19/12/2018 08:41:48
22.10.2009

Άρχισε να τρέχει ο μαύρος χρυσός(Δημοσιεύτηκε στο "Π" 22/10/2009)

Το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει την «πρεμιέρα» του στα 6065 λεπτά το λίτρο... με μειωμένο φόρο, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί επακριβώς η τιμή πώλησής του ανά λίτρο.

Οι φετινές τιμές είναι σημαντικά χαμηλότε ρες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2008, όταν το πετρέλαιο κόστιζε από 65 έως 70 λεπτά το λίτρο, αλλά υψηλότερες από αυτές του περασμένου Απριλίου, όταν είχε πέσει κάτω από τα 48 λεπτά το λίτρο.

Την περασμένη εβδομάδα τα διυλιστήρια διέ θεταν το πετρέλαιο θέρμανσης στα 665 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, έναντι 650 ευρώ την προη γούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενδέχεται την ερχόμενη εβδομάδα να καταγραφεί και στην ελληνική αγορά σημαντική άνοδος των τιμών των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης.

Αν και φέτος η τιμή του πετρελαίου είναι μει ωμένη κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, οι κατανα λωτές θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να ζεσταθούν, καθώς το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται στα 150 ευρώ.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος αρμόδιος για θέματα Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης πάντως δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθείται η πορεία των τιμών του πετρελαίου, ώστε οι μειώσεις να περνούν απευθείας στα νοικοκυριά.

 

Μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους καταναλωτές:

◆ Να συγκρίνουν, ύστερα από έρευνα ή ενη μέρωση, τις αναγραφόμενες στα πρατήρια της περιοχής τους τιμές (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων σε φωτεινές πινακίδες εμφανείς στους καταναλωτές). Και αξιοποιώντας την εμπειρία τους να επιλέγουν την οικονομικότερη τιμή, συμβάλλοντας με τη συμπεριφορά τους αυτή και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

◆ Να υπολογίζουν επακριβώς πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Να αναθέτουν την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης μόνον σε άτομα που γνωρίζουν πώς πρέπει να το παρα λάβουν.

◆ Να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παραλαβή του πετρελαί ου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

◆ Να προσέχουν το χρώμα του πετρελαίου να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό. Το χρώμα αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του πετρελαί ου. Να καταγράφουν οι ίδιοι την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή, πάντοτε παρουσία του βυτιοφορέα.

◆ Να μην εμπιστεύονται τον μετρητή του βυτιοφόρου, αλλά να χρησιμοποιούν το δικό τους διαγραμμισμένο μέτρο. Δηλ. να γνωρίζουν πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν τις διαστάσεις της δεξαμενής τους. Π.χ., αν μια δεξαμενή έχει μήκος 1,5 μέτρο, πλάτος 1 μέτρο και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά της είναι 1,5 κυβικό μέτρο (1.5x1x1=1,5) ή 1.500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξα μενής αντιστοιχούν 15 λίτρα (1.500:100=15).

◆ Να μετρούν την ανύψωση της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή αφού κατα σταλάξει ο αφρός και έχουν πρώτα παρέλθει 56 λεπτά.

◆ Να πληρώνουν εφόσον αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής πληρωμής το ύψος που μετρήθηκε πριν και μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα. Καθώς και να υπάρχουν συμπλη ρωμένα όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοι χεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση να σημειώσουν τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη».

Επιπλέον πρέπει να πραγματοποιούν τουλά χιστον μια φορά τον χρόνο συντήρηση ρύθ μιση του συστήματος της κεντρικής θέρμαν σης (έτσι καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική συμβολή στη δημιουρ γία καθαρότερου περιβάλλοντος).

Ο καταλληλότερος χρόνος για τη συντή ρηση της εγκατάστασης είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλαδή Απρίλιο Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθα ρισμός της.

Να μην αφήνουν τον καυστήρα πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιμα, γιατί έτσι κατα στρέφεται η αντλία και το μπεκ. Επομένως, πρέ πει να είναι ανοιχτός ο διακόπτης παροχής της δεξαμενής και να υπάρχει πετρέλαιο σε αυτήν.

Όλοι οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνο νται για ενημέρωση και καταγγελίες στην τηλεφωνική γραμμή 1520.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.