19/08/2018 09:55:04

ΣAΒΒΑΣ Γ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΕΤΣΗΣ

Επιλογές ουμπεροποίησης (uberisation) της εργασίας - Media
Κατά τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου, τα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,...