25/02/2020 18:07:47

Όλα τα ονόματα όσων έβγαλαν λεφτά από την Κύπρο την «κλειστή περίοδο» πριν το κούρεμα (λίστα)

Όλα τα ονόματα όσων έβγαλαν λεφτά από την Κύπρο την «κλειστή περίοδο» πριν το κούρεμα (λίστα) - Media
 
Στη κυπριακή Βουλή κατέθεσε ο Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Συλλούρης, τον ονομαστικό κατάλογο με τις εκροές χρημάτων από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή κατά την «κλειστή περίοδο» από τις 16 μέχρι τις 27 Μαρτίου, αμέσως, δηλαδή, μετά την απόφαση για κούρεμα καταθέσεων, κατά την οποία οι τράπεζες ήταν κλειστές, όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος. 

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι συναλλαγές μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Η λίστα κατατέθηκε στο πλαίσιο της ομιλίας του κ. Συλλούρη, κατά την έκτακτη συνεδρία της Ολομέλεια της Βουλής, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την έκθεση της Επιτροπής Θεσμών για τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή της οικονομίας. Ο κ. Συλλούρης είχε παραλάβει τον κατάλογο την προηγούμενη βδομάδα από τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα ΕΔΩ.

Αντιδράσεις από εταιρίες που περιλαμβάνονται στη λίστα
 
Με σφοδρότητα αντιδορούν οι εταιρίες για την περίληψή τους στη λίστα που δημοσιοποιήθηκε και περιλαμβάνει εκροές καταθέσεων κατά την «κλειστή» περίοδο.
 
Σύμφωνα με τον «Φιλιλεύθερο», πολλά διευθυντικά στελέχη των εταιρειών αυτών, τηλεφωνούν στα γραφεία της εφημερίδας και διαμαρτύρονται για την περίληψή τους στη λίστα, προβάλλοντας εξηγήσεις για τις νόμιμες, όπως αναφέρουν, συναλλαγές που καταγράφονται στο έγγραφο.
 
Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη εκδώσει και επίσημες ανακοινώσεις:
 
Φαρμακοβιομηχανία Medochemie
 
Η Εταιρεία παραθέτει πιο κάτω στοιχεία και έγγραφα τα οποία φανερώνουν λάθη και στις τρείς περιπτώσεις που αναφέρεται η Medochemie: 1. Στην πρώτη περίπτωση που αναφέρεται ως εκροή 200.000 ευρώ (29/03/2013 – C0007761 – PPC – 0007761 – MEDOCHEMIE LTD – 02111041149 – TRANSFERS – CHEQUES – LOCAL – EURO – 200.000.00). • Το ποσό αυτό αφορά πληρωμή αμυντικής εισφοράς στον Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής επιταγής) 2.  Στη δεύτερη περίπτωση που αναφέρεται ως εκροή 145.072.20 ευρώ (31/03/2013 – C0007761 – PPC – 0007761 – MEDOCHEMIE LTD – 02131070632 – TRANSFERS – JCC/SWIFT/SEPA – FOREIGN – EURO – 0,00 – 145.072.20) • Το ποσό αυτό δεν αφορά καθόλου εκροή, αλλά εισροή από πληρωμή ξένης εταιρείας (ACTAVIS) προς τη MEDOCHEMIE. (Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο από τη Λαϊκή Τράπεζα). 3.  Στην τρίτη περίπτωση που αναφέρεται ως εκροή 230.070,13 ευρώ            (11/03/2013 – MEDOCHEMIE LTD) • Το ποσό αυτό δεν αφορά εκροή, αλλά μετατροπή δολαρίων σε ευρώ. Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι πρόκειται για δύο χοντρά λάθη, τα οποία θα επέτρεπαν να υποθέσει κανείς ότι μαζί με την Επιτροπή Θεσμών, ευθύνονται και άλλοι, για την ανακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται.

