22/05/2018 00:06:43

ΣAΒΒΑΣ Γ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΕΤΣΗΣ

Επιλογές ουμπεροποίησης (uberisation) της εργασίας - Media
Κατά τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου, τα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,...