28/10/2020 23:10:37

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ελληνοτουρκικά:  Ο ...Τραμπ να βάλει το χέρι του (; )  - Media
5.11.2018
  Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη υποχρεωμένη να βρει απάντηση σε μια-- εδώ και καιρό διατυπωμένη-- δύσκολη ερώτηση; Τι θα πράξει στην περίπτωση...
Αρχές και πρότυπα οργάνωσης - λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης - Media
4.11.2018
  Ο βασικός και κύριος σκοπός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι, κατά βάση, η διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου διαβίωσης των γηραιότερων...
«Like a Rolling Stone»: Ο περιπλανώμενος και δυστυχισμένος αφηγητής της ελληνικής εξορίας - Media
31.10.2018
Καθώς ακουμπούμε τον αφηγηματικό λόγο του Βάσου Ν. Πτωχόπουλλου, καθώς ψηλαφούμε τα αλυσιδωτά πεζογραφήματά του, με τα οποία, σε ένα πρώτο επίπεδο...

Σελίδες