12/12/2019 20:46:02

Συμφωνία κυβέρνησης με τρόικα για νέα σκληρά μέτρα– Τι αναφέρει το σημείωμα της τρόικας προς το Eurogroup

Συμφωνία κυβέρνησης με τρόικα για νέα σκληρά μέτρα– Τι αναφέρει το σημείωμα της τρόικας προς το Eurogroup - Media
 
(Αναδημοσίευση από την Αυγή /  Θάνος Παναγόπουλος)
 
«Ναι σε όλα» απαντά η κυβέρνηση στην πληθώρα απαιτήσεων της τρόικας που υποβλήθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο του δεύτερου Μνημονίου. Αυτό προκύπτει από το έγγραφο των δανειστών προς το Eurogroup, στο οποίο μεταφέρεται η αποδοχή εκ μέρους της Αθήνας των απαιτήσεών τους.
 
Με αυτό καθιστά σαφές στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι η ελληνική κυβέρνηση συζητά μεταξύ άλλων αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ οι οποίες θα επιφέρουν ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών (τρόφιμα, ρεύμα, ύδρευση, βιβλία, περιοδικά, εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και θεάτρου, αν και η ελληνική πλευρά δεν έχει ακόμη αποδεχθεί κάτι ανάλογο και για τα φάρμακα, το ένα από τα δύο σημεία που δεν έχει υιοθετήσει μαζί με τις απολύσεις), αλλαγές στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα, συσχετισμό εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία και κατάργηση του ΕΚΑΣ.
 
Ακόμη η κυβέρνηση αποδέχθηκε να προωθήσει σταδιακή κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων, αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία από το 6,5% στο 13%, περισσότερες κατασχέσεις για οφειλέτες του Δημοσίου και επανεξέταση με περικοπές ή και κατάργηση των φορολογικών κινήτρων μαζί με ανεξάρτητο οργανισμό για φόρους και έσοδα.
 
Στοιχεία που αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση «τα δίνει όλα» δημοσιεύθηκαν προχθές στην «Αυγή» της Κυριακής, σελ. 4 και 12. Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που εστάλη στο Εurogroup έχει ως εξής:
 
 
Ελλάδα: Πορεία της πέμπτης επισκόπησης του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
 
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων για να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του. Αυτό απαιτεί προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και άλλων βασικών όρων του προγράμματος, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
 
Εν κατακλείδι οι αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αν και πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αριθμό σημαντικών ζητημάτων ώστε να ολοκληρωθεί η πέμπτη αναθεώρηση, περιλαμβανομένων και ορισμένων πεδίων που πρέπει να αποσαφηνιστούν και για τα οποία πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ήδη προβλέπονται.
 
1. Προϋπολογισμός και δημοσιονομική βιωσιμότητα
 
Προϋπολογισμός

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί άνευ όρων για την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα του 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2015 και έχουν προτείνει να λάβουν ορισμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2015 (π.χ. την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%, τη μείωση ή και κατάργηση επιδομάτων στη γενική κυβέρνηση και τη μείωση των ανώτατων ορίων δημοσίων δαπανών).
 
Ωστόσο, Ε.Ε. - ΕΚΤ - ΔΝΤ διαπιστώνουν σημαντικό κενό και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τα μέτρα με τα οποία θα κλείσει, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών ρυθμίσεων για μέτρα μόνιμης βάσης που έχουν προταθεί από τις αρχές.
 
Σχήματα δόσεων
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις αναφορικά με απαιτούμενες τροποποιήσεις της ρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις του προγράμματος, να διατηρήσουν τη φορολογική συνείδηση και να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες. Αυτά αφορούν για παράδειγμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον προσδιορισμό της δυνατότητας του οφειλέτη να πληρώσει, ενισχύοντας τη συνέπεια με βελτίωση των κινήτρων για πρόωρη εξόφληση.
 
Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να στελεχώσουν πλήρως τον φορολογικό και ελεγκτικό μηχανισμό και ειδικά τις μονάδες μεγάλων οφειλετών, καθώς και να τροποποιήσουν τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση των μη εισπράξιμων οφειλών φόρου όπου απαιτούνται σημαντικές αλλαγές των αναχρονιστικών πρακτικών και διαδικασιών.
 
Διαχείριση φορολογικών εσόδων
 
Στους μακροπρόθεσμους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται και η σημαντική ενίσχυση της αυτονομίας με εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής για να υιοθετήσουν οι αρχές πολιτικές σε αυτήν την αναθεώρηση για την ίδρυση ενός οργανισμού διαχείρισης των φορολογικών εσόδων, με την κατάλληλη αυτονομία από το υπουργείο Οικονομικών, διοικούμενο από ένα διοικητικό συμβούλιο που αναπτύσσει και εγκρίνει τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού και του προϋπολογισμού του οργανισμού -και αυτό μαζί με μια νέα χρηματοδοτική φόρμουλα για ευελιξία του προϋπολογισμού.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης των αρχών, οι συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο της νομοθεσίας θα πραγματοποιηθεί με στόχο την έγκριση της νομοθεσίας, στο μέτρο του δυνατού, από το τέλος του 2014.
 
Μεταρρύθμιση των συντάξεων
 
Η δέσμευση του προγράμματος περιλαμβάνει την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, περιλαμβανομένων των δαπανών, και τη συνάφεια μεταξύ εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία. Οι αρχές δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν τη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη διοικητικές δράσεις (π.χ. ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης) και πολιτικές (π.χ. η σταδιακή κατάργηση των προνομίων πρόωρης συνταξιοδότησης) με αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την κλίμακα και το εύρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του προγράμματος.
 
Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ
 
Η δέσμευση του προγράμματος είναι να νομοθετήσει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τον ΦΠΑ και της διοίκησης. Οι αρχές είναι αποφασισμένες να θεσπίσουν στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία το 2015 από 6,5% έως 13% και να λάβουν διοικητικά μέτρα για την αύξηση της συμμόρφωσης και επιβολής. Οι συζητήσεις συνεχίζονται γύρω από τις μεταβολές που απαιτούνται για να μειωθεί το χάσμα των συντελεστών ΦΠΑ και να απλοποιηθεί η δομή τους.

Μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος
 
Οι αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο για την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος και των φορολογικών διαδικασιών, ιδίως για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τρεχουσών φορολογικών κινήτρων, την προετοιμασία της νομοθεσίας για την ενσωμάτωση στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος με τη φορολόγηση των συλλογικών επενδυτικών σχημάτων και του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων, καθώς και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.
 
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
 
Οι δεσμεύσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων του μισθολογίου του δημόσιου τομέα κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο και την ευθυγράμμιση των παροχών του μη μισθολογικού κόστους με ανάλογες πρακτικές σε άλλες χώρες. Σημειώνεται πρόοδος και οι αρχές δεσμεύτηκαν να νομοθετηθούν στο τέλος του 2014 οι βασικές αρχές της δημοσιονομικά ουδέτερης μεταρρύθμισης του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα τον Ιανουάριο του 2016 με διεξαγωγή ενός πιλοτικού νέου μισθολογίου στο υπουργείο Οικονομικών και να εισαγάγουν νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των παροχών του μη μισθολογικού κόστους.
 
Εκκαθάριση οφειλών
 
Οι αρχές έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συζητήσουν τρόπους για να καλύψουν τη διαφορά με τους στόχους για συμψηφισμό οφειλών, καθώς και σχετικά με την εκκαθάριση των υπολοίπων της επιστροφής φόρου και των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Οργανικός Νόμος Προϋπολογισμού
 
Οι αρχές συμφώνησαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για το δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων να διευκρινίσουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο και τις ευθύνες αναφοράς, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πληρωμής και να ενισχύσουν τη διαχείριση χρέους και διαθεσίμων.
 
2. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
 
Μεταρρύθμιση των οφειλών
 
Οι αρχές θέσπισαν έναν νέο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης του χρέους. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί για να είναι συνεπής με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων δόσεων. Οι αρχές δεσμεύτηκαν -και επίσης οι λεπτομέρειες θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν- να κάνουν ενδιάμεσες αλλαγές στο καθεστώς οφειλών με την τροποποίηση των νόμων για τα νοικοκυριά και τις αφερέγγυες επιχειρήσεις και τη δημιουργία ενός επαγγελματικού φορέα των συνδίκων πτωχεύσεως. Στο μεταξύ οι αρχές έχουν δεσμευτεί σε μια πιο μόνιμη και συνολική αναμόρφωση του πλαισίου αφερεγγυότητας μέχρι το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ειδικού δικαστηρίου οφειλών.
 
3. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης
 
Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
Οι αρχές έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν μια σημαντική μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 
Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Δέσμευση της κυβέρνησης, όπως απορρέει από το πρόγραμμα, είναι να νομοθετήσει μεταρρυθμίσεις του πλαισίου ομαδικών απολύσεων, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον το υπάρχον σύστημα αναπαράγει τις βέλτιστες πρακτικές, με έναν αποτελεσματικό, αξιόπιστο και ανθεκτικό τρόπο, καθώς και να νομοθετήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της δραστηριοποίησης της βιομηχανίας. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου συλλογικής απολύσεων.
 
Οι αρχές δεσμεύθηκαν να θέσουν τις διαφορές σχετικά με τις πληρωμές των μισθών στη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας ταχείας δικαστικής διαδικασίας και όχι με τροποποίηση της νομοθεσίας. Πρότειναν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και την κοινοποίηση απεργίας και τον εξορθολογισμό των προνομίων των συνδικαλιστών. Δεσμεύθηκαν επίσης να εξαλείψουν ορισμένους υπερβολικούς περιορισμούς στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι προτάσεις είναι υπό συζήτηση.
 
Μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων
 
Οι δεσμεύσεις του προγράμματος καλύπτουν της αναμόρφωση των αδειοδοτήσεων, το διοικητικό κόστος, τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό, τις επαχθείς επιβαρύνσεις, τα κλειστά επαγγέλματα, καθώς και μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας. Καθώς οι αρχές έχουν επιδείξει πρόοδο σε ορισμένους τομείς (π.χ. με την υιοθέτηση νομοθεσίας για την κατάργηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου, καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους) οι συζητήσεις που εκκρεμούν σε άλλες (π.χ. οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό, οι επιβαρύνσεις στη χρηματοδότηση των συντάξεων και τα κλειστά επαγγέλματα).
Οι αρχές έχουν δηλώσει την προσήλωσή τους στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης για να προωθήσουν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, για δεσμευτικές προσφορές για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και για μεταρρυθμίσεις του συστήματος πληρωμών.
 
Ιδιωτικοποιήσεις
 
Για να καλύψουν τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις, οι αρχές έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο της επανεξέτασης για την οριστικοποίηση δύο συμφωνιών παραχώρησης λιμένων, να επιδιώξουν δεσμευτικές προσφορές για τους σιδηροδρόμους, να μεταβιβάσουν μετοχές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στο ΤΑΙΠΕΔ για την πώλησή τους, να διασφαλίσουν την πλήρη λειτουργικότητα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια και να ολοκληρώσουν εν γένει όλες τις εκκρεμείς ενέργειες της κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα.
 
Στατιστικά
 
Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να τιμήσουν πλήρως τη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές. Επίσης, θα επεκτείνουν την διάρκεια της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.