14/12/2018 04:23:11
22.10.2009

Η Κατερίνα πήρε το «όπλο» της(Δημοσιεύτηκε στο "Π" 22/10/2009)

Την αύξηση επιστροφής ΦΠΑ στο 11% εξήγγειλε στις προγραμματικές της δηλώσεις η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες και μάλιστα για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παρα γωγής, ενώ τόνισε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα για κλιμάκωση του ποσοστού, εφόσον είναι εφικτό από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που, σύμ φωνα με την Κατερίνα Μπατζελή, έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του την «πράσινη ανάπτυξη». Η υπουργός είπε ότι οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι, όπως διανεμήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν υποστή ριξαν τη δημιουργία υποδομών, δομών και θεσμών για τη διασφά λιση του υγιούς ανταγωνισμού στο αγροτικό εμπόριο ούτε την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήμα τος, αλλά ενίσχυσαν την αθέμιτη συμπεριφορά της αγοράς και την παρουσία των καρτέλ.

Η Μπατζελή τόνισε ότι δεν μπορεί πλέον να ισχύουν λογικές του είδους «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Κάθε έννοια συμβολαιακής γεωργίας, τόνισε, έχει υποβιβαστεί και έχει αντικατασταθεί με συμ βόλαια «ανοικτών τιμών». Μετά την παράδοση των προϊόντων από τους παραγωγούς στους εμπόρους, γίνονται συμβόλαια «μηδενικών τιμών». Τα αγροτικά προϊόντα δεν πωλούνται πλέον, αλλά ξεπουλιού νται.

Επίσης, ενώ τα δικαιώματα θα μπορούσαν να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, έχουν μετατραπεί από δημόσιο αγαθό σε προϊόν εμπορι κής διαπραγμάτευσης, εν γνώσει μάλιστα των δημοσίων αρχών. Ακυρώθηκε έτσι οποιαδήποτε προ σπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής και μάλιστα εκείνη της ποιοτικής.

Τόνισε ακόμη ότι το μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που ευαγγελί ζεται η νέα κυβέρνηση θα ολοκλη ρωθεί σε συνάρτηση με τις εξαιρετι κά περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικο νομίας, αλλά και σε σχέση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, η στήριξη της οποίας θα συνεχιστεί και μετά το 2013, αλλά με πλέον στοχευόμε νο τρόπο.

 

Ευρωδιαπραγμάτευση

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση άρχισε από τη Δευτέρα διαπραγμα τεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, «διεκδικώντας για πρώτη φορά ένα σημαντικό ποσοστό από τους επιπλέον κοινοτικούς πόρους που θα διατεθούν» και με τους οποίους ευελπιστεί να ενισχύσει την κτηνο τροφία.

Δεύτερη σημαντική διεκδίκηση – από την Κομισιόν αυτή τη φορά – θα είναι η δυνατότητα παρεμβά σεων στην αγορά των σιτηρών για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η υπουργός ανακοίνωσε, επίσης, μέτρα για τη στήριξη του αγροτι κού εισοδήματος, με ένα πακέτο πολλαπλών παρεμβάσεων, που θα εξελιχθούν σταδιακά. Σε αυτά περιλαμβάνεται η αύξηση στο 11% του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, η επανεξέταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου και η καταβολή επι δόματος αλληλεγγύης, μέτρο που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυ πουργός.

Τα μέτρα για την κοινωνική ασφά λιση του αγρότη προβλέπουν αύξη ση της βασικής του σύνταξης, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά στα 550 ευρώ (950 ευρώ για το ζευγάρι), αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου.Πλέον μακροπρόθεσμες είναι οι στοχεύσεις για

◆ γενικότερη αναπροσαρμογή του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήμα τος του ΟΓΑ,

◆ αναμόρφωση και επαναδια πραγμάτευση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,

◆ προσαρμογή του ΕΛΓΑ στις νέες συνθήκες παραγωγής και κλιματικών αλλαγών,

◆ επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας,

◆ σύσταση Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων στα πρότυπα του ΤΕΜΠΜΕ,

◆ εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ,

◆ δημιουργία Αγροτικού Κτηματολογίου,

◆ συγκρότηση πολιτικής επαγγελ ματικής εκπαίδευσης για τους νέους αγρότες,

◆ αναδιάρθρωση των αγροτικών συνεταιρισμών κ.ά.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.