24/05/2019 11:10:54

ΛΟΥΚΙΑ ΡΙΚAΚΗ

Nίκος Παπάζογλου + Οι ποιητές φεύγουν, χάνονται στον λυγμό τους, οι συγγενείς μειώνονται... οι άλλοι συνωστίζονται σε ουρές αναμονής χωρίς να...
Το σημείωμα που ακολουθεί δεν έχει καμία αξίωση κινηματογραφικής κριτικής. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω δυο λόγια για μια ταινία που αναπάντεχα με...
Στην εποχή του σύγχρονου καπιταλιστικού σκηνικού, όπου η διάθλαση στο τοπίο των αξιών είναι σχεδόν μόνιμο σκηνικό, η ταυτότητα λειτουργίας του...