14/12/2019 07:20:38

Η Κοµισιόν δίνει ρέστα για την ηλεκτροκίνηση

Η Κοµισιόν δίνει ρέστα για την ηλεκτροκίνηση - Media
Ώθηση στην εναλλακτική µετακίνηση µε στόχο τη µερική έστω απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα προσπαθεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανακοίνωσε µια φιλόδοξη δέσµη µέτρων για να εξασφαλιστεί η δηµιουργία πρατηρίων εναλλακτικών καυσίµων σε όλη την Ευρώπη µε κοινά πρότυπα για τον σχεδιασµό και τη χρήση τους.
 
Για να καταλάβουµε πόσο φιλόδοξη είναι, αρκεί να αναφέρουµε ότι για τη χώρα µας προβλέπει τη δηµιουργία 13.000 σταθµών φόρτισης, από µόλις τρεις που υπάρχουν σήµερα, µέσα στα επόµενα 7 χρόνια!
 
Φυσικά οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης δεν κινούνται µε την ταχύτητα και τις αγκυλώσεις της Ελλάδας, οπότε το σχέδιο της Κοµισιόν δεν κινείται τελείως στη σφαίρα της ουτοπίας.
 
Το ζητούµενο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσµό που µπλοκάρει την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίµων και των εναλλακτικών οχηµάτων µε την υιοθέτηση δέσµης δεσµευτικών στόχων για τα κράτη - µέλη, µε στόχο να δηµιουργηθεί το ελάχιστο επίπεδο υποδοµών για καθαρά καύσιµα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και το φυσικό αέριο, αλλά και για να θεσπιστούν κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την Ε.Ε. για τον αναγκαίο εξοπλισµό.
 
Τα τρία εµπόδια
 
Όπως επισηµαίνει στην εισήγησή της η Κοµισιόν, το θέµα των «καθαρών» καυσίµων και των εναλλακτικών οχηµάτων έχει περιπέσει σε έναν φαύλο κύκλο και εάν δεν γίνουν συντονισµένες και δεσµευτικές ενέργειες από τα κράτη -µέλη δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει αυτός ο κύκλος.

Όπως αναφέρει, τα καθαρά καύσιµα µπλοκάρονται από το αδιαµφισβήτητα υψηλό κόστος των εναλλακτικών οχηµάτων, το χαµηλό επίπεδο αποδοχής από τους καταναλωτές και την έλλειψη πρατηρίων επαναφόρτισης και ανεφοδιασµού.
 
Οι τρεις αυτοί παράγοντες αλληλοτροφοδοτούν το πρόβληµα µε αποτέλεσµα να το γιγαντώνουν, αφού πρατήρια ανεφοδιασµού δεν κατασκευάζονται επειδή δεν υπάρχουν αρκετά οχήµατα και τα καθαρά αυτοκίνητα δεν πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιµές επειδή δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση, ενώ αντίστοιχα οι καταναλωτές δεν αγοράζουν τα οχήµατα επειδή είναι ακριβά και δεν υπάρχουν πρατήρια.
 
Την ίδια ώρα η Κοµισιόν διαβλέπει ότι η Ε.Ε. κινδυνεύει να χάσει το τρένο στη νέα παγκόσµια αγορά που αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, αφού στην Κίνα και στις ΗΠΑ προβλέπεται να κυκλοφορούν περισσότερα από έξι εκατοµµύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα µέχρι το 2020. Όπως επισήµανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, αρµόδιος για τις µεταφορές: «Η ανάπτυξη καινοτόµων και εναλλακτικών καυσίµων αποτελεί πρόδηλο τρόπο για να καταστεί η οικονοµία της Ευρώπης αποτελεσµατικότερη όσον αφορά τη χρήση των πόρων, να περιοριστεί η υπέρµετρη εξάρτησή µας από το πετρέλαιο και να αναπτυχθεί ένας κλάδος µεταφορών που θα είναι έτοιµος να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα».
 
Το σχέδιο της Κοµισιόν
 
Η δέσµη µέτρων για την καθαρή ενέργεια στις µεταφορές συναπαρτίζεται από την ανακοίνωση σχετικά µε την ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίµων καθώς και την οδηγία που εστιάζει στις υποδοµές. Τα βασικά µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: Ηλεκτρική ενέργεια: Η κατάσταση για τα ηλεκτρικά σηµεία φόρτισης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που έχουν την πρωτοπορία είναι η Γερµανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε την εν λόγω πρόταση, θα απαιτηθεί για κάθε κράτος - µέλος ένας ελάχιστος αριθµός σηµείων επαναφόρτισης, µε τη χρησιµοποίηση κοινού βύσµατος. Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί η κρίσιμη μάζα σημείων φόρτισης, έτσι ώστε οι εταιρείες να παράγουν μαζικά τα αυτοκίνητα σε λογικές τιμές.
Η χρησιμοποίηση κοινού βύσματος σε ολόκληρη την Ε.Ε. αποτελεί καίριο στοιχείο για την εξάπλωση αυτού του καυσίμου.
 
Υδρογόνο: Η Γερμανία, η Ιταλία και η Δανία διαθέτουν ήδη σημαντικό αριθμό πρατηρίων ανεφοδιασμού υδρογόνου, αν και κάποια από αυτά δεν είναι προσπελάσιμα στο ευρύ κοινό. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη κοινών προτύπων για ορισμένα στοιχεία, όπως οι σωληνώσεις καυσίμου. Με βάση αυτή την πρόταση, τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων θα διασυνδεθούν, ώστε να σχηματίσουν δίκτυο με κοινά πρότυπα που θα εξασφαλίζει την κινητικότητα των οχημάτων υδρογόνου. Αυτό ισχύει για τα 14 κράτη - μέλη που έχουν σήμερα δίκτυο υδρογόνου.
 
Βιοκαύσιμα: Ελέγχουν ήδη περίπου το 5% της αγοράς. Λειτουργούν ως ανάμεικτα καύσιμα και δεν απαιτούν κάποια ειδική υποδομή. Η βασική αποστολή είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

ΥΦΑ: Το υγροποιημένο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται επίσης για τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν μόνο 38 πρατήρια ανεφοδιασμού καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προτείνει τα πρατήρια ανεφοδιασμού να εγκατασταθούν σε απόσταση 400 χιλιόμετρων μεταξύ τους, κατά μήκος των οδικών αρτηριών του Διευρωπαϊκού Βασικού Δικτύου, έως το 2020.
 
ΠΦΑ: Το πεπιεσμένο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται κυρίως για τα οχήματα. Ένα εκατομμύριο οχήματα, που αντιπροσωπεύουν το 0,5% του στόλου, χρησιμοποιούν σήμερα αυτό το καύσιμο. Η βιομηχανία έχει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό αυτό, δεκαπλασιάζοντάς το έως το 2020. Με την πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζεται ότι σημεία ανεφοδιασμού προσπελάσιμα σε όλους, εξοπλισμένα με κοινά πρότυπα, θα είναι διαθέσιμα σε όλη την Ευρώπη με μέγιστες αποστάσεις 150 χιλιομέτρων μεταξύ τους έως το 2020.
Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τα κράτη - μέλη μπορούν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το σχέδιο δράσης χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραιτήτως δημόσιες δαπάνες, αλλά μέσω της τροποποίησης των τοπικών κανονισμών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές αλλά και να αλλάξει η στάση των καταναλωτών.


ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.