδηλά­του στην Ευρώπη καλείται να δώσει λύσεις σε προβλήµατα που οφείλονται στην τροµακτι­κή αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, αφού, σύµφωνα µε τον δήµο, καθηµερινά κυκλοφο­ρούν περισσότεροι από 500.000 ποδηλάτες! Οι αρχές της πόλης διαπίστωσαν ότι οι υπάρ­χουσες υποδοµές για το ποδήλατο - όπως ποδηλατόδροµοι, θέσεις στάθµευσης – δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην όλο και αυ­ξανόµενη χρήση του, µε αποτέλεσµα οι κεντρι­κοί και πιο πολυσύχναστοι ποδηλατόδροµοι να µποτιλιάρουν, ενώ και τα πεζοδρόµια να γεµί­ζουν ασφυκτικά µε παρκαρισµένα ποδήλατα, αφού οι θέσεις στάθµευσης δεν επαρκούν.
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι λύσεις που προ­τείνονται είναι πανοµοιότυπες µε εκείνες που έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί για την αντιµε­τώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων από την έκρηξη της χρήσης των αυτοκινήτων. Έτσι προωθούνται έργα για την κατασκευή πο­λυώροφων υπόγειων γκαράζ αποκλειστικά για ποδήλατα, καθώς και αυστηρά πρόστιµα ακόµα και κατάσχεση όσων ποδηλάτων είναι παρκαρισµένα σε σηµεία όπου απαγορεύεται η στάθµευση.
 
Ο δήµος για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα ανακοίνωσε σε πρώτη φάση την εκτέλεση έρ­γων ύψους 120 εκατοµµυρίων ευρώ µε στόχο τη δηµιουργία 38.000 νέων θέσεων στάθµευ­σης ποδηλάτων και την κατασκευή ακόµα 15 χιλιοµέτρων ποδηλατικών διαδροµών.
 
 Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι το παράδειγµα της πόλης του Άµστερνταµ θα πρέπει να προβλη­µατίσει τις αρχές των πόλεων που τώρα αρχί­ζουν να επενδύουν σε υποδοµές για τα ποδή­λατα, προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν στο µέλλον τις ίδιες προκλήσεις. Λένε, δηλαδή, ότι ο σχεδιασµός θα πρέπει να έχει προοπτι­κή και να κάνει προβολή στο µέλλον και όχι να προσπαθεί µόνο να εξυπηρετήσει τις σηµερινές ανάγκες µιας πόλης.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.