08/03/2021 21:06:08

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

13033-Κωδικός 4: Αστυνομικοί θα «συνοδεύουν» πολίτες για να διαπιστώνουν ότι υπάρχει ανάγκη! - Media
  Η εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας, με άξονα τη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου για την επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων...