04/12/2020 03:57:34

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦAΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών - Media
  Τον Χρήστο Ράμμο επέλεξε η Διάσκεψη των Προέδρων ως πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Ο κ. Ράμμος, ο οποίος είναι...