LOUIS: Για πετρέλαια και μισθοδοσίες πληρωμάτων οι μεταφορές την κλειστή περίοδο  
 
Η Louis plc με στόχο την αποκατάσταση της πραγματικότητας και την αποφυγή οποιωνδήποτε εσφαλμένων εντυπώσεων, ανακοινώνει ότι: Για τις ανάγκες της θυγατρικής της Louis Cruises, μετέφερε σε λογαριασμό της Εταιρείας στο εξωτερικό κατά την περίοδο 15/3/2013 - 26/3/2013 και συγκεκριμένα στις 22/3/2013 από  την πρώην Λαϊκή Τράπεζα €1.502.254.  Η αναφορά στην δημοσιευθείσα κατάσταση στο ίδιο ποσό για δεύτερη φορά στις 31/3/2013 προφανώς έγινε εκ παραδρομής αφού μόνο ένα έμβασμα πραγματοποιήθηκε από την πρώην Λαϊκή Τράπεζα. Διευκρινίζεται επίσης ότι το ποσό των €190.000 που εμφανίζεται στις 29/3/2013 αφορά πληρωμή με επιταγή σε Κύπριο εργολάβο, το δε ποσό των €148.343,58 στις 31/3/2013 αφορά είσπραξη από το εξωτερικό από τουριστικό πράκτορα της Αγγλίας.   Επίσης, από την τράπεζα Societe Generale (οι μεταφορές από την οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα κατάσταση) μετάφερε το ποσό των €1.501.961, σε λογαριασμό της Εταιρείας στο εξωτερικό. Τα ποσά αυτά διατέθηκαν για τις άμεσες πληρωμές που αφορούσαν €2,2 εκ. για πετρέλαια, και τα υπόλοιπα €0,8 εκ. μισθούς  πληρωμάτων, έξοδα  ελλιμενισμού και προμήθειες (supplies) για τα πλοία της  που εκτελούσαν κρουαζιέρες εκτός Κύπρου.   Προς τον σκοπό αυτό υποβλήθηκαν λεπτομερείς τιμολογιακές καταστάσεις και αποδεικτικά στοιχεία. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εγκρίσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, όπως έγινε με όμοια εμβάσματα άλλων ναυτιλιακών εταιρειών και σύμφωνα με σχετικές διευθετήσεις του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου  με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Διευκρινίζεται επίσης ότι το 95% των δραστηριοτήτων της Louis Cruises διεξάγονται εκτός Κύπρου.   Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε περίπτωση που το έμβασμα από την πρώην Λαϊκή Τράπεζα δεν πραγματοποιείτο, η απομείωση των καταθέσεων της συγκεκριμένης Τράπεζας, με βάση την διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Αρχή Εξυγίανσης, δεν θα επηρεαζόταν.   Συμπερασματικά, οι εν λόγω μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό  ήταν πλήρως τεκμηριωμένες,  δικαιολογημένες και έτυχαν όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.   
 
Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ  
H εταιρεία Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ, διευκρινίζει ότι οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη λίστα εκροών που έδωσε χθές στη δημοσιότητα η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και αφορούν την ίδια, αποτελούν πληρωμές συγκεκριμένων τιμολογιών εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό, και έγιναν με βάση πάγιες εντολές πληρωμής σύμφωνα με την μέχρι τότε συνήθη πρακτική της και τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των προμηθευτών της, και έτυχαν της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εταιρεία θεωρεί ότι η συμπερίληψη της στην συγκεκριμένη λίστα είναι άστοχη και δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση. Ως εκ τούτου επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα της δικαιώματα.
 
G.D.L. Trading (Paphos)
 
Ltd Η G.D.L. Trading (Paphos) Ltd δηλώνει ότι προέβη στις πράξεις αυτές, μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, για πληρωμή πραγματικών εμπόρικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι υποχρεώσεις αυτές, διευκρινίζει, είχαν καταστεί ή κινδύνευταν να καταστούν υπερήμερες και συνεπώς να βλάψουν την καλή φήμη της εταιρείας. 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.