17/09/2019 23:18:49

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 Η σελίδα του λοξού - Media
Μου ΄λεγε !   Όταν ξεκινά ένα κείμενο ψάχνεις εκείνη την λέξη που θα αρχίσει να τρέχει στην αναπνοή, θα φροντίζει τα σημεία και θα καθορίζει την...
Ιστορία φαντασίας εν έτει 2017 μετά  Χριστόν Είναι  τα Πρόσωπα. Τα οποία δίχως το απείκασμα της ουσίας, εσκεμμένως και συμφώνως προς τας υποδείξεις...
  Το απωθημένο, έννοια ερωτικής συναθροίσεως των oλίγιστων εμπειριών, φέρνει τις διαστάσεις των συναισθημάτων και την εκδήλωση των αισθήσεων στα όρια...
  Περίβλεπτον το απόρημα,  όπως η απουσία συνταυτίζεται με  την πραγματικότητα όλων των εκπομπών του παράλογου ουσιαστικού της αποκλίσεως των...
  Ακατάφραστη η εμβροντησία και ο κόμβος ακολουθεί την προκαθορισμένη πορεία της εκδηλώσεως του στεγνώματος του σιέλου προκαλώντας την εκδήλωση ενός...
Στα τελειώματα του πεντάγνωμου τα καμώματα στην πρώτη σειρά της εκθέσεως της εποχής όπως αυτή αποκαλείται ημερολογιακώς και άνοιξη, αφήνουν τον...
Τετριμμένη η γραφή έχει περισσότερο τη διάθεση να προσδιορίσει την προβολή επί των γραμμών του τετραδίου παρά να προσεγγίσει τη σημασία των κρυμμένων...
Στις αγκύλες του έσχατου χρόνου έτσι όπως  η ημερολογιακή κίνηση καθορίζει τα διαστήματα του επιλόγου της ψευδαισθήσεως πέρασαν οι νύχτες αφήνοντας...
Η γελοιότητα σημασία διαδεδομένη εις τόπους όπου η κατανόηση των καταγεγραμμένων τείνει να πάρει την μορφή πρωτογενούς αναγνώσεως φέρει και υποφέρει...
Αναπαρίσταται το παράλογον αναφανδόν με το πρόθημα να καθοδηγεί το σύνθεμα...
Η Ελλάδα σαν από πρόχειρο τετράδιο. Με τις γραμμές να περιπλέκονται στο παραλογητό αναζητώντας τον προσανατολισμό τους. Η αμφιβολία αίτιον της...
Η σελίδα του λοξού - Media
Άβυσσος η υπόσταση των σωμάτων εναγκαλίζεται με την αποψιλωμένη επιφάνεια της νοημοσύνης ξεφωνίζοντας με την αυθάδεια πολύχρωμης σελίδας τη...
Η σελίδα του λοξού - Media
Αναπαράσταση του παραλόγου στο σύνθεμα, ενώ η ερμηνεία σπρώχνει το συμπέρασμα στα άδυτα της αντιφάσεως.
Η σελίδα του λοξού - Media
Κεκαυμένη η επιλογή έπλεε μετά της αγαθής σύμπνοιας της ευτραπελίας και εν τω στερεώματι η δοτική, πτώση των υποκλινομένων καυκάλων έδωσε εις το...
Η σελίδα του λοξού - Media
Από τότε με τα παντεσπάνια, προϊστορικά είδη της παράνοιας, η ζωή εξελίχθηκε αποβάλλοντας τα περιττά νήματα της ευφυΐας που κάλυπταν με την αγαστή...
Η σελίδα του λοξού - Media
Επαμφοτερισμός και το μειδίαμα αποσύρεται αφήνοντας στα επικείμενα τον μορφασμό της περισπωμένης.
Η σελίδα του λοξού - Media
Ο ήλιος στο προαναφώνημα και στο ανασήκωμα, τα χέρια στην αμβλεία γωνία επικαλούνται την επουράνια συνδρομή της βαρυσήμαντης ονομαστικής των παλαιών...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Με το γέλιο να τρέχει γάργαρο δίνοντας στην φαιδρότητα την ονομαστική που της αξίζει, έπεσε και το τελευταίο οχυρό του καταντημένου εξεικονίσματος.
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Εν Τήνω με τη λευκή καταιγίδα να απλώνεται φροντίζοντας τη μελαγχολία.

Σελίδες