19/07/2019 12:13:46

ΣAΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

Κρίση της απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση - Media
Η κρίση της απασχόλησης εστιάζεται, κυρίως, στην αδυναμία δημιουργίας ολοένα και περισσότερων νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, στην...