30/05/2020 03:25:41
15.10.2009

Με την ψυχή στο στόμα οι δανειολήπτες (Δημοσιεύτηκε στο "Π" 15/10/2009)

Το «φιλί της ζωής» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά φιλοδοξεί να δώσει η νέα κυβέρνηση μπας και τη βγάλουν καθαρή σε αυτούς τους δύσκολους (οικονομικά) καιρούς.

Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο - «τονωτική ένεση» για όσους δανειολήπτες δεν μπορούν αποδεδειγμένα να εξυπηρετήσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τις τράπεζες.

Το νομοσχέδιο θα δίνει τη δυνατότητα να απαλλαχθούν από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους. Συγκεκριμένα οι δανειολήπτες που δεν έχουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που να επαρκούν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, θα μπορούν με βάση το εισόδημά τους να ρυθμίζουν τα χρέη τους και, σύμφωνα με όσα θα ορίζει δικαστική απόφαση, να εξοφλούν τμήμα των οφειλών τους που δεν θα είναι χαμηλότερο από το 10% των συνολικών χρεών.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε περίοδο από 3 έως 5 έτη και στη συνέχεια, εφόσον ισχύουν τα ίδια δεδομένα ως προς την οικονο- μική κατάσταση του οφειλέτη, θα απαλλάσσεται από την καταβολή του υπόλοιπου τμήματος των οφει- λών του. Η υπαγωγή στη ρύθμιση και το ποσό που θα καταβάλλεται στο πλαίσιο του διακανονισμού θα αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Πριν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, προβλέπεται η δυνατότη- τα εξωδικαστικού συμβιβασμού. Εφόσον δεν υπάρξει λύση, τότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση. Ο δανειολή- πτης θα πρέπει να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, πριν υπαχθεί στη ρύθμιση, ώστε να πλη- ρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οφειλής.

Η κύρια κατοικία έως 240 τ.μ. (με 30 τ.μ. για κάθε παιδί πάνω από τα δύο) δεν θα ρευστοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξοφλήσει σε περίοδο έως 20 έτη ποσό οφειλών έως το 85% της εμπο- ρικής αξίας του ακινήτου, όπως θα αποτιμηθεί από το δικαστήριο.

Αν η κατοικία έχει εμπορική αξία 100.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσει τα 85.000 ευρώ σε περίοδο 20 ετών το ανώτερο, εφόσον, βεβαίως, το χρέος είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό το ποσό.

Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, που είναι μακροχρόνια άνεργοι ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τότε θα μπορούν να απαλλαχθούν από την πληρωμή και του 10% των οφειλών τους. Οι περιπτώσεις αυτές θα επανεξετάζονται σε τακτι- κά χρονικά διαστήματα.

Φορολογική κλίμακα

Την ίδια ώρα νέα, ενιαία φορολο γική κλίμακα προωθεί το οικονο- μικό επιτελείο της κυβέρνησης, με την οποία θα μειώνεται η επιβάρυν- ση των χαμηλών εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, στα εισοδήματα από 12.000 ευρώ (αφορολόγητο όριο) έως τα 20.000 θα εφαρμοστεί συντελεστής 15% (αντί 25% σήμε- ρα), ενώ ο συντελεστής 25% θα διατηρηθεί για τα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.

Για τα υψηλότερα εισοδήματα, στο υπουργείο Οικονομικών εξετά- ζουν το ενδεχόμενο μείωσης του δεύτερου φορολογικού κλιμακίου, δηλαδή ο συντελεστής 35% να εφαρμόζεται στα εισοδήματα από 30.000 έως 60.000 ευρώ και όχι τα 75.000 που ισχύει σήμερα.

Πάνω από τα 60.000 ευρώ θα ισχύσει ο συντελεστής 40%, ενώ ίσως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η αύξησή του στο 45%. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες,υπάρχει η σκέψη αύξησης του αφο- ρολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ. Στα ακίνητα, το ΕΤΑΚ θα καταρ- γηθεί και θα αντικατασταθεί από τον ΦΜΑΠ. Το αφορολόγητο (σε επίπεδο οικογένειας) θα αυξηθεί στα 500.000 ευρώ (αντικειμενική αξία) το 2010, ενώ σε κληρονομιές και γονικές παροχές θα διαμορφω- θεί στα 30.000 ευρώ περίπου.

Για τα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων, τα μερίσματα θα προστίθενται στα άλλα εισοδήματα. Αποκλείεται η πιθανότητα επιστρο- φής φόρου σε μετόχους που θα δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Σημαντική θα είναι η φορολογική επιβάρυνση σε όσους φορολογού- νται αυτοτελώς, όπως οι αθλητές, εφοριακοί, τελωνειακοί, γιατροί κ.ά.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.