27/06/2019 12:19:16

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Η σελίδα του λοξού - Media
• Πλαστούργημα του Μαρτίου, στο πανώγραμμα.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Εξελικτική ηλιθιότητα στη συμπύκνωση των συμπερασμάτων ενώ οι φράσεις από μόνες τους αφήνουν την εμβροντησία να περιφέρεται μόνιμη επωδός στην...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Η ορθογραφία και το κακό συναπάντημα!
Η σελίδα του λοξού - Media
• Παρεξηγημένη έννοια η ευτραπελία. Και σύνηθες το παρερμήνευμα των εννοιών, από τους δοκησίσοφους λακωνίζοντες, οι οποίες βασίζονται στην...
Η σελίδα του λοξού - Media
- Απόρριμμα εις το ομμάτιον.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Αισθητική των αριθμών.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Στους χρόνους των ρημάτων με την πρέπουσα αρχαιοτροπία των κλίσεων καταγράφονται κατάδηλα τα συμπεράσματα.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Ομοιοτυπία της φαιδρότητας προσαρμοσμένη στο περίγραμμα του χρόνου αυτής της γενικής κενότητας της παρεμφερούς παραλληλίας.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Με τα προσχήματα να περιφέρονται στους καλολογικούς τόπους των επιθέτων και την αναξιότητα των αισθήσεων να προβάλλεται στην ερωτηματική απολογία...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Ανάγνωσμα των κοινών τόπων, καθιερωμένο συναπάντημα των ομοίων χρόνων.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Ανάκληση των στιγμών καθάπερ η περίσταση προσκαλεί τις συνθήκες. Και τα χαρμόσυνα υπολείπονται και στην κίνηση της κεφαλής, ακριβής μίμησή της του...
Η σελίδα του λοξού - Media
- Ύστερον του Δεκεμβρίου. Και στην επιχειρηματολογία του φωτεινού ο ήλι­ος στα αψηλά δίνει το ισοκράτημα στην τραγου­δισμένη γιορτή των παιδιών.
Η σελίδα του λοξού - Media
•  Των συγκεντρωμένων τα επιφωνήματα έδωσαν στην εορτή τη μονοσύλλαβη επικρότηση της ολιγόφωνης εκδηλώσεως του θαυμασμού της επιτηδεύσεως.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Αστείρευτη η φαιδρότης και το ξεκατίνιασμα, της περιπλοκής δημιούργημα, αντιστέκεται στην εσπερία εκπόρνευση της θηλυκότητας, αφήνοντας στην...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Η συνοικία των ανέμων ερημαία. Όταν ξαφνικά ένας χειμώνας βρήκε τον δρόμο του.
Η σελίδα του λοξού  - Media
• Επικοινωνίας το απαύγασμα και στην ανυπαρξία η πολυλογία της συνοικίας χαρακτηριστικόν της ημεδαπής νοοτροπίας αναρτήθηκε στα έξω φύλλα των...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Η καθημερινότητα της γελοιογραφίας με τα παρακείμενα να σφαδάζουν από τον πόνο, τον οποίο προκαλεί η αβάσταχτη εξάπλωση της ηλιθιότητας στην...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Των ιστορικών παραποιημένων δρόμων τα αποτυπώματα συναρμόζουν πλήρως με την εποχή των επιλόγων. Το φθινόπωρο άλλωστε με την εικόνα των πεσμένων...
Η σελίδα του λοξού - Media
• Θλιβερός ο ενεστώτας αποκαλύπτεται.
Η σελίδα του λοξού - Media
• Υπό το βάρος των αντιφάσεων και των ανισοτήτων κατρακύλησε ο παραλογισμός στα φωναχτά του φθινοπώρου, δίνοντας στην αλλοπρόσαλλη σκέψη τη...

Σελίδες