22/01/2019 05:24:43
22.10.2009

Μείωση του ΑΕΠ εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος(Δημοσιεύτηκε στο "Π" 22/10/2009)

Για ολόκληρο το 2009, σύμ φωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση του ΑΕΠ μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει το 1%. Η συ νολική απασχόληση θα μειωθεί κατά 11,5%, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί και θα υπερ βεί το 9%.

Η έκθεση κρούει φυσικά τον κώδωνα του κινδύνου για το ασφαλιστικό, τονίζοντας ότι «η δημοσιονομική προσαρμογή επίσης επιβάλλεται από τις δη μογραφικές εξελίξεις και προο πτικές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για την Ελλάδα και θα εντείνουν σοβαρά τις δημοσιο νομικές πιέσεις μετά το 2015».

Επ’ αυτού σημειώνει μάλιστα πως η αναμόρφωση του ασφα λιστικού συστήματος πρέπει να προχωρήσει με τολμηρά βήματα, δεδομένου ότι, μακροπρόθεσμα, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού αποτελούν ένα οξύτατο διαρ θρωτικό πρόβλημα.

Καταλήγει δε προτείνοντας την εφαρμογή σειράς διαρθρω τικών μεταρρυθμίσεων για να ενισχυθούν οι παραγωγικές δυ νατότητες της οικονομίας και η απασχόληση και να παγιωθούν συνθήκες που θα ευνοούν τη δη μιουργία νέων επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση των εξαγωγών, την εισροή ξένων άμεσων επενδύ σεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.