27/09/2020 03:40:56

ΔΟΑΤΑΠ

Έγγραφο - φωτιά του ΔΟΑΤΑΠ «καίει» τη Νίκη Κεραμέως  - Media
  Η δημοσίευση της επιστολής στις 20 Σεπτεμβρίου του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), "καίει" την...
Αλλάζει το καθεστώς αναγνώρισης τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ - Media
Την απλοποίηση του καθεστώτος για την ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον αρμόδιο οργανισμό ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών ξένων φοιτητών προωθεί το υπουργείο...
Αλλάζει το καθεστώς αναγνώρισης τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ - Media
  Την απλοποίηση του καθεστώτος για την ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον αρμόδιο οργανισμό ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών ξένων φοιτητών προωθεί το υπουργείο...