17/07/2019 16:52:55

ΑΙΓΑΙΟΝ

Κλείνει το ιστορικό «Αιγαίον» στην Πανεπιστημίου (Photos) - Media
  Με μια λιτή ανακοίνωση στον ιστοχώρο του, το πασίγνωστο λουκουματζίδικο «Αιγαίον» της οδού Πανεπιστημίου, το οποίο για σχεδόν έναν αίώνα γλύκανε...