26/05/2019 19:41:45

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Η σελίδα του λοξού - Media
Υπόλοιπον ερμηνεύματος η αποφώνηση της αναμνήσεως. Και στη διαστρέβλωση το ψευδολόγημα ξεκαθαρίζει τη σύνδεση απογυμνώνοντας την ψιμυθίωση των...
Η σελίδα του λοξού - Media
Ανεπίγνωστα με τη μεγαλαυχία της χυδαιότητας.
Η σελίδα του λοξού - Media
Υπόγεια ορύγματα της αφορμής ενώ η αιτία σέρνεται στο συνώνυμο αφήνοντας την αυδή του επιθέτου να υπογράφει στον μορφασμό την ορίζουσα του...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Προσποίηση των σωμάτων όπως η σιωπή αποτυπώνει στη στιγμή τη μετοχή του πάρειμι. Και στον ιδιωματισμό η προφορά παρουσιάζει τον σαρκασμό...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Μεταστροφή των αισθήσεων, με την όραση να ερμηνεύει το ψευδολόγημα.
Η σελίδα του λοξού - Media
Κατά βάσιν! Στην αφετηρία των εξελίξεων. Με το βλέμμα προσηλωμένο στα ψηλά. 
Η σελίδα του λοξού - Media
Καλλίστου καιρού προσχήματα και στην ανάρτηση περιστρεφόμενα τα ψευδολογήματα παρουσιάζονται αφήνοντας στην ουσία την αισθητική της δαπέδιας...
Η σελίδα του λοξού - Media
Με την αρμόζουσα προσοχή και με το βλέμμα να συνταιριάζει με τη διάθεση των κειμένων περιορίσθηκε η αφαίρεση στην ανάγνωση, αφήνοντας κατά μέρος την...
Η σελίδα του λοξού - Media
Ενώ ο Εμμανουήλ αλλοτρόπως περιέπλεκε τα ενδύματα, ο Ιούνιος με τις αμαρτίες του καθήλωνε το καλοκαίρι στις καθιερωμένες προσδοκίες του σελιδοδείκτη.
Η σελίδα του λοξού - Media
Συνήθεια χυδαιότητας θα μπορούσε να είναι το μεταμύθιον μίας εμπεριστατωμένης μελέτης για τη συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους.
Η σελίδα του λοξού - Media
Ήταν Κυριακή, περιοδική εορτή της επαναλήψεως της επιλογής του εξακολουθητικού.
Η σελίδα του λοξού - Media
Εκλογή κατά τόπον διά του συναισθήματος. Ενώ στην ανάλυση η ακινησία της γραφίδας ταυτίζεται πλήρως με την ανυπαρξία της εκθέσεως της όμοιας και...
Η σελίδα του λοξού - Media
Παραπέτασμα της επιλογής στην ακραία υπέρτιτλη παρουσίαση των κειμένων ενώ στην εσπέρια απόδοση, το μυστικό κρυμμένο σηκώνει το σχήμα του μαρτυρίου. 
Η σελίδα του λοξού - Media
Περίπαιγμα της εκλογής εν μέσω της νυκτός της εποχής της ανοίξεως. Μάιος έγραφε το μηνολόγιο ενώ στην ημερομηνία ο αριθμός στο ξεθώριασμα μετρούσε...
Η σελίδα του λοξού - Media
Δύσφραστη η αμηχανία και στους οφθαλμούς κρεμασμένη η επιχειρηματολογία της πυγής, εύθραυστη αντίπραξη της πελαγοδρομίας φανερώνει άνευ σιέλου τη...
Η σελίδα του λοξού - Media
Της χαμηλής νοήσεως τα εξαγόμενα υποκλίνονται στη συνήθεια χωρίς ένα ίχνος, της συστολής εκδήλωση, να δίνει στο σχήμα το ελάχιστον του...
Η σελίδα του λοξού - Media
Εβδομάδα της εκδηλώσεως των παθών με την κατάνυξη στο ισοκράτημα της υμνολογίας και τη μελαγχολία να ψιθυρίζει σε άλλον χρόνο την ωραιότητα των...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Απολογητικό σημείωμα.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Όπως ένας περιπλανής. Με τη σκέψη να φέρνει στα ίσα την ψευδοτροπία με τα προσχήματα και στις άκρες του χωμάτινου δρόμου οι στιγμές σαν...

Σελίδες