12/11/2018 06:18:33

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝAΣ

  Τα τελευταία επτά μνημονιακά χρόνια έχουν επιφέρει καθίζηση του βιοτικού μας επιπέδου, υψηλή ανεργία και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων...